Mỗi nhà nước phải tìm cách ngăn chặn sự sản xuất tiền ảo của nước mình từ các chủ thể điều hành siêu vĩ mô của các nước khác hay từ các nhóm tội phạm có tổ chức ở nước mình. Quyền lợi ích kỷ của các trùm tư bản luôn luôn cần đến nhiều công cụ để bảo vệ, từ nhà nước cho tới các tổ chức phi nhà nước, thậm chí là các tổ chức tội phạm. Các đại công ty là những nơi tiêu thụ tiền ảo chủ yếu. Chỉ khi tìm được cách điều hành kinh tế siêu vĩ mô một cách hiệu quả thì các trùm tư bản mới ra tay mạnh với các tổ chức tội phạm trong xã hội.

Để tiến hành các bước điều hành kinh tế siêu vĩ mô, đầu tiên chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô phải tiến hành cải tổ các doanh nghiệp hiện có, đưa chúng vào vòng ảnh hưởng của mình, từ đó thành lập lại hay thành lập mới các tập đoàn kinh doanh. Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô làm tăng vòng quay của ngân sách nhà nước, làm thay đổi cục diện phát triển của đất nước, và từng bước dùng tiền ảo để chinh phục thế giới. Về thực chất chủ thể tạo ra tiền ảo dựa trên nền ngân sách nhà nước để đem lại tính chính đáng nào đó. Dưới sự điều hành của chủ thể thì xuất hiện các thặng dư kết hợp xã hội mới. Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô có khả năng hành động rất nhanh chóng trong nền kinh tế thị trường hiện đại, không phải chịu các thủ tục hành chính nặng nề. Sự phản ứng của nhà nước trước các tình trạng khẩn cấp thường là chậm chạp.

Chủ thể vĩ mô có những nhu cầu đặc thù khiến cho nó phải tìm cách thỏa mãn và nó tự tạo cho mình khả năng thanh toán cho các khảon nhu cầu đó bằng cách tạo ra tiền ảo và tiến trình biến tiền ảo thành tiền thật được làm bằng nhiều cách. Nhu cầu vĩ mô luôn luôn được mở rộng, cả về mặt vật thể lẫn phi vật thể, bao trùm lên mọi mặt của đời sống xã hội. Chủ thể siêu vĩ mô cũng làm được như vậy.

Việc sản xuất ra tiền ảo và biến tiền ảo thành tư bản đòi hỏi người ta phải quan niệm khác đi về nền kinh tế thế giới, về những gì đang thực sự diễn ra đối với nền kinh tế thế giới. Tốc độ luân chuyển tài chính gấp nhiều lần thương mại hàng hóa và dịch vụ. Khi một xã hội có niềm tin rằng có những việc doanh nghiệp nhà nước chấp nhận chịu lỗ mà vẫn làm, còn doanh nghiệp tư nhân thì phải có lãi mới làm thì xã hội đó dễ dàng chấp nhận việc bơm tiền ảo để phát triển tư bản của khối các doanh nghiệp khác. Điều không lấy gì làm ngạc nhiên là đối với các đại công ty ở các nước phát triển thì hiệu quả của hoạt động kinh doanh không quan trọng bằng thị giá cổ phiếu. Sự xuất hiện và phát triển của tiến trình sản xuất ra tiền ảo giải thích được tại sao có những nước lại từ bỏ chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô như Nhật Bản.

Hoạt động kinh tế siêu vĩ mô tạo ra những gắn kết mới với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp. Một khi bình diện hoạt động mới được mở ra xã hội trở nên năng động hơn. Xã hội có những cách thức kết hợp mới, và những cái đó là cơ sở để tăng thêm giá trị tư bản trong xã hội, để tăng thêm lượng tiền trong xã hội phục vụ cho nhu cầu giải phóng nội lực của xã hội. Khi là một tổ chức thống nhất và sản xuất được tiền ảo, sản xuất được tư bản mới thì đó là một quyền lực siêu nhà nước. Khi xây dựng lên các cách thức kết hợp để hình thành nên các đại công ty, để hình thành nên một xã hội hiện đại, thì số tiền ảo có thể tạo ra được là một con số khổng lồ. Điều này đòi hỏi phải có những nghiên cứu mới về đối tượng đặc biệt này, từ sự hình thành, phát triển và các hành vi của chúng phù hợp với từng xã hội và sự phát triển chung của xã hội đó tương quan với các xã hội khác. Đối với những đối tượng mà người ta hết sức giữ bí mật thì cần phải có cách thức nhận dạng đối tượng và phải có phương pháp nghiên cứu hữu hiệu.

Kinh tế học siêu vĩ mô nghiên cứu về sự sản xuất các tạo phẩm siêu vĩ mô và trao đổi chúng, sử dụng chúng. Sự sản xuất ra tiền ảo của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô làm cho sự trao đổi thay đổi hoàn toàn, do đó làm kinh tế học thay đổi hoàn toàn, động thái của nền kinh tế cũng khác đi. Các lĩnh vực nghiên cứu của kinh tế học siêu vĩ mô trải dài từ những vấn đề lý thuyết chung như bản chất tiền tệ, thực chất của sự phát triển… tới việc tổ chức các hoạt động thực tiễn như lan tỏa tư bản, sáng tạo ra tư bản mới, bảo vệ giá trị của tiền,… Dưới sự chỉ đạo của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô, các hội đoàn nghề nghiệp có bước phát triển mới đạt được trình độ hiện đại và tham gia tích cực vào đời sống kinh tế xã hội. Đầu tư nước ngoài là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của kinh tế học siêu vĩ mô, với các luồng đầu tư công nghiệp và hậu công nghiệp. Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô chỉ đạo hoạt động đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp lẫn gián tiếp của các doanh nghiệp chịu sự chi phối của mình.

