Không phải ai cũng biết cách tiếp cận các tầng mức đó, và các biện pháp tiếp cận thì lại có những mối quan hệ, những cách thức chứng tỏ năng lực có thể nói là phi thường trong việc hoạt động kinh doanh và làm ăn hiện đại, trong việc tạo nên được lòng tin nơi quảng đại quần chúng.

Với những doanh nhân cỡ nhỏ và trung bình, có thể tiếp xúc được với các quan chức cỡ nhỏ, với cỡ trung thì khó hơn, với cỡ lớn thì rất khó, còn tiếp xúc được với chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô là không tưởng. Chủ thể này sẽ chủ động tiếp xúc với những đối tác mà nó cần. Muốn thực hiện được diện tiếp xúc rộng rãi với các khách hàng loại nhỏ ở quy mô lớn, các doanh nghiệp cũng cần có sự hỗ trợ của chủ thể điều hành kinh tế vĩ mô, hay siêu vĩ mô.

Chủ thể này có những tiêu chuẩn riêng để thực hiện việc bơm thêm tiền vào xã hội. Trong giai đoạn ban đầu, khi lượng tiền còn làm ra bị hạn chế, chủ thể này chủ yếu sẽ bơm tiền vào những doanh nghiệp chịu sự chi phối của nó. Khi lượng tiền được làm ra dồi dào, thì sẽ có những cách thức bơm tiền vào những doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn phát triển nào đó. Chủ thể này có những biện pháp ưu đãi đối với những doanh nghiệp mở rộng tầm hoạt động ra bên ngoài. Chủ thể này có cách thức bơm tiền vào các tổ chức xã hội nào đó thông qua các khoản từ thiện, hiến tặng của các doanh nghiệp chịu sự chi phối của mình, là những tổ chức mà xã hội công nhận là các nguồn tạo ra tiền chính đáng.

Sự hỗ trợ của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô là những khoản tín dụng lớn từ nhiều nguồn khác nhau, từ các nguồn trong nước tới các tổ chức quốc tế để mở rộng nhanh chóng tầm hoạt động, để có khả năng mua lại hay sáp nhập các đơn vị kinh doanh khác nhau, thậm chí nhiều đại tập đoàn với nhau và nói chung là các khoản tiền mà đem lại những sự phát triển mang tính đột biến về tổ chức lẫn tầm hoạt động.

Không có điều hành kinh tế siêu vĩ mô tốt, không có điều hành kinh tế vĩ mô có hiệu quả thì việc kiếm tiền của xã hội sẽ rất vất vả. Việc kiếm tiền ở các đẳng cấp siêu vĩ mô và vĩ mô đòi hỏi phải có những kiến thức chuyên sâu, rất khác với những suy nghĩ hay cảm nhận thông thường.

Thâm nhập được vào các tầng mức vĩ mô và siêu vĩ mô thì sẽ tham gia được vào cuộc hơi mới và có những khoản tiền lớn để sử dụng, có những sự gia tăng quy mô hoạt động, hay gia tăng tính chuyên sâu trong hoạt động, từ đó sẽ có những khoản tiền mới để tiêu từ các chủ thể này.

Khi các doanh nghiệp được ở môi trường mà người ta hiểu rằng nhờ nỗ lực phi thường, nhờ những sự sáng tạo mới, họ sẽ được chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô hỗ trợ cho phát triển, thì khi đó doanh nghiệp sẽ giải quyết được một loạt vấn đề khó khăn về nguồn nhân lực, về sự trung thành của các nhân viên chủ chốt đối với doanh nghiệp.

Sự hỗ trợ của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô không phải chỉ là tạo dựng một doanh nghiệp khổng lồ mà là luôn luôn giữ nó ở mức phát triển và thực hiện các biện pháp tổng hợp để duy trì các giá trị vô hình ở mức rất cao.

Hầu hết những tỷ phú hiện nay trên thế giới đều là những người tay trắng làm giàu. Bí mật của sự giàu có của họ là ở chỗ trong xã hội có hoạt động điều hành kinh tế siêu vĩ mô, và có thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Ở nước Mỹ, những người giàu nhất hầu hết đã là những người phải chứng tỏ khả năng của mình làm giàu được ở đồng thời nhiều đẳng cấp khác nhau, từ việc kiếm được tiền từ những người tiêu dùng, tới việc thấy được những cách thức mà mình có thể vươn lên tầm kiếm tiền ở các đẳng cấp siêu hạng trong xã hội như tiền của nhà nước ở các nước phát triển hay tiền của các chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô tạo ra. Một khi đã chứng tỏ khả năng kiếm được tiền và có được những ý tưởng vươn lên đẳng cấp cao thì mới được tạo điều kiện để tiếp cận những loại tiền ở các đẳng cấp cao.

