Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2019 – Phần IV


Chính sách tiền tệ thận trọng cần phải được nới lỏng và thắt chặt vừa phải. Mức tăng chỉ số M2 và quy mô huy động vốn xã hội phải đồng bộ với mức tăng GDP để đáp ứng tốt hơn yêu cầu duy trì kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý. Trong thực hiện thực tế cần phải nắm chặt van điều tiết cung ứng tiền tệ, không tiến hành cái gọi là “nước nhiều tưới chậm”, nhưng phải vận dụng linh hoạt nhiều công cụ chính sách tiền tệ, khơi thông kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ, duy trì tính thanh khoản hợp lý và dồi dào, làm dịu hiệu quả vấn đề huy động vốn khó và huy động vốn đắt của nền kinh tế thực, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phòng ngừa và hóa giải rủi ro tài chính. Thúc đẩy cuộc cải cách thị trường hóa về lãi suất, hạ thấp mức lãi suất thực tế. Hoàn thiện cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái, duy trì tỷ giá hối đoái của đồng NDT cơ bản ổn định ở mức cân bằng và hợp lý.

Thúc đẩy toàn diện chính sách ưu tiên tạo việc làm. Việc làm là gốc của dân sinh, ngọn nguồn của cải. Năm nay lần đầu tiên đặt chính sách ưu tiên việc làm lên cấp độ chính sách vĩ mô, nhằm tăng cường định hướng cho các mặt chú trọng tạo việc làm, ủng hộ tạo việc làm. Trước mắt và trong trung hạn, sức ép về tổng lượng việc làm của Trung Quốc sẽ không giảm, mâu thuẫn mang tính kết cấu nổi cộm, sự tác động của các nhân tố mới tiếp tục gia tăng, cần phải đặt công tác tạo việc làm lên vị trí nổi bật hơn. Ổn định tăng trưởng trước hết phải bảo đảm cho tạo việc làm. Việc tạo thêm việc làm mới ở thành thị năm nay phải phấn đấu đạt quy mô thực tế của mấy năm gần đây trên cơ sở thực hiện mục tiêu dự báo, tức vừa phải bảo đảm việc làm cho lao động ở thành thị, cũng phải dành ra không gian việc làm cho lao động dôi dư chuyển dịch từ nông nghiệp. Miễn là việc làm ổn định, thu nhập tăng, chúng ta sẽ càng tự tin hơn.

Cần phải dốc sức thực hiện theo 8 chữ là “củng cố, tăng cường, nâng cấp, thông suốt” trong khi tiếp tục kiên trì lấy cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung làm sợi chỉ xuyên suốt. Áp dụng nhiều biện pháp cải cách hơn, vận dụng biện pháp thị trường và pháp trị nhiều hơn, củng cố thành quả “ba loại bỏ, một giảm, một trợ cấp” (giải quyết ổn thỏa tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp hạ giá thành, giảm lượng tồn đọng bất động sản, tháo gỡ đòn bẩy tài chính, bù đắp thiếu hụt để nâng cao hiệu quả đầu tư), tăng cường sức sống của các chủ thể vi mô, nâng cấp trình độ của chuỗi ngành nghề, làm thông suốt vòng tuần hoàn kinh tế quốc dân, thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao.

Cần phải tiếp tục thực hiện tốt ba “cuộc chiến” lớn, đột phá chính xác, chú trọng hiệu quả thực tế. Muốn phòng ngừa và hóa giải rủi ro quan trọng cần phải tăng cường tư duy về giới hạn đỏ, kiên trì loại bỏ đòn bẩy mang tính kết cấu, đề phòng thị trường tài chính xuất hiện bấp bênh bất thường, xử lý thỏa đáng rủi ro nợ công của chính quyền đại phương, phòng chống rủi ro từ bên ngoài lan truyền vào. Thoát nghèo chính xác cần phải kiên trì tiêu chuẩn hiện hành, tập trung vào khu vực rất nghèo và nhóm người nghèo đặc thù, tăng thêm cường độ giải quyết, nâng cao chất lượng thoát nghèo. Việc phòng chống ô nhiễm cần phải tập trung và các nhiệm vụ trọng điểm như bảo vệ được bầu trời trong xanh, quy hoạch tổng thể, trị cả gốc lẫn ngọn, cải thiện một cách bền vững chất lượng môi trường sinh thái.

Muốn làm tốt công tác chính phủ năm nay cần phải chú trọng nắm bắt tốt các mối quan hệ dưới đây.

