Những tác động của yếu tố xuất thân đối với công luận

Quan điểm của người dân về những vấn đề cụ thể phản ánh sự hiểu biết, niềm tin và những giá trị mà họ có trong suốt cuộc đời mình. Những quan điểm khác nhau của công chúng thường thể hiện những đặc trưng của yếu tố xuất thân, trình độ giáo dục và những trải nghiệm cuộc sống. Khi các dữ liệu thăm dò được đem phân tích, những khác biệt này thể hiện theo cách biến đổi các quan điểm theo những đặc điểm nhân khẩu như chủng tộc, sắc tộc, giới tính, thu nhập, trình độ giáo dục, vùng, tôn giáo và độ tuổi. Các chính trị gia thường chú ý sát sao đến những khác biệt nhóm bởi vì chúng quyết định đến các chiến lược xây dựng liên minh khả thi.

Chủng tổc và sắc tộc

Những khác biệt quan điểm rõ nét nhất giữa các nhóm đa số trong chính giới Mỹ thường xảy ra giữa người Mỹ gốc Phi và người da trắng, và khoảng cách lớn nhất thường là về những vấn đề liên quan đến chủng tộc. Khác với trước đây, một đa số lớn người Mỹ da trắng giời đây phản đối việc phân biệt đối xử và ủng hộ cơ hội bình đẳng cho tất cả các chủng tộc, nhưng họ không đồng ý với người Mỹ gốc Phi về, nếu có, cách giải quyết đối với những ảnh hưởng còn lại của việc phân biệt chủng tộc. Cuộc khảo sát năm 1992 đã hỏi những người trả lời xem họ có ủng hộ những ưu tiên dành cho các nhóm thiểu số trong việc nhận vào các trường cao đẳng, đại học và trong những quyết định thuê mướn, đề bạt. Những người Mỹ gốc Phi ủng hộ áp dụng các hạn ngạch nhập học với tỷ lệ 70% trên 23% (7% còn lại không có ý kiến quyết định), trong khi người da trắng phản đối chúng tỷ lệ 71% trên 24%; tương tự, người Mỹ gốc Phi ủng hộ các ưu tiên trong thuê mướn và đề bạt với tỷ lệ 53% trên 41% trong khi những người da trắng lại phản đối chúng với tỷ lệ 83% trên 13%. Những người Mỹ gốc Phi cũng có tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với người da trắng cho hành động mạnh mẽ hơn của chính quyền nhằm cung cấp việc làm, dịch vụ chăm sóc y tế và các dịch vụ chính quyền khác. Nhưng họ lại là những người có mức độ ủng hộ ít hơn về việc chi tiêu cho quốc phòng và các cuộc chiến ở nước ngoài; vào tháng Bảy 1994, chỉ có 8% nghĩ r82ng kết quả của cuộc chiến ở Iraq xứng đáng với chi phí bỏ ra về sinh mạng và tiền bạc (xem Hình 10 – 4). Cuối cùng 44% người Mỹ gốc Phi chống lại áp dụng hình phạt tử hình cho tội giết người, so với chỉ 16% ở người da trắng.

Những quan điểm trái ngược nhau này phản ánh những nhận thức khác biệt sâu sắc và những trải nghiệm cuộc sống của người Mỹ gốc Phi và người da trắng trong xã hội Mỹ. Người Mỹ gốc Phi, cùng với một số nhóm thiểu số khác – người gốc Latinh, người Mỹ bản địa, và người Mỹ gốc Á thuộc các xuất xứ quốc gia khác nhau – thường trải qua chung một lịch sử phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc; nhiều người đã nếm trải việc phân biệt đối xử trực tiếp. Người da trắng có xu hướng nghĩ rằng giờ đây đã đạt được sự bình đẳng pháp lý và rằng bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào nhằm khắc phục những ảnh ưởng của việc phân biệt trong quá khứ đều không công bằng đối với người da trắng. Những người Mỹ gốc Phi cũng có xu hướng thu nhập thấp hơn người da trắng và vì vậy thường ặp thuận lợi hơn khi tiếp xúc với các nỗ lực của chính quyền nhằm cải thiện tình trạng phúc lợi kinh tế. Động lực lớn hơn của họ trong việc chống lại hình phạt tử hình phản ánh lối nghĩ hoài nghi, dựa vào sự trải nghiệm lịch sử cay đắng, về tính công bằng của hệ thống pháp luật hình sự đối với các bị cáo người da đen.

Về tất cả những vấn đề này, quan điểm của Mỹ gốc Phi thường gần gũi hơn với lập trường của Đảng Dân chủ, và người Mỹ gốc Phi đại đa số ủng hộ cho Đảng Dân chủ. Do đó, họ là một bộ phận sống còn của liên minh dân chủ. Chỉ có hai lần kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II các ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Dân chủ giành được nhiều phiếu bầu của người da trắng hơn so với các ứng cử viên Cộng hào (Lyndon Johnson vào năm 1964 và Bill Clinton năm 1996); mọi thắng lợi khác của Đảng Dân chủ (Harry Truman năm 1948, John Kennedy năm 1960, Jimmy Carter năm 1976 và Bill Clinton năm 1992) đều phụ thuộc vào đa số lớn trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi để đối trọng với các nhóm đa số Cộng hòa hẹp hơn trong người da trắng. Người Mỹ gốc Phi cũng đem lại cho Al Gore sự thắng phiếu phổ thông vào năm 2000; họ dành cho ông hơn 90% số phiếu của mình.

