Trí tuệ nước lớn: Khởi đầu lịch trình mới cho việc thay đổi quản trị kinh tế toàn cầu của G20

Hiện nay, Hội nghị thượng đỉnh G20 đang ở bước ngoặt quan trọng về chuyển đổi mô hình quản trị kinh tế toàn cầu, cả thế giới đã đặt kỳ vọng cao vào G20 Hàng Châu lần này. Hội nghị thượng đỉnh G20 Hàng Châu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đối tác đồng tâm hiệp lực, thúc đẩy G20 chuyển đổi mô hình từ cơ chế ứng phó khủng hoảng sang cơ chế quản trị hiệu quả lâu dài ổn định. G20 Hàng Châu sẽ phát huy vai trò tiếp nối lịch sử phát triển của G20, từ đó mở ra khởi điểm mới cho việc quản trị kinh tế toàn cầu.

Thứ nhất, khởi động hai bánh xe “cải cách cơ cấu” và “tăng trưởng sáng tạo”, tăng thêm sức sống mới để kinh tế thế giới “tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều”. Mọi người đều biết cơn bão tài chính phố Wall đã qua gần 8 năm, tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn thấp kém, thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục sụt giảm. Tuy có trách nhiệm không thể thoái thác đối với cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng các vấn đề mang tính cơ cấu trên toàn cầu “ăn sâu bén rễ” không thể không quan tâm. Tuy bất đầu từ năm 2009 G20 đã quan tâm đến vấn đề cải cách mang tính cơ cấu, nhưng lúc đó bận với việc ứng phó cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, G20 không để ý đến việc cải cách này. Ngày nay, các nước thành viên ngày càng nhận thức được rằng chỉ dựa vào chính sách tiền tệ và tài chính thì không thể khôi phục được kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ. Tại Hội nghị thượng đỉnh Antalya, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh một cách trọng tâm rằng đối mặt với tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm, G20 phải “bắt đúng bệnh để bốc thuốc”, xác định mục tiêu, chỉ rõ phương hướng, phát huy khả năng lãnh đạo, vừa phải “trị ngọn” vì sự tăng trưởng ổn định trước mắt, vừa phải “trị tận gốc” để tìm kiếm động lực lâu dài. Căn cứ vào đó, Hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu 2016 sẽ đặt cuộc cải cách mang tính cơ cấu lên vị trí quan trọng, mong muốn tiến hành đồng bộ chính sách tài chính, tiền tệ và cải cách mang tính cơ cấu cùng phát huy vai trò, thúc đẩy kinh tế thế giới thực hiện thật sự mục tiêu “tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều”. Để thực hiện được, G20 Hàng Châu sẽ xác định rõ 9 lĩnh vực ưu tiên và nguyên tắc chỉ đạo cho cải cách mang tính cơ cấu, làm hướng dẫn tham khảo cho hoạt động cải cách của các nước, đồng thời lập ra 10 hệ thống chỉ tiêu so sánh tiến triển cải cách, nhằm đánh giá và giám sát tốt hơn tiến triển cải cách mang tính cơ cấu của các nước thành viên, thay đổi hình ảnh G20 bàn bạc mà không quyết định, quyết định mà không thực hiện, khiến cho cơ chế hợp tác G20 từ ảo chuyển sang thực, từ đó thúc đẩy cải cách sáng tạo, mở ra cơ hội phát triển mới, khai thác động lực tăng trưởng mới. Đồng thời G20 sẽ định ra Chương trình tăng trưởng sáng tạo, Chương trình hành động sáng tạo, Chương trình hành động cách mạng công nghiệp mới, Sáng kiến phát triển và hợp tác kinh tế kỹ thuật số, thông qua tăng trưởng sáng tạo khai thác tiềm lực phát triển trung và dài hạn của nền kinh tế thế giới. Có thể thấy sau Hội nghị thượng đỉnh G20 Hàng Châu, G20 sẽ dùng hai bánh xe “cải cách cơ cấu” và “tăng trưởng sáng tạo” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.

