Con đường mà đất nước ta đã đi qua, các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của nó là một sự khẳng định thuyết phục cho sức sống của học thuyết Marx – Lenin, cho tiềm năng to lớn của CNXH, thể hiện trong sự tiến bộ của xã hội Xô viết. Chúng ta có quyền tự hào về tất cả những gì đạt được trong những năm ấy, những năm lao động và đấu tranh căng thẳng ! (Vỗ tay).

Quyết định tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước ta được Hội nghị TW tháng 4 năm 1985 đưa ra chính là sự thể hiện mối quan tâm sâu sắc của Đảng đối với tình hình trong nước và trên thế giới, trách nhiệm của mình trước số phận đất nước, thể hiện ý chí và quyết tâm thực hiện sự chuyển đổi đang chín muồi.

Trong khi hình thành các nhiệm vụ của một trật tự dài hạn mang tính nguyên tắc, BCH TW luôn được hướng dẫn bởi chủ nghĩa Marx – Lenin, một học thuyết khoa học đích thực để phát triển xã hội. Nó thể hiện lợi ích cơ bản của người dân lao động, thể hiện lý tưởng công bằng xã hội.

Có thể khẳng định không cường điệu rằng, hệ thống chủ nghĩa đế quốc tiếp tục sống phần lớn nhờ vào việc cướp bóc các nước đang phát triển, nhờ vào sự bóc lột không thương xót của chúng. Hình thức và phương pháp của nó thay đổi, nhưng bản chất vẫn như cũ. Ví dụ như ở Mỹ, một phần không nhỏ thu nhập quốc gia được hình thành từ những nguồn như vậy. Các nước đang phát triển bị tất cả các nước đế quốc bóc lột, nhưng đế quốc Mỹ làm điều này một cách ngang ngược nhất. Trao đổi không cân xứng, buôn bán thiếu công bằng, các mưu mô và độc đoán, cái bơm của các công ty siêu quốc gia hoạt động chỉ theo một hướng. Nó làm người nghèo thêm nghèo, kẻ giầu thêm giàu, làm sự tăng sự phân hóa trong nền kinh tế TBCN.

Không có gì nâng cao giá trị con người bằng kiến thức. Nhưng có lẽ chưa bao giờ loài người lại phải chịu áp lực lừa đảo và giả dối như bây giờ. Bộ máy tuyên truyền tư sản đổ lên mọi người trên khắp thế giới những thông tin giả mạo, ép buộc ý nghĩ và cảm xúc, lập trình các quan điểm dân sự và xã hội có lợi cho giai cấp thống trị.

Chính cuộc sống đã đặt ra vấn đề về giữ gìn văn hóa, về bảo vệ nó khỏi sự phân hóa, phá hoại tư sản. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của loài người. Không thể không suy nghĩ về những hậu quả đạo đức và tâm lý lâu dài của thực tế hiện nay của CNTB trong lĩnh vực văn hóa. Sự thay đổi của nó dưới áp lực của đồng tiền, tệ sùng bái sức mạnh, cổ vũ tệ phân biệt chủng tộc, tuyên truyền những bản năng thấp hèn nhất, truyền bá đạo đức của thế giới tội ác cần phải và sẽ mãi bị loài người phỉ nhổ.

Tăng tốc phát triển xã hội không thể thực hiện được nếu thiếu sự phát triển tiếp theo nền dân chủ XHCN, với đủ các mặt và thể hiện của nó. Hiểu được điều này, Đảng, BCH TW đã áp dụng những biện pháp hướng tới tăng cường dân chủ dưới chế độ XHCN. Trong đó có các biện pháp hướng tới tăng cường hoạt động của các Xô viết, công đoàn, đoàn thành niên, các tập thể lao động, thanh tra nhân dân, tăng cường tính công khai.

Không chỉ từ lý thuyết, mà cả từ kinh nghiệm nhiều năm của mình chúng ta biết rằng, chế độ XHCN chỉ phát triển thành công khi mà chính nhân dân điều hành công việc của mình, khi mà hàng triệu con người tham gia vào đời sống chính trị. Đó chính là sự tự điều hành của người lao động trong cách hiểu của Lenin. Nó chính là bản chất của chính quyền Xô viết.

Đảng chính là động lực và sự đảm bảo chính cho phát triển sự tự điều hành XHCN. Thực hiện vai trò lãnh đạo trong xã hội, Đảng cũng chính là hình thức cao nhất của một tổ chức chính trị – xã hội tự điều hành… Được sự sáng tạo cách mạng của quần chúng sinh ra, Xô viết các đại biểu nhân dân đã trải qua cuộc kiểm tra của thời gian, đã chứng minh sức sống của mình, khả năng to lớn thực hiện quyền lực của nhân dân, kết hợp và động viên quần chúng ».

Đoạn trích dẫn dài từ báo cáo này rất quan trọng để hiểu được tình hình. Báo cáo và phát biểu vào thời đó đã tạo ra cho Gorbachev hình ảnh người chiến sĩ đấu tranh cho lợi ích của CNXH. Ông ta phát biểu như người kế tục các tư tưởng của Lenin. Bài phát biểu của ông ta như là lời thề trung thành với các giáo huấn của Lenin. Các khẩu hiệu tăng tốc và « CNXH hơn nữa » chiếm một phần quan trọng trong tuyên truyền tiếp theo.