Khi người ta hiểu rằng có những thế lực rất khác hùng mạnh chi phối và thế lực này có những cách ban thưởng cho những ai, những tổ chức nào đáp ứng được những nhu cầu của nó thì người ta có những suy nghĩ và hành động mới, rất khác với thông thường. Khả năng thị trường ban thưởng cho doanh nghiệp thành đạt rất hạn chế. Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô có khả năng ban thưởng mạnh mẽ, vượt xa sự ban thưởng của thị trường. Sự ban thưởng của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô không chỉ là cho các doanh nghiệp đã thành công mà cho ngay cả các ý tưởng mới manh nha, hứa hẹn sự phát triển mới trong tương lai.

Chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô trả tiền cho những ai tạo ra loại việc làm mới nào đó cho xã hội, đưa tiền cho những ai biết tiêu tiền, vì thế các công ty của thế kỷ 21 chuyển từ định hướng khách hàng sang sự quan tâm tới nhân viên.

Khi doanh nghiệp nào đó mở tầm hoạt động ra khỏi biên giới quốc gia, thực hiện đầu tư vào những nước phát triển nhất, giàu mạnh nhất thì đó là một dấu hiệu doanh nghiệp đó đang được lọt vào mắt xanh của chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô, và việc ban thưởng đó sẽ đến trong thời gian tới. Còn doanh nghiệp nào chỉ hoạt động ở những nước phát triển thấp hơn mà không hướng tới thị trường ở những nước phát triển nhất thì sự ban thưởng chỉ ở mức vừa phải mà thôi.

Khi có dấu hiệu chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô ban thưởng cho một doanh nghiệp nào đó mở rộng tầm hoạt động quốc gia, và phát hành thêm cổ phiếu, giá trị cổ phiếu có sự tăng vọt lên thì nhiều người có thể có cơ hội kiếm được tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Khi một doanh nghiệp nào đó bị trừng phạt thì người nắm cổ phiếu sẽ bị mất tiền.

Bài học suy thoái của Nhật Bản là ở chỗ hàng hóa và dịch vụ cổ điển đã bị khai thác hết, còn hàng hóa và dịch vụ mới thì Nhật không có thế mạnh. Sở dĩ Nhật Bản có thể có những thứ được đánh giá cao là do Nhật Bản đã tiền tệ hóa mức độ cao những tư bản của mình, trong khi đó, ở Mỹ và Tây Âu, người ta đã cố tình hạn chế tiền tệ hóa tư bản của mình. Việc cố tình hạn chế tiền tệ hóa tư bản nhằm những mục đích chiến lược của các loại tư bản trong cuộc chinh phục giành địa vị thống trị của tư bản hậu công nghiệp trong tương lai ở các nước đó, vì chỉ bằng cách đó mới đưa các nước khác phát triển nhanh chóng về mặt công nghiệp hóa, do đó tạo nên được các dòng hàng hóa vật thể chạy vào các nước phát triển đó, khiến các nước đó có khả năng đạt được mức sống trên mức thực tế của mình.

12/ Kiếm tiền từ các chủ thể vĩ mô

Chủ thể này có những nhu cầu đặc thù như phát triển quốc phòng, phát triển các chương trình khoa học công nghệ lớn mà đòi hỏi phải chi rất nhiều tiền, tiến hành trong rất nhiều lĩnh vực mà đòi hỏi sự ưu tiên các nguồn lực, thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo mà đòi hỏi đầu tư lâu dài nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế ngay. Công việc của nhà nước có rất nhiều như đầu tư cho giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng, đường xá, cấp nước sinh hoạt, giao thông…

Chủ thể này có những cách thức tạo ra những điều kiện thuận lợi để một doanh nghiệp có thể được hưởng những điều kiện ưu đãi, như giảm thuế, hay được độc quyền trong một thời gian nào đó, và đó là cách thức để tạo ra tiền gián tiếp cho doanh nghiệp. Chủ thể này có sự bảo lãnh cho các doanh nghiệp nào đó.

Đứng về việc làm ra tiền thì không một công ty nào lại làm được số tiền như nhà nước tạo ra bằng việc bội chi ngân sách. Vấn đề giới hạn trong việc sản xuất ra tiền của nhà nước là việc bảo vệ giá trị của đồng tiền, và cách thức nhà nước sử dụng tiền để bơm vào nền kinh tế qua các chủ thể trong xã hội. Chủ thể này là chủ thể chi tiêu thường xuyên. Việc kiếm tiền từ chủ thể này không phải theo các yêu cầu kinh doanh như bình thường, mà đòi hỏi những đối tác cung ứng các hàng hóa và dịch vụ phải đáp ứng, tuân theo được những tiêu chuẩn và yêu cầu của nó.

Các chủ thể này luôn luôn đặt ra các tiêu chuẩn để những doanh nghiệp cung cấp cho chúng các hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu nhiều khi là độc nhất vô nhị.

(còn tiếp) 

TH : T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo : Nguyễn Bình Giang – Tiền và kiếm tiền thời hội nhập – NXB GTVT 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s