Thứ hai, kích hoạt hai động cơ thương mại và đầu tư, tăng thêm động lực mới cho nền kinh tế thế giới “tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều”. Trước khủng hoảng, nền kinh tế thế giới lộ rõ: đầu tư tăng trưởng nhanh hơn thương mại, thương mại phát triển hơn kinh tế. Thương mại và đầu tư quốc tế là hai động cơ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Sau khủng hoảng, thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục chậm lại, đặc biệt là tăng trưởng thương mại liên tục trong nhiều năm thấp hơn kinh tế thế giới. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính – điều rõ ràng dễ nhận thấy, nhưng sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, hợp tác đa phương bị ngăn chặn, các nhóm khu vực phổ biến khắp nơi, tiến trình toàn cầu hóa chậm chạp… khó tránh khỏi trách nhiệm. Đối mặt với nền kinh tế toàn cầu chia tách, Trung Quốc đưa ra kiến nghị cơ chế hóa hội nghị bộ trưởng thương mại G20, được sự ủng hộ tích cực của các nước thành viên, đã thành lập Nhóm công tác thương mại và đầu tư G20, đồng thời lần đầu tiên xếp thương mại và đầu tư vào chương trình nghị sự quan trọng của G20. Hội nghị Bộ trưởng thương mại G20 đã công bố bản “Chiến lược tăng trưởng thương mại toàn cầu G20” và “Nguyên tắc chỉ đạo đầu tư toàn cầu G20” đầu tiên. Lĩnh vực đầu tư đặc biệt quan trọng, nó là văn kiện mang tính cương lĩnh đầu tư đa phương đầu tiên trên toàn cầu, đã xác lập khung tổng thể cho quy tắc đầu tư toàn cầu, cung cấp hướng dẫn có tính tham khảo quan trọng cho các nước điều chỉnh lập ra chính sách đầu tư trong nước và đàm phán hiệp định đầu tư nước ngoài, ở chừng mực nhất định đã sắp xếp lại hiện tượng hỗn loạn trong quản trị đầu tư toàn cầu. Không còn nghi ngờ, nó còn là văn kiện có tính không ràng buộc, nhưng suy cho cùng G20 đã tiến được một bước mang tính lịch sử trên phương diện tăng cường điều chỉnh chính sách đầu tư đa phương, sẽ cung cấp hướng dẫn mang tính cơ chế cho việc thúc đẩy tăng trưởng đầu tư toàn cầu. Tóm lại, G20 Hàng Châu đã bù đắp thiếu sót của G20 trong hợp tác kinh tế toàn cầu – hợp tác thương mại và đầu tư, sẽ cùng với tài chính và tiền tệ thúc đẩy kinh tế thế giới “tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều”.

Thứ ba, xây dựng hai diễn đàn hội nghị Bộ trưởng thương mại và Bộ trưởng tài chính/Thống đốc ngân hàng trung ương, song song thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình quản trị kinh tế toàn cầu G20 ổn định lâu dài. G20 ban đầu bắt nguồn từ hội nghị Bộ trưởng tài chính/Thống đốc ngân hàng trung ương, cơn bão tài chính phố Wall đã nâng lên thành hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo, mà hội nghị Bộ trưởng tài chính/Thống đốc ngân hàng trung ương mỗi năm 4 lần là trụ cột trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo, đã lập công trong việc ứng phó khủng hoảng và cải cách hệ thống tài chính quốc tế, là sự tạo thành cốt lõi không thể thiếu của G20 trong quản trị kinh tế toàn cầu.

Nhưng cùng với việc G20 chuyển đổi mô hình từ ứng phó khủng hoảng sang cơ chế quản trị có hiệu quả lâu dài, đặc biệt là tiến trình toàn cầu hóa đang đối mặt với thách thức lớn, vấn đề thương mại và đầu tư quốc tế ngày càng nổi bật.