Một là, phải tính toán một cách ổn thỏa mối quan hệ giữa trong nước với quốc tế, tập trung tinh thần và sức lực làm tốt công việc của mình. Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới. Phát triển là nền tảng và mấu chốt cho việc giải quyết mọi vấn đề của Trung Quốc, cần phải nắm chắc trọng tâm xây dựng kinh tế, kiên trì tư tưởng chiến lược phát triển là chân lý, đó là phát triển một cách khoa học và phát triển chất lượng cao, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, khó lường, chúng ta phải duy trì động lực phát triển, thúc đẩy các công việc theo mục tiêu và quy hoạch đã định, tận dụng tốt hai thị trường và hai nguồn lực trong nước, quốc tế, dám đương đầu với thách thức, giỏi chuyển hóa nguy cơ thành cơ hội, nắm chắc quyền chủ động phát triển.

Hai là, phải cân bằng tốt mối quan hệ giữa ổn định tăng trưởng với phòng ngừa rủi ro, bảo đảm kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững. Cần phải hóa giải các hiểm họa rủi ro tích tụ lâu nay, nhưng phải tuân thủ quy luật, chú trọng cách thức và phương pháp, từng bước hóa giải trong phát triển theo yêu cầu kiên định, có thể kiểm soát, có trật tự và vừa phải, kiên quyết tránh xảy ra rủi ro mang tính hệ thống và khu vực. Trong tình hình sức ép kinh tế đi xuống hiện nay, việc ban hành các chính sách và biện pháp công tác cần phải có lợi cho ổn định dự báo, ổn định tăng trưởng, điều chỉnh kết cấu, việc phòng ngừa rủi ro cần phải nắm bắt tốt nhịp độ và cường độ, phòng ngừ hiệu ứng thiểu phát chồng chéo và mở rộng, quyết không để vận hành kinh tế đi chệch khỏi phạm vi hợp lý. Bên cạnh đó cũng không được chỉ chú trọng trước mắt, áp dụng chính sách kích thích ngắn hạn gây tổn hại sự phát triển lâu dài, làm nảy sinh các rủi ro và hiểm họa mới.

Ba là, phải xử lý tốt mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường, khơi dậy sức sống thị trường dựa trên cải cách và mở cửa. Chỉ cần chủ thể thị trường có sức sống sẽ có thể tăng cường động lực phát triển nội tại, trụ vững trước sức ép kinh tế đi xuống. Cần ra sức thúc đẩy cải cách và mở cửa, đẩy nhanh xây dựng hệ thống thị trường hiện đại cởi mở, cạnh tranh có trật tự, nới lỏng cho phép thâm nhập thị trường, tăng cường giám sát và quản lý công bằng, tạo dựng môi trường kinh doanh pháp trị hóa, quốc tế hóa, thuận lợi hóa, để các chủ thể thị trường càng thêm năng động. Xét về căn bản, sức sống thị trường và sức sáng tạo xã hội bắt nguồn từ việc phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân. Cần phải kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, làm theo khả năng, lượng sức mà làm, bảo đảm thiết thực vấn đề dân sinh cơ bản, thúc đẩy giải quyết các vấn đề dân sinh trọng điểm, thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội, để nhân dân có cuộc sống tốt hơn. Nhân dân Trung Quốc cần cù và thông minh, có tiềm năng sáng tạo đổi mới vô hạn, miễn là được giải phóng đầy đủ, sự phát triển của Trung Quốc nhất định sẽ có không gian rộng mở hơn.

III/ Nhiệm vụ cônh tác của chính phủ năm 2019

Sự phát triển kinh tế – xã hội năm nay có nhiệm vụ nặng nề, thách thức nhiều và yêu cầu cao. Chúng ta cần nêu bật trọng điểm, nắm vững nhiệm vụ then chốt và làm tốt công tác.

1/ Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện sự điều tiết vĩ mô, đảm bảo kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý. Kiên trì giải quyết các vấn đề nan giải trong phát triển bằng tư duy và biện pháp cải cách thị trường hóa, phát huy tốt vai trò điều tiết ngược chu kỳ của chính sách vĩ mô, làm phong phú và vận dụng linh hoạt các công cụ chính sách tài chính, tiền tệ và tạo việc làm, tăng cường tính đi trước đón đầu, tính đối tượng và tính hiệu quả của công tác điều tiết, tạo điều kiện cho kinh tế vận hành bình ổn.