Kinh tế học siêu vĩ mô đem lại bức tranh hoàn toàn khác về nền kinh tế thế giới, trong đó những thế lực hùng mạnh chi phối nền kinh tế thế giới lại nằm trong bóng tối và thiết lập các luật chơi mới cho toàn thế giới. Những luật lệ này dần dần được nhận thức từng mảng một. Hiệu quả đối với kinh tế siêu vĩ mô không phải khả năng đem lại tiền bạc, vì cần bao nhiêu tiền thì kinh tế siêu vĩ mô có thể sản xuất ra nhanh chóng và tức khắc. Kinh tế siêu vĩ mô có thể sản xuất ngay tức khắc một lượng tiền ảo khổng lồ, đơn giản như việc sửa một con số bé thành số to trên tờ ngân phiếu, hay thêm một số không vào cuối dãy số trên tờ ngân phiếu. Hiệu quả là ở chỗ phải đem lại được các kết hợp mới, càng mới về nguyên tắc càng tốt, vì đó là những lĩnh vực có nhiều rủi ro mà kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô không thể chịu được.

Phân tích đúng bản chất của tiền tệ hiện đại thì sẽ tìm ra được các giải pháp hiện đại cho vấn đề đang được mở ra. Trong kinh tế vi mô, tiền tùy thuộc vào các hàng hóa khác. Trong kinh tế vĩ mô, tiền chi phối các hàng hóa khác. Kinh tế học vĩ mô đem lại thuộc tính mới cho đồng tiền. Điều hành kinh tế vĩ mô thống nhất tiền tệ, đảm bảo giá trị tiền tệ. Trong kinh tế siêu vĩ mô, tiền mở đường cho sự ra đời của các loại hàng hóa hoàn toàn mới, chưa từng được biết đến, tạo nên được các kết hợp xuyên quốc gia. Hoạt động kinh tế siêu vĩ mô đòi hỏi phải có những lý luận mới nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn, từ việc thiết lập các chủ thể mới ở tầm tương xứng đến việc sản xuất ra các tạo phẩm vật thể và phi vật thể, sản xuất ra các loại tư bản ở tầm đó.

Sự có mặt của các tạo phẩm vĩ mô và siêu vĩ mô làm cho tiền tệ bộc lộ ra những thuộc tính hoàn toàn mới. Những tạo phẩm này không thể nhìn nhận theo cách thức của những tạo phẩm vi mô là những thứ người ta có thể nắm lấy và lôi đi. Việc gia tăng lượng tiền để sản xuất ra những tạo phẩm loại này và tác động ngược lại của chúng đối với nền kinh tế là những điều chưa được nghiên cứu công khai, chưa được làm sáng tỏ công khai, nhưng một điều chắc chắn rằng tầm nhìn vĩ mô và vi mô không đem lại một cái nhìn thực chất về những điều đó.

Cùng một đồng tiền thì tùy thuộc vào chủ thể sở hữu đồng tiền đó mà có đẳng cấp khác nhau. Kinh tế siêu vĩ mô có cách thức bơm tiền vào và rút tiền ra đặc thù, thông qua nhiều biện pháp và nhiều thị trường, như thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán.

Bản chất của tiền là biểu hiện của một dạng phi vật thể mà người ta cho phép con người tạo nên được các kết hợp giữa người với người, giữa người với vật, và giữa các vật với nhau. Tiền đóng vai trò mở rộng tầm hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế hiện đại. Tầng mức siêu vĩ mô đem lại cho tiền một chức năng mới, chức năng tạo nên những kết hợp siêu vĩ mô, bảo tồn và sao chuyển giá trị.

Một nền kinh tế có thể chấp nhận lượng tiền bơm vào là bao nhiêu? Mối quan hệ giữa tiền ảo và tiền thật tùy thuộc vào trình độ phát triển của các xã hội. Tùy từng đối tương tạo ra tiền ảo mà tỷ giá trao đổi của tiền ảo và tiền thật khác nhau. Trong mọi trường hợp, tiền ảo luôn luôn được định giá thấp hơn. Tùy từng giai đoạn, tùy từng xã hội mà có quan hệ tỷ giá khác nhau. Động thái biến chuyển của tỷ giá hối đoái là điều không định trước được. Các nhân tố trong lạm phát phải tính đến sự đánh giá thấp của tiền ảo.

Tiền có vai trò rất khác nhau trong các tầng mức siêu vĩ mô, vĩ mô và vi mô. Đồng tiền của chủ thể siêu vĩ mô làm được những việc rộng hơn đồng tiền của chủ thể vĩ mô, đồng tiền của chủ thể vĩ mô làm được những việc rộng hơn đồng tiền của chủ thể vi mô. Sự khác nhau về tầm tác dụng của những đồng tiền này là điều mà khoa kinh tế trước đây không đề cập đến. Các đồng tiền do các chủ thể kiếm được hay sản xuất ra tạo ra được các kết hợp tương ứng với tầm của mình. Đồng tiền của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô có thể mua bán, sáp nhập các đại công ty, có thể thực hiện việc chuyển nhượng các bí quyết công nghệ trình độ cao.

(còn tiếp) 

TH : T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo : Nguyễn Bình Giang – Tiền và kiếm tiền thời hội nhập – NXB GTVT 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s