Dựa vào đó, Trung Quốc đề xướng và được các nước thành viên hưởng ứng tích cực, năm 2016 lần đầu tiên tiến hành Hội nghị Bộ turởng thương mại, đã ra Tuyên bố Bộ trưởng thương mại G20 đầu tiên, thành lập Nhóm công tác thương mại đầu tư G20, quy định nhóm công tác sau này hàng năm sẽ tiến hành 3 – 4 lần hội nghị. Điều này cho thấy sau Hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu, Hội nghị Bộ turởng thương mại G20 sẽ được cơ chế hóa, cùng với Hội nghị Bộ trưởng tài chính/Thống đốc ngân hàng trung ương, do 2 diễn đàn hội nghị này giúp đỡ G20 phát huy vai trò mang tính dẫn dắt trong quản trị kinh tế toàn cầu.

Thứ tư, xác lập hai vấn đề cốt lõi “chương trình phát triển” và “tăng trưởng mạnh mẽ”, mở rộng lĩnh vực hợp tác quản trị kinh tế toàn cầu của G20, làm lớn và làm mạnh “chiếc bánh” kinh tế thế giới. Từ Hội nghị thuợng đỉnh Pittsburgh khởi động “khung tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều” đến nay, Hội nghị thượng đỉnh G20 hàng năm đều xoay quanh đề tài cốt lõi này, triển khai điều hòa chính sách kinh tế vĩ mô của các nước, ban hành các biện pháp chính sách liên quan nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu này.

Điều đáng tiếc là đến nay nền kinh tế toàn cầu không thể thực hiện được tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều. Nguyên nhân ở đâu? Năm 2016, Hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu sẽ đặt vấn đề phát triển lên vị trí hàng đầu.

Mọi người đều biết dân số ở các nước đang phát triển chiếm 85,4% toàn cầu, là lực lượng cơ bản để kinh tế toàn cầu phát triển bền vững, năm 2016 còn là năm đầu tiên thực hiện “Chương trình phát triển đến năm 2030 của Liên hợp quốc”, các nước thành viên G20 có nghĩa vụ phát huy vai trò dẫn dắt thông qua hành động của mỗi bên và tập thể trong việc thực hiện chương trình phát triển.

Trên thực tế, thúc đẩy toàn cầu phát triển không những là nguyện vọng phổ biến của các nước đang phát triển, mà còn là con đường cơ bản để giải quyết việc thiếu động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Kinh tế toàn cầu cần phải phát triển bao dung, bắt tay cùng ứng phó với các vấn đề phát triển toàn cầu không công bằng, không đồng đều và không bền vững, để thành quả phát triển đem tốt lành đến cho tất cả người dân, thúc đẩy xã hội công bằng, bình đẳng, cùng hưởng cơ hội phát triển.

Đây là mục đích chính để Trung Quốc đưa đề tài phát triển vào Hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu, hy vọng G20 quan tâm đến đề tài phát triển, thông qua việc xóa bỏ nghèo đói, thực hiện công bằng, cởi mở, toàn diện, phát triển sáng tạo, giải phóng nhu cầu hữu hiệu to lớn cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Sau Hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu, G20 sẽ lấy hai bánh xe “cải cách cơ cấu” và “tăng trưởng sáng tạo”, hai động cơ lớn là thương mại và đầu tư, hai diễn đàn hội nghị lớn là Hội nghị Bộ trưởng thương mại và Bộ trưởng tài chính/Thống đốc ngân hàng trung ương cùng với hai đề tài cốt lõi là “phát triển toàn cầu” và “tăng trưởng mạnh mẽ” thực sự mở ra hành trình mới cho việc chuyển đổi mô hình quản trị kinh tế toàn cầu của G20.

Nguồn: Tạp chí Thế giới đương đại (TQ) – số 8/2016

TLTKĐB – 31/08/2016 & 01/09/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s