Thực hiện cắt giảm thuế quy mô lớn hơn. Áp dụng song song biện pháp giảm thuế mang lại ưu đãi cho toàn xã hội và mang tính kết cấu, trọng điểm là giảm gánh nặng thuế cho ngành sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đi sâu cải cách thuế giá trị gia tăng, sẽ giảm thuế của ngành sản xuất từ 16% hiện nay xuống 13%, giảm thuế của ngành giao thông – vận tải, xây dựng… từ 10% hiện nay xuống 9%, bảo đảm giảm đáng kể gánh nặng thuế của các ngành nghề trọng yếu; duy trì không thay đổi mức thuế suất bậc 1 là 6%, song thông qua áp dụng các biện pháp đồng bộ như tăng khấu trừ thuế cho các ngành sản xuất dịch vụ đời sống để đảm bảo mức thuế của tất cả các ngành chỉ giảm chứ không tăng, tiếp tục hướng tới thúc đẩy hợp nhất ba bậc thuế thành hai bậc, đơn giản hóa cơ chế thuế. Làm tốt việc thực hiện các chính sách giảm thuế mang tính ưu đãi phổ quát dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã ban hành đầu năm nay. Việc giảm thuế lần này là biện pháp quan trọng để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, khơi dậy sức sống thị trường, theo đó tập trung “dẫn nước nuôi cá”, tăng cường nội lực phát triển và cân nhắc tới tài chính bền vững, là cuộc cải cách quan trọng nhằm hoàn thiện chế độ thuế, tối ưu hóa bố cục phân phối thu nhập, đồng thời cũng là lựa chọn quan trọng của chính sách vĩ mô nhằm hỗ trợ tăng trưởng ổn định, bảo đảm việc làm và điều chỉnh cơ cấu.

(còn tiếp)

Nguồn: Mạng Tân Hoa (TQ) – 05/03/2019

TLTKĐB – 07, 08 & 09/03/2019

Advertisements

Hiểu hơn về các cuộc biểu tình ở Hong Kong – Phần cuối


Kevin Lin: Các cường quốc nước ngoài thường bị cáo buộc xúi giục các phong trào xã hội ở Hong Kong, dù đó là “Phong trào Ô dù” hay các cuộc biểu tình hiện nay. Ông có suy nghĩ như thế nào về điều này?

Au Loong Yu: Theo tuyên bố của Chính quyền Bắc Kinh và Hong Kong, các cuộc biểu tình được Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ (NED) tài trợ. Quả thực là hầu hết cac đảng ủng hộ dân chủ đã nhận được sự tài trợ của NED, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng các cuộc biểu tình và đụng độ lớn vào ngày 9 và 12/6 vừa qua không phải do các đảng này kích động. Mặt trận nhân quyền dân sự Hong Kong là một liên minh gồm hơn 50 tổ chức, trong đó phần lớn là các hiệp hội dân sự và các nghiệp đoàn, các đảng ủng hộ dân chủ chỉ chiếm thiểu số.

Kevin Lin: Nhiều người so sánh các cuộc biểu tình hiện nay với “Phong trào Ô dù”, trong đó hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình để phản đối việc Chính phủ Trung Quốc từ chối phương thức bầu cử phổ thông đầu phiếu đối với vị trí lãnh đạo cao cấp của Hong Kong. 5 năm sau, ông có đánh giá như thế nào về “Phong trào Ô dù”?

Au Loong Yu: “Thế hệ Ô dù” đại diện cho một sự đoạn tuyệt với thế hệ cũ về khía cạnh bản sắc văn hóa: Giờ đây, họ thừa nhận mình là người Hong Kong, chứ không phải người Trung Quốc. Điều này ẩn chứa tình cảm với Hong Kong vốn thiếu hụt ở thế hệ trước đây. “Thế hệ Ô dù trở nên đặc biệt bởi họ đã bị chính trị hóa khi Chính phủ Trung Quốc từ chối yêu cầu của họ đòi quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu. Năm nay, dự luật dẫn độ lại chính trị hóa một thế hệ trẻ hơn. Tôi còn nhớ, vào ngày cuối cùng của Phong trào Ô dù, những người biểu tình đã treo một biểu ngữ lớn với nội dung: “Chúng tôi sẽ trở lại”, và điều này đã trở thành sự thật.

Kevin Lin: Kể từ “Phong trào Ô dù”, ở Hong Kong đã xuất hiện một thế hệ các nhà  hoạt động và lãnh đạo trẻ. Họ là ai?

