Chính sự xuất hiện của các loại tạo phẩm vĩ mô nên những ý tưởng của Keynes về sản xuất tiền ảo ở tầm vĩ mô do nhà nước thực hiện có cơ sở hiện thực. Chính sự xuất hiện của các loại tạo phẩm siêu vĩ mô nên việc sản xuất tiền ảo ở tầm siêu vĩ mô nên việc sản xuất tiền ảo ở tầm siêu vĩ mô có cơ sở hiện thực, và chủ thể thực hiện điều này là chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Trong mỗi nước có thể thiết lập chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Không phải xã hội nào cũng có khả năng thiết lập điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Chỉ có những nước mà các trùm tư bản đã phát triển đến trình độ cao vượt qua giai đoạn độc quyền và đã thống nhất lại thành một khối duy nhất, hay là những nước mà có đảng độc quyền lãnh đạo là có khả năng thiết lập được điều hành hành kinh tế siêu vĩ mô.

Đặc điểm quan trọng nhất của tư bản hiện đại là sản xuất ra được tiền ảo, biến tiền ảo thành tư bản và sản xuất ra các hình thái tư bản mới có đẳng cấp cao hơn. Tư bản có nhiều loại, mỗi loại có nhiều nhánh, và mỗi nhánh có những đẳng cấp khác nhau. Tư bản hậu công nghiệp có sự lan tỏa theo số nhân, tạo nên phản ứng dây chuyền tư bản.

Việc sản xuất ra tiền ảo của nhà nước, dù là bí mật quốc gia, nhưng không được nhiều, và không thể bơm số tiền đó vào các doanh nghiệp nhiều đến mức làm thay đổi hẳn cục diện phát triển của đất nước. Một nước không những sản xuất ra tiền ảo của mình mà còn sản xuất ra tiền ảo của những nước khác. Và rất nhiều nước khác cũng làm như vậy nên cuộc chiến tranh tiền tệ ngấm ngầm đang tăng trưởng mạnh mẽ. Cùng với sự sản xuất ra tiền ảo là sự bảo vệ giá trị của đồng tiền thật. Điều này làm được bằng việc sản xuất ra những loại tư bản mới cho xã hội.

Trên thế giới đang có một nền kinh tế mới tác động là nền kinh tế siêu vĩ mô, và các chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô đang tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt với nhau. Việc sản xuất ra tiền ảo đã giải thích được những nghịch lý của nền kinh tế thế giới, như tại sao chỉ trong ba năm đồng USD mất giá 50% so với đồng euro, và tại sao giá trị thương mại của một hãng lại cao gấp nhiều lần toàn bộ giá trị vật chất hữu hình của hãng đó, và tại sao có những hãng mà giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gấp 50 lần thu nhập…

Không có sự tài trợ của tiền ảo thì các đại công ty không thể kinh doanh có hiệu quả ở các thị trường nội địa lẫn nước ngoài. Không có sự hỗ trợ của tiền ảo thì không thể có sự lớn mạnh phi thường của các doanh nghiệp để trở thành các đại công ty có tầm hoạt động quốc tế. Đó là lý do tại sao công ty FPT của Việt Nam nhanh chóng gặp thất bại khi đầu tư sang Mỹ và Ấn Độ.

Một khi đã tạo nên được nền tảng hay các quan hệ xã hội mới thì hoàn toàn có khả năng sản xuất ra các loại tiền ảo. Những loại tiền ảo này có số lượng tùy thuộc vào sự lan tỏa. Việc sản xuất ra tiền ảo đã phá vỡ mối quan hệ cổ điển về tiết kiệm và đầu tư. Một nước mà nền thương mại liên tục nhập siêu vẫn phát triển mạnh như nước Mỹ. Một nước không quan tâm tới việc thu hút tiền gửi tiết kiệm như Nhật Bản với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng 0 lại là nước vươn lên đứng hàng thứ hai về kinh tế trên thế giới. Việc sản xuất ra tiền ảo làm mất tác dụng của các công cụ điều hành kinh tế vĩ mô như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, mà điển hình các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ liên tục xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Sản xuất ra tiền ảo làm lan tỏa nhanh chóng các loại tư bản, phát huy năng lực của nguồn nhân lực, tập trung phát triển khả năng sáng tạo của xã hội. Tiền ảo góp phần sáng tạo ra các loại tư bản mới vì nó chấp nhận những rủi ro lớn. Tiền ảo là phương tiện để rút ngắn được sự hình thành các tập đoàn khổng lồ mới, sao chuyển giá trị các loại tư bản “xế chiều” sang các loại tư bản mới. Tiền tệ là thước đo xã hội về giá trị các kết hợp đã được tạo ra, và hiện giờ là sẽ được tạo ra, sẽ được giải phóng. Vì thế sản xuất ra tiền ảo có cơ sở thực tiễn.

Tiền ảo do chủ thể thuộc tầm cấp nào tạo ra thì sản xuất được các tạo phẩm thuộc tầng cấp ấy, cả về mặt vật thể lẫn phi vật thể. Nhà nước chỉ giữ lại những lĩnh vực sản xuất các tạo phẩm vĩ mô mà có thể bơm vào tiền ảo do nhà nước tạo ra. Nhưng hiện giờ chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô có thể làm được việc đó. Tùy từng xã hội mà thiết lập được cái gì đó cho thích hợp giữa vĩ mô và siêu vĩ mô. Mọi tạo phẩm vĩ mô do nhà nước sản xuất ra đều được trả tiền, đều được thanh toán. Những tạo phẩm siêu vĩ mô do chủ thể sản xuất ra cũng được trả tiền.

