Điểm số của định hướng dài hạn dựa trên dữ liệu điều tra giá trị thế giới

Năm 2007, Mishio Minkov xuất bản tài liệu phân tích giá trị thế giới (WVS), giới thiệu ba chiều giá trị mới. Thứ nhất, cá biệt – phổ biến, tương quan với tính tập thể của chúng ta, và chúng tôi đã thảo luận điều này. Thứ hai, ham mê – kiềm chế. Thứ ba, cứng rắn – mềm mỏng, và nó liên quan mạnh mẽ (theo hướng tiêu cực) với LTO – CVS. Chủ nghĩa sức mạnh dự đoán 42% của sự khác biệt của quốc gia trong LTO – CVS cái mà gợi ý rằng hai thước đo này chia sẻ các giá trị cơ bản chung.

Chiều giá trị cứng rắn – mềm mỏng của Misho đã được lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà tâm lý học người Canada Steve Heine, người đã nhìn thấy một liên kết giữa tự nâng cao bản thân (xu hướng tìm kiếm thông tin tích cực về chính mình) và tự ổn định bản thân (xu hướng để tin rằng người ta nên có những giá trị bất biến, đức tin và hành vi không phụ thuộc vào sự thay đổi vào hoàn cảnh). Mặc dù Heine suy luận tới cá nhân, Misho đoán rằng lý thuyết của Heine có thể áp dụng ở cấp độ văn hóa quốc gia. WVS đã chứng minh ông đúng.

WVS đo lòng kiêu hãnh (cảm giác tự nâng cao bản thân) và tôn giáo (mà có xu hướng bao hàm những giá trị bất biến và đức tin) đã liên quan tại cấp độ quốc gia. Các quốc gia có tỷ lệ người dân tự hào là công dân của đất nước họ hay là một trong những mục tiêu của cuộc sống của họ là làm cha mẹ tự hào, cũng có xu hướng là người rất sùng đạo. Lòng kiêu hãnh và sùng đạo cùng nhau hình thành chiều văn hóa mạnh mẽ. Chiều giá trị này tương phản với xã hội nơi mà con người giống như một tượng đài kiêu hãnh và bất động với xã hội có văn hóa đề cao sự khiêm nhường, linh hoạt và thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh.

Trong bản khảo sát giá trị Trung Hoa, bảo vệ hình ảnh bản thân có thể được xem như một hình thức nâng cao bản thân, sự vững chắc và ổn định của cá nhân cũng là điều tương tự như sự nhất quán của bản thân; cả hai mục tiêu này xuất hiện trong cực ngắn hạn của LTO – CVS. Điều này giải thích sự tương quan tiêu cực giữa LTO và sự mạnh mẽ (monumentalism). Các nước Đông Á cũng đã thành lập một nhóm nhỏ tại một cực (mềm dẻo – flexhumility). Các nước châu Phi và Hồi giáo đã được thấy rằng gần với cực ngược lại (mạnh mẽ), và Hoa Kỳ cũng vậy.

Điều này chứng minh rằng các chiều giá trị tương tự mang tính thống kê và khái niệm có thể bị rút ra từ những cơ sở dữ liệu và quan điểm lý thuyết khác nhau – Trung Quốc hoặc Bắc Mỹ. LTO – CVS và sự mạnh mẽ chồng chéo chỉ một phần nào đó bởi vì mạnh mẽ không dự đoán tiết kiệm hay kiên trì, và LTO – CVS không phải về tôn giáo. Các mối tương quan giữa hai chỉ số khuyến khích sự tìm tòi cho mục WVS rằng nó sẽ nhân rộng ý nghĩa của cả hai cực của chiều giá trị LTO – CVS.

Mishio đưa ra dữ liệu WVS tới năm 2008 cho các mục tiêu thực hiện các điều kiện sau:

+ Đó là những khái niệm tương tự với các mục LTO – CVS.

+ Chúng tương quan đáng kể với LTO – CVS.

Các mục tiêu của WVS thỏa mãn tốt nhất các điều kiện là:

1/ Tiết kiệm là một tính đáng mơ ước đối với trẻ em: “Đây là danh sách các phẩm chất mà trẻ em có thể được khuyến khích khi học ở nhà. Nếu có, cái gì bạn cho là đặc biệt quan trọng? Vui lòng chọn tối đa 5 điều”. Danh sách bao gồm: tính độc lập, chăm chỉ, có trách nhiệm, khả năng sáng tạo, khoan dung, tôn trọng người khác, tiết kiệm (tiền và những thứ khác), quyết tâm (kiên trì), đức tin tôn giáo, không ích kỷ và vâng lời. Tiết kiệm được chọn nhiều nhất.

2/ Tự hào dân tộc: “Bạn tự hào như thế nào khi là người dân của đất nước (tên quốc gia): rất tự hào, khá tự hào, không tự hào lắm, không tự hào chút nào”: tỷ lệ chọn “rất tự hào” ở mức âm. Điều này đo một khía cạnh của sự tự đề cao bản thân.

