Đạo đế – Phần II


Phần Tu Giới chính là phần Cách mạng trên bình diện Ý thức, Tư tưởng. Nó mới chỉ là cuộc Cách mạng nửa vời, chưa trọn vẹn, chưa triệt để, nhưng tuyệt đối cần thiết. Hoàn tất trọn vẹn phần Tu Giới rồi mới tiến hành Tu Định. Phần Tu Định chính là phần Cách mạng trên bình diện Tiềm Thức, Vô Thức. Nó là cuộc Cách mạng thâm sâu cùng cực, căn đế, viên mãn trọn vẹn, cuối cùng. Tu Định tuyệt đối cần thiết như Tu Giới, được tiến hành sau Tu Giới, qua phần chuyển tiếp Phước Huệ Song Tu. Tu Giới mà không Tu Định thì chỉ là cuộc Cách mạng tiến hành trên bình diện Ý Thức, cuộc Cách mạng tư tưởng, chính trị, luân lý, đạo đức, cuộc Cách mạng thiếu sót, dang dở, nửa vời, không triệt để, tuyệt đối không phải cách mạng Đạo Học. Hầu hết các tôn giáo đều dừng ở phần Tu Giới, phần Cách mạng  ý thức, tư tưởng, hành động, Cách mạng luân lý, đạo đức, hữu vi, làm thiện, tránh ác. Chỉ có Đạo Học nói chung, Phật Giáo nói riêng, mới tiến qua phần Tu Định, Tu Thiền, phần Cách mạng trên bình diện Tiềm Thức, phần Cách mạng vô vi, triệt để, viên mãn, trọn vẹn, đích thực, cuối cùng.

Bát Chánh Đạo

1 – Chính Kiến: Cách mạng tư tưởng.

2 – Chính Tư Duy: Cách mạng tình cảm.

Tu Giới

3 – Chính Ngữ: Cách mạng ý thức

4 – Chính Nghiệp: Cách mạng hành động

5 – Chính Mệnh

6 – Chính Tinh Tấn: Cách mạng ý chí

Phần Chuyển tiếp

7 – Chính Niệm

Tu Định

8 – Chính Định: Cách mạng tiềm thức

I/ Phần Tu Giới (Sila)

Tu Giới, phần tu về phúc nghiệp, thiện nghiệp, là phần Cách mạng về Ý Thức, Tư Tưởng, là phần tu dưỡng về Luân Lý, Đạo Đức, phần Cách mạng về Hành Động làm lành, lánh dữ. Phần Tu Giới bao gồm bốn giai đoạn Cách mạng nhỏ: Cách mạng tư tưởng (Chính Kiến), Cách mạng tình cảm (Chính Tư Duy), Cách mạng hành động (Chính Ngữ, Chính Nghiệp, Chính Mệnh), và Cách mạng ý chí (Chính Tinh Tấn).

1/ Cách mạng tư tưởng: Chính Kiến (Samma Ditthi)

Đây là đoạn đường đầu tiên của người học Đạo. Trong chặng đầu này, người tu học phải tìm hiểu, học hỏi để nắm vững những kiến thức chân chính, xác thực về Nhân Sinh, về Vũ Trụ. Đây là giai đoạn Cách mạng ý thức, tư tưởng, xây dựng Nhân Sinh quan, Vũ Trụ quan chân chính, đúng đắn, phá bỏ những tà kiến sai lầm, phi thực tại. Vũ Trụ là Không (Trụ), Thời (Vũ) gian tương đối, luôn luôn biến dịch, chi phối bởi 2 định luật cơ bản là Vô Ngã, Vô Thường, và chia thành 3 cảnh giới là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới.

a/ Luật Vô Ngã (Anattà)

Vô Ngã là định luật về không gian, được xương minh bằng lý Nhân Quả. Luật Vô Ngã có các đặc tính sau:

+ Không gian tương tác

Luật Vô ngã được phát biểu như sau:

“Trong Vũ Trụ, không có sự vật nào, hiện tượng nào đứng riêng rẽ, độc lập, tách biệt, cô lập, chia cách với các sự vật, hiện tượng khác”.

