Khuôn khổ thể chế thương mại quốc tế nhiều bên – Phần III


Các nước thành viên phải cho dán nhãn hàng lên sản phẩm nhập khẩu. Các pháp lệnh và điều lệ về nhãn hàng nhập khẩu không được khiến cho hàng nhập khẩu vì tôn trọng pháp lệnh và điều lệ ấy mà tổn thất nặng nề, hoặc bị giảm nhiều giá trị, hoặc tăng giá thành không hợp lý. Đối với việc không làm nhãn hàng, trừ trường hợp dây dưa, không sửa, hoặc làm nhãn giả, hoặc cố ý không dán nhãn theo yêu cầu, còn thì về nguyên tắc không được đánh thuế đặc biệt, hoặc xử phạt đặc biệt.

Các nước thành viên phải hợp sức hợp tác ngăn chặn sản xuất hàng giả. Mỗi nước thành viên phải có thái độ triệt để ủng hộ những yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nói trên, về tên sản phẩm mà nước thành viên khác đã thông báo.

Điều 10 nói về việc công bố và thực thi điều lệ thương mại, còn được gọi là điều khoản về sự “minh bạch”. Điều này quy định rằng, mọi nước thành viên phải nhanh chóng công bố để chính phủ các nước và các hãng buôn biết sự phân loại và tính giá hải quan mà mình thực hiện đối với sản phẩm nhập khẩu, mức thuế và các phụ phí khác, các quy định, các điều hạn chế và cấm về hàng hóa xuất nhập khẩu và chuyển tiền chi trả hàng nhập khẩu, các pháp lệnh và điều lệ về tiêu thụ, phân phối, vận tải, bảo hiểm, tồn trữ, kiểm nghiệm, triển lãm, gia công và sử dụng có ảnh hưởng tới hàng xuất nhập khẩu, các phán quyết của tòa án và quyết định hành chính thường vận dụng. Phải công bố tất cả những quyết định hiện hành có ảnh hưởng tới chính sách quốc tế được ký kết giữa chính phủ hoặc cơ quan chính phủ nước thành viên này với chính phủ hoặc cơ quan chính phủ nước thành viên khác. Nhưng không yêu cầu các nước thành viên công bố những tài liệu mật mà do việc công bố đó sẽ gây trở ngại cho việc triệt để chấp hành pháp lệnh, vi phạm lợi ích công cộng, hoặc làm tổn hại tới lợi ích chính đáng của các xí nghiệp quốc doanh và tư nhân.

Các biện pháp thống nhất đã định mà nước thành viên áp dụng để tăng mức thuế hoặc phụ phí khác đánh vào hàng nhập khẩu, hoặc những quy định mới hoặc chặt chẽ hơn về hàng nhập khẩu và chi phí, các biện pháp được áp dụng một cách phổ biến để hạn chế hoặc cấm nhập khẩu, chưa được công bố chính thức thì không được thực thi. Các nước ký kết hiệp định phải thự cthi các pháp lệnh, điều lệ, phán quyết và quyết định bằng phương thức thống nhất, thẳng thắn và hợp lý.

Để có thể nhanh chóng kiểm tra và uốn nắn các hành vi hành chính có liên quan về hải quan, các nước ký kết hiệp định cần duy trì hoặc nhanh chóng lập ra tòa án, trọng tài Các tổ chức này phải độc lập đối với các tổ chức thực thi hành chính, trừ trường hợp hàng nhập khẩu khiếu nại lên tòa án cấp trên, quyết định của tòa án, trọng tài phải do các cơ quan này thi hành, và từ nay về sau lấy đó làm nguyên tắc thực thi. Nhưng, nếu cơ quan chủ quản cấp trung ương của những cơ quan này có đủ lý do để cho rằng quyết định ấy trái với luật định hoặc không phù hợp với sự thật thì có thể đưa vấn đề này ra kiểm tra thêm theo một trình tự khác.

Nếu trong nước thành viên có thể thực sự tiến hành kiểm tra hành vi hành chính một cách khách quan, thẳng thắn thì dù trình tự này không hoàn toàn hoặc không chính thức độc lập với cơ quan thực thi hành chính cũng không đòi hỏi phải loại bỏ hoặc thay thế. Nếu được yêu cầu thì nước thực thi trình tự này phải cung cấp cho Toàn thể các nước thành viên những tư liệu đầy đủ về trình tự này để Toàn thể các nước thành viên xem xét trình tự ấy có phù hợp với yêu cầu của quy định này không.

Điều 11 nói về sự xóa bỏ hạn chế về số lượng. Điều này quy định rằng, ngoài thuế và các phụ phí khác ra, các nước thành viên không được đặt ra hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu hoặc các biện pháp khác để hạn chế hoặc cấm nhập sản phẩm từ lãnh thổ của nước thành viên khác, hoặc xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu sang lãnh thổ nước thành viên khác.

