Việc đồng NDT gia nhập giỏ tiền Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) là kết quả của nỗ lực bền bỉ trải qua mấy chục năm cải cách mở cửa, vừa là sự khẳng định và công nhận của cộng đồng quốc tế đối với sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc và thành quả của cải cách mở cửa, vừa là khởi điểm để hệ thống tiền tệ của Trung Quốc hội nhập hơn nữa hệ thống tiền tệ quốc tế, đảm nhận trách nhiệm và nghĩa vụ mới. Không nghi ngờ gì, đồng NDT gia nhập giỏ SDR có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đối với Trung Quốc và thế giới.

Ảnh hưởng trực tiếp của đồng NDT gia nhập giỏ SDR

Nhu cầu phân phối tự động tài sản bằng đồng NDT tăng lên. Đồng tiền của một nước được đưa vào giỏ SDR giống với cổ phiếu được đưa vào chỉ số chứng khoán. Sau khi cổ phiếu được đưa vào chỉ số chứng khoán, các đơn vị tiến hành đầu tư lấy chỉ số cổ phiếu này làm chỉ tiêu sẽ tiến hành phân phối đối với loại cổ phiếu này. Đồng NDT gia nhập giỏ SDR cũng sẽ làm nảy sinh hiệu quả tương tự. Các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng thế giới (WB)… đang quản lý tài sản lấy SDR để định giá, các tổ chức này cần phải tiến hành phân phối tài sản dựa theo trọng lượng của đồng tiền trong giỏ SDR. Sau khi gia nhập giỏ SDR, sự lưu hành và trọng lượng của đồng NDT trong giỏ SDR sẽ được điều chỉnh tương ứng, những tổ chức này cũng sẽ tăng cường tương ứng tài sản bằng đồng NDT. Theo đánh giá sơ bộ, quy mô nguồn vốn chảy vào tài sản bằng đồng NDT này sẽ là hơn 10 tỷ USD. Đồng thời, rất nhiều khoản vay của tổ chức tài chính và tổ chức phát triển quốc tế cũng như món nợ của không ít quốc gia đều sẽ lấy SDR để định giá, những tổ chức và quốc gia này thường đều có nhu cầu bảo đảm lãi suất của đồng tiền và giảm bớt rủi ro tỷ giá hối đoái trong giỏ SDR, sau khi đồng NDT gia nhập giỏ SDR sẽ làm tăng thêm nhu cầu bảo đảm lãi suất của đồng tiền và giảm bớt rủi ro tỷ giá hối đoái trong giỏ SDR, từ đó khiến cho những tổ chức và quốc gia này phân phối lại tài sản bằng đồng NDT ở thị trường trong và ngoài nước.

Vị thế đồng tiền dự trữ của đồng NDT được chính thức công nhận. Trước khi đồng NDT gia nhập giỏ SDR, đã óc không ít ngân hàng trung ương, hoặc cơ quan tiền tệ của các nước và khu vực giữ tài sản bằng đồng NDT, nhưng liệu có coi đồng NDT là đồng tiền dự trữ hay không thì do các nước tự quyết định, tiêu chuẩn không giống nhau. Ví dụ như có một số quốc gia chỉ đưa đồng NDT vào tài sản ngoại hối, mà không đưa vào dự trữ ngoại hối, nguyên nhân là họ cho rằng đồng NDT không đạt được tiêu chuẩn của đồng tiền dự trữ. Còn có một số quốc gia tuy muốn đưa đồng NDT mà mình đang nắm giữ vào dự trữ ngoại hối, nhưng lại không được sự công nhận và thừa nhận của các tổ chức quốc tế uy tín. Ngoài ra, do vị thế dự trữ của đồng NDT chưa được xác định rõ ràng, nên thống kê dự trữ ngoại hối liên quan cũng không liệt kê riêng rẽ đồng NDT, chỉ là đặt đồng NDT cùng với các đồng tiền khác. Sau khi gia nhập SDR, vị thế của đồng NDT với tư cách là đồng tiền dự trữ sẽ được công nhận, tài sản bằng đồng NDT mà ngân hàng trung ương và các cơ quan tiền tệ đang nắm giữ sẽ được thống nhất xác đ5inh rõ ràng là dự trữ ngoại hối. Đồng thời, IMF cũng sửa đổi tương ứng bảng báo cáo thống kê trong dự trữ ngoại tệ chính thức toàn cầu (COFER), tăng từ 7 đồng tiền thống kê trước đó lên 8 đồng tiền, đồng NDT được đưa vào và liệt kê riêng rẽ. Các nước tham gia COFER đều phải báo cáo tình hình nắm giữ tài sản bằng đồng NDT với IMF. IMF cũng sẽ công bố định kỳ tình hình tổng hợp của các nước coi đồng NDT là dự trữ ngoại hối.