Sự vật, vạn hữu cộng thông, tương tác, tương liên, tương thuộc, chi phối, ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau trong một Trường Thống Nhất về vật chất, năng lượng, thông tin. Cộng thông, tương tác là đặc tính cơ bản của Luật Vô Ngã. Mỗi sự vật là một thành phần trong vô vàn tầng lớp sự vật lớn hơn, các đại thể bao hàm, dung chứa nó, đồng thời chính nó là một tổng thể do nhiều tầng lớp bộ phận nhỏ hơn, các tiểu thể tạo hợp thành.

Tất cả mọi hiện tượng trong Vũ Trụ đều có những mối liên hệ, tương quan qua lại chằng chịt như các thành phần trong một Đại Cơ Thể, tuyệt đối không có một hiện tượng nào tách biệt, riêng lẻ với mọi hiện tượng khác trong khối Đại Toàn Thể.

Cách nay hơn 2500 năm, Nho Giáo đã tuyên bố:

Thiên Địa, vạn vật đồng nhất thể”.

(Trời đất, muôn vật cùng ở trong một thể thống nhất)

Cách nay 25 thế kỷ, Phật Tổ đã nêu rõ  Luật Vô Ngã:

Không có sự vật biệt lập, không có cái cá thể tách biệt, không có cái Ta riêng lẻ, độc lập”.

Cho tới những năm đầu của thế kỷ 21 này, Vật Lý Học đã xác nhận chính những hạt cơ bản (elementary particles), những hạt nhỏ bé tận cùng gồm 12 hạt vật chất (12 matter particles: 6 loại hạt quarks như up, down, charm, strange, top, bottom + 6 loại hạt leptons như electron, 3 neutrions, muon, tau) và 6 hạt mang lực (6 force particles: gluon, photon, W+, W0, Z0, graviton), khi tương tác đã tạo ra các lực như lực hạt nhân (strong), lực điện từ (electromagnetic), lực phóng xạ, bức xạ (weak), lực trọng trường (gravity). Chính 4 loại lực có nguồn gốc vi mô này đã chi phối, khiển sử toàn bộ mọi tương tác nhân quả giữa vạn sự, vạn vật trong Vũ Trụ.

Khoa học hiện đại khẳng định:

“Mọi vật thể trong Vũ Trụ đều tương tác với nhau, chi phối lẫn nhau theo các lực: lực hạch tâm, lực điện từ, lực phóng xạ, lực trọng trường. Một vật thể dù nhỏ nhặt tới đâuc ũng góp phần ảnh hưởng vào cái Vũ Trụ bao la, vô tận”.

Thật bất ngờ, lạ lùng đến mức độ kỳ bí, không thể tin nổi khi Vật Lý Học hiện đại cho ta biết rằng toàn thể các lực, các sức mạnh tương tác trên đời này, kể cả những lực vô cùng vĩ đại như lực vận hành trái đất, mặt trăng, mặt trời, tinh tú, thiên thể, ngân hà xa xôi, thăm thẳm, Vũ Trụ vô biên, vô tận… lại có nguồn gốc từ những hạt cực kỳ vi tế, ẩn mật, bí nhiệm, nhỏ bé tận cùng đến hư hư, thực thực, lung linh, huyền ảo, vô hình…

Lý thuyết về sự Vô Trật Tự (Chaos) không còn tồn tại trong Vật lý học, mà thay thế bởi quan niệm:

“Một hiện tượng dù vi tế tới đâu cũng có những tác nhân tạo thành, và chính nó lại cùng các hiện tượng khác có những mối tương quan, tương tác với toàn thể sự vật trong Vũ Trụ”.

Nhà Thiền bảo:

Nhất điểm mai hoa nhụy.

Tam thiên thế giới hương”.

(Một điểm nhụy hoa mai,

Tỏa thơm khắp ba ngàn thế giới).

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Vân Như Bùi Văn Nhự – Đạo học – NXB PĐ 2007.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s