Quy định này không áp dụng đối với: 1) Tạm thời cấm hoặc hạn chế xuất khẩu để phòng ngừa hoặc làm dịu bớt sự thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực và các nhu yếu phẩm khác tại nước xuất khẩu; 2) Cấm xuất nhập khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu để thực hiện phân loại, phân cấp hàng hóa và tiêu chuẩn, điều lệ tiêu thụ trong thương mại quốc tế; 3) Những hạn chế nhập khẩu cần thiết đối với mọi dạng sản phẩm nông, ngư nghiệp.

Điều 12 nói về biện pháp hạn chế nhập khẩu để đảm bảo thu chi quốc tế. Điều này quy định rằng, để bảo đảm giá trị ngoại tệ và thu chi quốc tế của mình, các nước ký kết hiệp định có thể hạn chế số lượng hoặc giá trị hàng hóa nhập khẩu, nhưng mức độ hạn chế không được vượt quá mức cần thiết để phòng ngừa hoặc ngăn chặn dự trữ tiền giảm mạnh, hoặc đối với nước có dự trữ tiền quá mỏng thì không được vượt quá mức cần thiết để tăng dự trữ một cách hợp lý. Khi tình hình đã được cải thiện thì phải dần dần nới lỏng hạn chế, nếu tình hình đã thay đổi tới mức không cần hạn chế nữa thì phải lập tức bãi bỏ hạn chế.

Khi thi hành chính sách trong nước, các nước ký kết hiệp định có nghĩa vụ cân đối thu chi quốc tế lâu dài, nhưng phải tránh sử dụng tài nguyên một cách phi kinh tế, phải tận dụng mọi khả năng để mở rộng thương mại quốc tế. Các nước ký kết hiệp định có thể xác định mức hạn chế khác nhau đối với sản phẩm nhập khẩu khác nhau để ưu tiên nhập khẩu những sản phẩm cần thiết hơn. Nhưng phải tránh gây thiệt hại về lợi ích thương mại hoặc kinh tế của bất kỳ nước thành viên nào khác. Hạn chế không có nghĩa là hoàn toàn cấm đoán một cách vô lý hàng nhập, cấm cả nhập khẩu với số lượng tối thiểu, gây tổn hại cho kênh thương mại bình thường.

Nước thành viên nào đặt ra những hạn chế mới hoặc tăng mạnh các biện pháp thực hiện hạn chế và do đó tăng mức độ hạn chế hiện hành, thì sau khi đưa ra những hạn chế mới và tăng các biện pháp thực hiện hạn chế ấy, phải lập tức thương lượng với Toàn thể các nước thành viên về tính chất những khó khăn về thu chi quốc tế của mình, về những biện pháp bổ cứu khác và những ảnh hưởng mà những hạn chế đó gây ra cho nền kinh tế của các nước thành viên khác.

Nếu cần phải duy trì hạn chế nhập khẩu lâu dài và rộng lớn, có sự mất cân đối phổ biến tới mức hạn chế sự phát triển thương mại quốc tế. Trong trường hợp đó phải triệu tập hội nghị Toàn thể các nước ký kết hiệp định để thảo luận, hoặc là giao cho nước bị sức ép bất lợi về thu chi quốc tế, hoặc là giao cho nước đặc biệt đang có lợi về thu chi quốc tế, hoặc là giao cho một tổ chức quốc tế thích hợp, áp dụng các biện pháp khác để loại bỏ các nguyên nhân bên trong gây ra mất cân đối.

Điều 13 nói về không phân biệt đối xử khi hạn chế số lượng. Điều này quy định: “Ngoại trừ những cấm đoán hoặc hạn chế cũng được thực hiện đối với việc nhập khẩu những sản phẩm cùng loại của tất cả các nước thứ ba hoặc đối với việc nhập khẩu những sản phẩm cùng loại sang các nước thứ ba, các nước ký kết hiệp định này không được cấm hoặc hạn chế nhập khẩu sản phẩm từ lãnh thổ của các nước thành viên khác, cũng không được cấm hoặc hạn chế xuất khẩu sản phẩm sang lãnh thổ nước thành viên khác”.

Khi hạn chế nhập khẩu bất kỳ sản phẩm nào, các nước ký kết hiệp định phải tận dụng mọi khả năng để sự phân phối thương mại những sản phẩm ấy sát với mức mà các nước thành viên khác dự tính có thể thực hiện được mức xuất khẩu ấy nếu không có sự hạn chế đó. Để thực hiện được yêu cầu này: 1) Nếu có thể thì phải cố định hạn ngạch nhập khẩu và công bố hạn ngạch này; 2) Nếu không dùng phương pháp cố định hạn ngạch được thì có thể dùng giấy phép nhập khẩu không có hạn ngạch hoặc giấy chứng nhận nhập khẩu để hạn chế; 3) Không được quy định chỉ cấp giấy phép nhập khẩu hoặc chứng nhận nhập khẩu cho quốc gia cụ thể nào đó hoặc từ nguồn cụ thể nào đó; 4) Nếu áp dụng hạn ngạch cho từng nước thì phải đạt được thỏa thuận về phân phối hạn ngạch với các nước thành viên có quan hệ được mất thực sự.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Lý Cương – Từ “Câu lạc bộ nhà giàu trên thế giới” đến “Liên hợp quốc kinh tế và thương mại” – NXB CTQG 1996.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s