3/ Tầm quan trọng của việc có nghĩa vụ đối với người khác: “Đối với mỗi điều sai, chỉ ra tầm quan trọng của nó trong cuộc sống của bạn: rất quan trọng, khá quan trọng, không quan trọng lắm, không quan trọng hút nào: gia đình, bạn bè, thời gian rảnh rỗi, chính trị, công việc, tôn giáo, nghĩa vụ với người khác”: nghĩa vụ với người khác”: nghĩa vụ với người khác được chọn ở mức “rất quan trọng”.

Nghĩa vụ với người khác tương tự như mục “đáp lại lời khen, ân huệ và quà tặng” trong LTO – CVS. Nghĩa vụ với người khác rất quan trọng trong đời sống của con người, nó được xem như hình thức khá của tự đề cao bản thân (giống như tự hào): một mối quan tâm duy trì khía cạnh tích cực của bản thân. Ba mục này liên quan lẫn nhau, và qua nhiều quốc gia, mỗi mục lại liên quan tới LTO – CVS sâu sắc. Từ ba mục này, chúng tôi có thể tính toán ra cái mới, LTO dựa trên WVS cho 84 quốc gia. Dữ liệu mới sau này cho phép chúng tôi mở rộng con số này lên tới 93 quốc gia.

Qua các quốc gia trong nghiên cứu, 52% phương sai có liên quan tới điểm LTO – CVS gốc. Về mặt khái niệm, điểm LTO mới theo sau bản cũ cũng liên quan tới (WVS khác) đo sự quan trọng của truyền thống cũng như là sự kiên trì là điểm cần có ở trẻ em. Bảng điểm LTO mới cho 93 quốc gia được trình bày ở bảng 7.4.

Chúng tôi cố duy trì định hướng dài hạn cho chỉ số mới. Chúng tôi sẽ gọi nó là LTO – WVS vì nó cũng tương tự nhưng không giống với LTO – CVS. Chỉ số mới được lấy cảm hứng từ bản cũ, nhưng phải dựa trên bản câu hỏi khác nhau, với những người trả lời khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Kinh nghiệm nhân rộng khái niệm trong điều tra cho thấy 50% sai số trong trường hợp này là kết quả tốt nhất có thể đạt được.

Sự khác biệt giữa LTO – CVS và LTO – WVS là bản câu hỏi điều tra đầu tiên được thiết kế bởi người Trung Quốc, và chỉ ra điểm số cao nhất cho Trung Quốc đại lục. Trong phần đầu của bài này, chúng tôi giải thích tác động của chiều giá trị LTO với tư duy Trung Quốc. Điểm số của nó chỉ có sẵn cho 23 quốc gia, và nỗ lực mở rộng việc sử dụng cùng một bảng câu hỏi đưa ra kết quả đáng thất vọng.

LTO – WVS cố gắng tái tạo bản chất của định hướng dài hạn từ cơ sở dữ liệu lớn và thường xuyên được cập nhật có nguồn gốc từ châu Âu và mở rộng trên toàn thế giới dưới sự lãnh đạo của người Mỹ – sản phẩm của tư duy phương Tây. Nó thiếu hương vị của Trung Quốc. Tuy nhiên, nó cho phép chúng tôi mở rộng sự khác biệt cơ bản từ CVS tới nhiều đất nước hơn nữa.

Vì LTO – WVS dựa phần nào vào niềm tự hào quốc gia, nó liên kết chặt chẽ với Sức mạnh của Misho. Đồng thời, nó độc lập hoàn toàn về mặt thống kê với bốn chiều giá trị IBM. Không giống như LTO – CVS, điều mà độc lập với sự giàu có của quốc gia, LTO – WVS liên quan tích cực một cách yếu hơn tới sự giàu có của quốc gia. Mối quan hệ với sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào quá trình và đất nước bao gồm, và chúng tôi sẽ trở lại điều này sau.

Từ 23 quốc gia trong quy mô nghiên cứu của LTO – CVS, có sáu sự dịch chuyển đáng kể trong quy mô của LTO – WVS: Pakistan, Đức, Anh đi lên; Australia, Brazil và Hong Kong đi xuống. Pakistan tham gia cùng Ấn Độ và Bangladesh; Đức và Anh tham gia vào nhóm Tây âu. Australia chuyển tới nhóm Hoa Kỳ; Brazil tham gia nhóm các nước Mỹ Latinh khác, và Hong Kong vượt qua Singapore. Đối với những nước còn lại, ít có sự dịch chuyển trong xếp hạng CVS và WVS.

Bốn nước có điểm số cao nhất trong bảng 7.4 vẫn là Đông Á, và với các nước Đông Nam Á (trừ Malaysia, Thái Lan, Philippines) ở phần trên của bảng. Nửa trên còn bao gồm các nước từ Đông Âu, bao gồm toàn bộ các nước thuộc Liên bang Xô viết trước kia, trừ Ba Lan và Georgia. Cuối cùng nó bao gồm hầu hết các nước châu Âu khác, trừ Hy Lạp, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Bồ Đào Nha và Ireland.

Phần nửa dưới của bảng bao gồm bốn nước thuộc Anglo: Canada, New Zealand, Mỹ và Australia. Nó bao gồm tất cả các nước từ Trung Đông và châu Phi, và tất cả các nước từ Trung và Nam Mỹ.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Micheal Minkov – Văn hóa và tổ chức, phần mềm tư duy – NXB ĐHQGHN 2013.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s