Sản xuất ra tiền ảo và phân phối tiền ảo là một công việc ban đầu mà chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô phải làm được. Công việc phân phối tiền ảo và các tạo phẩm vật thể và phi vật thể siêu vĩ mô như thế nào khác hẳn với sự phân bổ ngân sách và tài sản của nhà nước. Việc sử dụng phần tiền ảo mà nhà nước tạo ra, phần bội chi ngân sách, rót vào các doanh nghiệp nhà nước đã đem lại tính không hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Vấn đề là cách bơm tiền ảo cho doanh nghiệp như thế nào để đem lại sự sống động cho doanh nghiệp, sự sống động cho nền kinh tế. Khi mở ra cho một xã hội bình diện hoạt động mới thì tạo ra cho xã hội đó hàng loạt nhu cầu mới. Đó là cơ sở cho sự gia tăng về tiền trong xã hội, tạo ra một xung lực mới làm xã hội năng động hơn. Sự phân công phân nhiệm trong việc sản xuất ra tiền ảo của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô và chủ thể điều hành kinh tế vĩ mô như nhau: sản xuất ra tiền ảo để chi tiêu cho những gì trước mắt, những gì đập ngay vào mắt là công việc của chủ thể điều hành kinh tế vĩ mô mà nguy cơ là nhanh chóng gây ra lạm phát. Sản xuất ra tiền ảo để biến thành tư bản, để làm ăn có lãi, và đồng tiền có khả năng gia tăng là công việc của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô.

Trong thời đại mới, người ta phải hiểu rằng giai cấp tư sản đã có những phương tiện mới, biện pháp mới, thủ đoạn mới để bảo vệ quyền lợi, quyền lực của mình, vượt ra khỏi các biện pháp truyền thống. Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã phát minh ra phương tiện mới để bảo vệ quyền lợi và duy trì địa vị thống trị hiệu quả hơn. Khi đã tìm ra được cách thức bảo vệ quyền lợi và duy trì địa vị thống trị hiệu quả hơn, kín đáo hơn các cách thức luôn luôn chứa đựng nguy cơ gây căng thẳng xã hội như các cách thức truyền thống thì người ta nắm lấy và sử dụng thành thạo các cách thức mới hay là vẫn duy trì các cách thức cũ?

Việc sản xuất ra tiền ảo là động lực lớn nhất buộc các trùm tư bản thống nhất lại với nhau thành một khối duy nhất, thành chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Chủ thể điều hành siêu vĩ mô đã tập trung được tư bản một cách cao độ là đạt được sự thống nhất tư bản. Sự thống nhất này đã đem lại cho tư bản một sức mạnh đặc biệt khi được giải phóng ra giống như khi đạt được khối lượng tới hạn, thì bom nguyên tử giải phóng ra khối lượng năng lượng khổng lồ. Trên phương diện toàn cầu có một chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô là tổ chức thống nhất duy nhất của các trùm tư bản Mỹ. Bằng việc sản xuất ra tiền ảo, biến tiền ảo thành tư bản và sản xuất ra các loại tư bản mới, chủ thể điều hành siêu vĩ mô nắm giữ quyền chi phối số lượng khổng lồ tiền và tư bản. Do nắm trong tay việc sản xuất tiền ảo nên các trùm tư bản luôn luôn duy trì được vị thế thống trị thượng phong của mình, và dùng tiền đó để nâng cao mức sống chung của xã hội, nhưng vẫn tạo được khoảng cách để những người bình thường không có khả năng chi phối đối với tư bản.

Quyền lực của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô vượt khỏi giới hạn quốc gia và vươn lên tầm quốc tế.

Trong các tầng mức siêu vĩ mô, vĩ mô, vi mô, thì các chủ thể điều hành kinh tế ở các tầng mức đó có vai trò quan trọng đặc biệt. Để thực hiện điều hành kinh tế siêu vĩ mô, chủ thể điều hành phải có những thủ thuật đặc biệt trong việc chuyển tiền ngân sách vào các tổ chức kinh tế nào đó chịu sự chi phối của mình. Các chủ thể mới có những hành vi mới. Điều mà không làm được công khai thì người ta lại hoàn toàn tiến hành trong bí mật, và người ta biết cách tiến hành mà không bị trừng phạt. Sản xuất ra tiền ảo, quyết định mở rộng hay thu hẹp quy mô sản xuất và việc bơm vào hay hút ra tiền ảo chính là việc đồng thời tiến hành các chính sách tài chính và tiền tệ của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Để bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình, các trùm tư bản Mỹ đã hoạt động điều hành bí mật thì không có lý do gì các chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô khác lại không làm như vậy. Có như vậy mới giải quyết được nhiều vấn đề như sự căng thẳng về cách biệt giàu nghèo, như những thứ khác nữa về bảo toàn và duy trì sức mạnh của mình để giành được thắng lợi trước các đối thủ cạnh tranh từ các nước khác.

(còn tiếp) 

TH : T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo : Nguyễn Bình Giang – Tiền và kiếm tiền thời hội nhập – NXB GTVT 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s