Đồng NDT trở thành đồng tiền giao dịch chính thức của IMF. Việc đồng NDT gia nhập giỏ SDR có nghĩa là đồng NDT là một trong 5 đồng tiền “có thể sử dụng tự do” được IMF công nhận. Theo quy định của IMF, giao dịch chính thức của IMF được sử dụng SDR hoặc có thể sử dụng tự do đồng tiền để tiến hành, những giao dịch này bao gồm nộp định mức cho IMF, IMF cung cấp các khoản vay cho các nước thành viên và các nước thành viên trả nợ cho IMF, IMF thanh toán lãi suất cho các nước thành viên… Trước khi đồng NDT gia nhập giỏ SDR, Trung Quốc nộp định mức cho IMF chỉ có thể lựa chọn một trong số các đồng tiền là đồng USD, đồng euro, đồng bảng Anh hoặc đồng Yen Nhật, số tiền đóng góp thực tế phải dùng đồng USD để hoàn thành. Sau khi đồng NDT gia nhập SDR, Trung Quốc có thể dùng đồng NDT để trực tiếp nộp định mức cho IMF, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc cũng đang có những chuẩn bị kỹ thuật tương ứng. Và các nước thành viên khác muốn sử dụng đồng NDT để nộp định mức cho IMF đều có thể lựa chọn đồng NDT. Ví dụ như các khoản vay mà IMF cung cấp cho các nước thành viên tuy lấy SDR để định giá, nhưng các khoản chi và trả thực tế thường được tiến hành dựa theo yêu cầu của nước thành viên sử dụng đồng tiền nào trong giỏ SDR. Sau khi đồng NDT gia nhập giỏ SDR, theo yêu cầu của nước thành viên, IMF có thể sử dụng đồng NDT để cấp cho nước thành viên đó, và nước thành viên này có thể lựa chọn trả tiền bằng đồng NDT.

Ảnh hưởng của đồng NDT gia nhập SDR đối với tiến trình quốc tế hóa đồng NDT

Động lực sử dụng chính thức đồng NDT sẽ tăng lên. Trung Quốc đã là đối tác thương mại và nước đầu tư ở nước ngoài lớn nhất của rất nhiều quốc gia, nhu cầu tiềm tàng của các nước đó đối với đồng NDT là rất lớn. Nhưng do các nguyên nhân như vị thế đồng tiền dự trữ của đồng NDT trước đây không rõ ràng và mức độ tiện lợi trong việc sử dụng đồng NDT là không đầy đủ…, nên ngân hàng trung ương hay các cơ quan tiền tệ muốn nắm giữ đồng NDT sẽ gặp trở ngại nhất định, thiếu động lực. Sau khi đồng NDT gia nhập SDR, địa vị đồng tiền dự trữ của đồng NDT được công nhận chính thức, và trong quá trình này Trung Quốc cũng áp dụng một loạt biện pháp để nâng cao mức độ tiện lợi của ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tài chính nắm giữ đồng NDT, vì vậy mong muốn của các nước đưa đồng NDT vào dự trữ ngoại hối cũng sẽ tăng lên. Trên thực tế, sau khi IMF tuyên bố sẽ đưa đồng NDT vào giỏ SDR, rất nhiều nước như Singapore, Tanzania… đã tuyên bố đưa đồng NDT vào dự trữ ngoại hối của mình. Một ví dụ khác, đồng NDT gia nhập giỏ SDR có thể làm tăng thêm sức hút hoán đổi tiền tệ song phương có tổng quy mô đạt 3310 tỷ NDT với 33 quốc gia và khu vực. Trước đây, công dụng chủ yếu của đồng NDT với tư cách là đồng tiền trao đổi mang lại tiện lợi cho thương mại và đầu tư song phương, mục đích triển khai trao đổi tiền tệ của các nước khác với Trung Quốc cũng nằm ở đó. Cùng với việc đồng NDT gia nhập giỏ SDR, đồng NDT thông qua trao đổi tiền tệ có thể được trực tiếp đưa vào dự trữ ngoại hối, cũng có thể dùng để hỗ trợ thanh khoản và bù đắp thiếu hụt cán cân thanh toán quốc tế. Công năng trao đổi tiền tệ của Trung Quốc được mở rộng hơn nữa, từ đó tăng cường sức hút để các nước khác và khu vực triển khai trao đổi tiền tệ với Trung Quốc.

Sử dụng đồng NDT có lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc trong hoạt động thương mại và đầu tư xuyên biên giới. Cùng với việc đồng NDT gia nhập SDR, mức độ nhận thức về mặt quốc tế đối với đồng NDT sẽ được nâng cao, lòng tin của thị trường đối với đồng NDT sẽ tăng lên. Điều này sẽ giảm bớt lực cản sử dụng đồng NDT ngoài biên giới, gia tăng nguyện vọng sử dụng NDT, mức độ tiếp nhận của các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài đối với đồng NDT cũng sẽ tăng cao, từ đó thúc đẩy đồng NDT ngày càng được sử dụng một cách rộng rãi trong các giao dịch xuyên biên giới như xuất cảnh du lịch, du học, thương mại và đầu tư tài chính. Và cùng với việc ngày càng nhiều giao dịch sử dụng đồng NDT để tiến hành tính giá và thanh toán này, các doanh nghiệp và người dân trong nước tiến hành giao dịch xuyên biên giới sẽ thuận tiện hơn, các chi phí giao dịch như thanh toán, mua ngoại tệ và bảo hiểm rủi ro đầu tư… cũng sẽ thấp đi, rủi ro tỷ giá hối đoái sẽ giảm đi.

(còn tiếp) 

Nguồn: Mạng Tân Hoa (TQ) – 27/09/2016

TLTKĐB – 05/10/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s