Khẩu hiệu tăng tốc được quần chúng đón chào khá nồng nhiệt. Nhịp độ phát triển của Liên Xô trong những năm trước Đại hội đã giảm nhiều, sự tụt hậu so với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao gia tăng. Người ta hy vọng vị lãnh tụ mới thay thế cho các ông già, còn tương đối trẻ, có bằng đại học sẽ đủ khả năng đem lại cho đất nước hơi thở mới, cải thiện cơ cấu kinh tế quốc dân, tăng tốc độ phát triển. Khẩu hiệu « CNXH hơn nữa » cũng là một đòi hỏi của thời đại. Người dân cảm thấy bức xúc với phong cách lãnh đạo Nhà nước quan liêu, với cái hệ thống bao trùm và xuyên suốt tất cả, với « tính không thể chìm » của đám người này, nguyên tắc « tiền trao cháo múc »… Kết quả là rất nhiều người tin tưởng ở Gorbachev và ủng hộ ông ta. Ông ta có được hình ảnh một lãnh tụ của các dân tộc.

Tư duy mới

Giai đoạn tiếp theo trong hành động của Gorbachev và các nhà tư tưởng đứng sau ông ta được triển khai sau Đại hội XXVII một năm, trong các Hội nghị TW tháng 1 và tháng 6 năm 1987. Cuốn sách của Gorbachev « Cải tổ và tư duy mới cho đất nước ta và toàn thế giới » được ca tụng, và được in ra nhất loạt ở cả trong và nước ngoài vào tháng 1 năm 1988. Từ 1987 trong băng đạn tư tưởng có thêm các từ : cải tổ, công khai, cách suy nghĩ mới, giá trị toàn nhân loại, yếu tố con người. Thuật ngữ : dân chủ cũng có ý nghĩa mới. Chúng ta hãy xem cuốn sách bao gồm phát biểu của Gorbachev trong Hội nghị TW năm 1987. Sự sáng tạo vĩ đại những ý tưởng cải tổ mà Gorbachev đồng ý viết theo yêu cầu của các nhà xuất bản Mỹ, dày gần 300 trang, và được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới, được bắt đầu như thế này :

« Tôi viết cuốn sách này với mong muốn được bày tỏ trực tiếp với nhân dân. Nhân dân Liên Xô, Mỹ và bất kỳ nước nào.

Tôi đã được gặp mặt với các lãnh tụ, các nhà hoạt động của nhiều quốc gia, các đại diện xã hội của họ. Mục tiêu của cuốn sách này là chia sẻ một cách trực tiếp tâm tư với người dân trên toàn thế giới về các vấn đề liên quan tới tất cả mọi người, không loại trừ ai.

Tôi viết cuốn sách này với niềm tin vào tư duy lành mạnh của họ. Tin tưởng rằng họ cũng như tôi, như tất cả chúng ta, đều quan tâm tới số phận hành tinh của chúng ta.

Chúng ta cần phải gặp gỡ, giải quyết các vấn đề trên tinh thần hợp tác, chứ không phải sự thù địch. Tôi rất hiểu rằng không phải mọi người đều đồng ý với suy nghĩ của tôi. Vâng, mà thật ra tôi cũng không đồng tình với tất cả những gì người khác nói ra trong nhiều vấn đề. Thế nên, cần phải có đối thoại. Cuốn sách này là sự đóng góp của tôi vào đó.

Cuốn sách này không phải là luận văn khoa học, và chẳng phải ấn phẩm tuyên truyền. Mặc dù các đánh giá, kết luận, phương pháp phân tích mà bạn đọc tìm thấy trong đó, tất nhiên, dựa trên các giá trị và tiền đề lý thuyết nhất định. Đúng hơn, đây là sự suy nghĩ và luận giải về cải tổ, và các vấn đề đang đứng trước chúng ta, về tầm mức của sự biến chuyển, về những khó khăn và trách nhiệm, về tính độc đáo của thời đại chúng ta ».

Trong suy nghĩ và luận giải của mình, nhà kinh điển tất nhiên phải xuất phát từ học thuyết Lenin bất diệt :

« Các tác phẩm và lý tưởng CNXH của Lenin đối với chúng ta mãi vẫn là cội nguồn không bao giờ cạn của suy nghĩ sáng tạo biện chứng, của kho tàng lý thuyết và sự sáng suốt chính trị. Hình tượng của ông là ví dụ sáng chói về sức mạnh đạo đức cao cả, về văn hóa tinh thần đa dạng và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của nhân dân và CNXH. Lenin vẫn sống mãi trong khối óc và trái tim của hàng triệu con người.

Sự quan tâm tới di sản của Lenin, mong muốn được biết ông đầy đủ hơn, nghiêm túc hơn đã tăng nhiều lên khi xã hội tích tụ càng nhiều các hiện tượng tiêu cực.

Chúng ta có được bảo dảm là không mắc sai lầm không ? Không, không được đảm bảo. Sai lầm nào sẽ là lớn nhất ? Theo tôi, sai lầm lớn nhất – đó là nỗi sợ làm sai, dừng lại và không làm gì cả ».

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo:V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s