Các nhóm thiểu số khác cho thấy các hình thức quan điểm và hành vi bỏ phiếu đặc trưng của mình, trong hầu hết mọi trường hợp các hình thức này phản ánh địa vị kinh tế của nhóm hơn là những quan điểm sắc tộc cụ thể. Những người gốc Latinh thường có thu nhập thấp hơn và vì vậy ủng hộ các dịch vụ chính quyền sâu rộng hơn và cả đảng Dân chủ nữa; những người Mỹ gốc Á thường có mức thu nhập cao hơn và vì vậy bảo thủ hơn về mặt kinh tế và có xu hướng Cộng hòa hơn so với những người gốc Latinh. Nhưng có những khác biệt rất lớn ngay bên trong các mục rộng lớn này theo những lý do sắc tộc và địa vị kinh tế của các phân nhóm. Những người thuộc hệ Latinh bao gồm người Mỹ gốc Cuba, gốc Puerto Rico, gốc Mexico, người nhập cư từ các nước Trung Mỹ, và những người có nguồn gốc ở miền Tây Nam trước đây nhiều thế kỷ. Người Mỹ gốc Á bao gồm người Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Lào, với một số nhóm lại được chia nhỏ hơn nữa theo những giai đoạn nhập cư và vùng xuất xứ khác nhau.

Việc khái quát hóa các quan điểm nhóm mang rất nhiều rủi ro, mặc dù dường như có một mô hình chấp nhận được: các nhóm dân tộc thiểu số thường thể hiện những quan điểm chính trị mạnh mẽ và đặc trưng về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm của mình. Những người Mỹ gốc Cuba có mối quan tâm sâu sắc đến chính sách của Mỹ đối với Cuba. Chống lại bất kỳ hình thức mềm hóa nào trong thái độ thù địch chính thức của Mỹ đối với nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro, những người Mỹ gốc Cuba thường ủng hộ Đảng Cộng hòa, là đảng có đường lối cứng rắn hơn đối với nhà lãnh đạo này. Những người Mỹ gốc Mexico thường có mức độ chống đối lớn hơn nhiều so với các nhóm khác trong việc từ chối cấp dịch vụ giáo dục công và chăm sóc y tế cho những người nhập cư bất hợp pháp, một quan điểm đưa họ lại gần hơn với Đảng Dân chủ. Những khác biệt này thể hiện trong đặc điểm đảng phái (xem Hình 10 – 10) và đặc biệt quan trọng trong cuộc tuyển cử năm 2004, khi Florida, với đa số người dân Mỹ gốc Cuba, là một bang bản lề quan trọng và những người Mỹ gốc Mexico tạo thành bộ phận cử tri lớn mạnh nhanh nhất.

 

HÌnh 10 – 10

 

Giới

Trong phần lớn các loại vấn đề, cả hai giới đều nghĩ như nhau, nhưng đối với một số vấn đề thì họ lại không như vậy. Phụ nữ thường có tỷ lệ thấp hơn nam giới trong việc ủng hộ sử dụng bạo lực trong chính sách đối ngoại và đối nội. Ví dụ, họ chiếm tỷ lệ cao hơn trong việc chống lại dính líu quân sự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, ủng hộ các cuộc thương lượng kiểm soát vũ khí, và có tỷ lệ thấp hơn trong việc ủng hộ áp dụng hình phạt tử hình cho tội giết người. Sự khác biệt giữa hai giới về những vấn đề như vậy có thể khá lớn, khoảng hơn 20 điểm phần trăm. Với mức chênh lệch nhỏ hơn, phụ nữ thường có những thái độ ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc chi tiêu cho phúc lợi xã hội và việc điều tiết được thiết kế nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và trẻ em. Lý do của những khác biệt này vẫn còn là một vấn đề đang tranh cãi. Điều chúng ta có thể biết được là họ đã tạo nên một sự “chênh lệch giới” trong nền chính trị bầu cử cận đại, với việc phụ nữ có tỷ lệ lớn hơn nam giới trong việc ủng hộ Đảng Dân chủ và các ứng cử viên của nó, và nam giới thì hướng đến Đảng Cộng hòa nhiều hơn. Năm 2004, tỷ lệ ủng hộ dành cho John Kerry ở phụ nữ cao hơn 8% so với ở nam giới; những phụ nữ chưa kết hôn đặc biệt thiên về ủng hộ cho các đảng viên Dân chủ và chiếm phần lớn trong sự khác biệt giữa hai giới.

Thật thú vị khi nhận thấy rằng phụ nữ và nam giới không khác biệt nhiều trong hững vấn đề liên quan đến giới. Cả hai đều có mức độ ủng hộ cao đối với việc phụ nữ và nam giới có vai trò bình đẳng trong xã hội và chính trị; và hai giới này cũng không khác nhau khi đưa ra quan điểm về nạo phá thai.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Samuel Kernell & Gary C. Jacobson – Lôgích chính trị Mỹ – NXB CTQG 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s