Au Loong Yu: Các đảng ủng hộ dân chủ đã mất uy tín vì thái độ rụt rè của họ trong “Phong trào Ô dù”. Khoảng trống chính trị nhanh chóng được lấp đầy bởi 2 lực lượng mới, đó là những người ủng hộ quyền tự quyết và những người ủng hộ độc lập. Những lực lượng này chủ yếu gồm những người trẻ tuổi.

Cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong năm 2016 đã chứng kiến sự thắng cử của 5 nhân vật chính trị mới thuộc 2 lực lượng nói trên. Điều này cho thấy nhiều cử tri, đặc biệt là thế hệ mới, không còn chấp nhận chính sách quá ôn hòa của những người ủng hộ dân chủ trong mối quan hệ với Bắc Kinh.

Kevin Lin: Các nhà hoạt động xã hội ở Hong Kong đã trợ giúp đắc lực các nhà hoạt động xã hội ở Trung Quốc đại lục trong những thập kỷ gần đây, một phần vì họ cho rằng tương lai nền dân chủ ở Hong Kong sẽ phụ thuộc vào sự phát triển dân chủ ở Trung Quốc đại lục. Ông có thể nói rõ hơn về sự trợ giúp này, và liệu sự phát triển chính trị ở Hong Kong có ảnh hưởng tiêu cực tới sự trợ giúp này hay không?

Lam Chi Leung: Từ những năm 1990, các nhà hoạt động xã hội ở Hong Kong đã luôn đứng về phía những người lao động, ủng hộ nhân quyền, quyền phụ nữ, quyền của những người đồng tính, và đã góp phần vào sự phát triển của các phong trào xã hội và xã hội dân sự Trung Quốc.

Quyền tự do dân sự ở Hong Kong đã cho phép công dân đăng tải các thông tin và những phân tích về các phong trào xã hội ở Trung Quốc, thúc đẩy các hoạt động giao lưu trí tuệ giữa các nhà hoạt động ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Nhiều cuốn sách trước đây chỉ có thể được xuất bản ở Hong Kong nay đã được phát hành tại Trung Quốc đại lục, bao gồm các bài viết của các tác giả Trung Quốc.

Nhưng với sự kiểm soát chính trị ngày càng tăng của Chính phủ Trung Quốc đối với Hong Kong, các hoạt động giao lưu này có thể bị thu hẹp. Khi những mâu thuẫn xã hội của Trung Quốc gia tăng, Chính phủ sẽ cảnh giác hơn nữa về ảnh hưởng của Hong Kong đối với các phong trào xã hội ở Trung Quốc.

Kevin Lin: Ông nghĩ thế nào về việc Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga quyết định hoãn thảo luận về dự luật dẫn độ? Trong chừng mực nào thì đó được coi là một chiến thắng?

Au Loong Yu: Bà Lâm chỉ tạm hoãn, chứ không hủy bỏ dự luật theo như yêu cầu của những người biểu tình. Đó không phải là một chiến thắng hoàn toàn, mà chỉ là chiến thắng một phần. Việc tãm hoãn dự luật dẫn độ là một thất bại lớn đối với bà Lâm. Điều này cũng mang lại cho phe đối lập nhiều thời gian hơn để củng cố phong trào.

Dự kiến việc tạm hoãn dự luật này sẽ kéo dài. Năm nay và năm sau đều diễn ra các cuộc bầu cử, do vậy trong khoảng thời gian này Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ không cho phép các đảng thân Bắc Kinh đề xuất lại dự luật dẫn độ để chuốc lấy nguy cơ thua cuộc trong bầu cử. Và năm thứ ba cũng không phải là năm lý tưởng đề xuất lại dự luật dẫn độ bởi đó là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của bà. Việc đề xuất lại này, nếu có, có lẽ là nhiệm vụ của trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong nhiệm kỳ tiếp theo.

Kevin Lin: Tương lai của Hong Kong và của các phong trào đấu tranh vì dân chủ và công bằng kinh tế sẽ như thế nào?

Au Loong Yu: Ở Hong Kong, một thế hệ mới đang hình thành. Việc huy động lực lượng biểu tình chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc chủ yếu là kết quả nỗ lực của họ. Nếu thế hệ này không phát triển được chính sách của họ theo đường lối dân chủ cánh tả và khắc phục được sự chia rẽ, thì họ khó có thể trở thành một lực lượng tiến bộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, quỹ đạo lịch sử đã khiến Hong Kong trở thành một thành phố thù địch với các giá trị đoàn kết, bác ái và bình đẳng của cánh tả, khiến cho các lực lượng cánh tả khó có thể phát triển ở Hong Kong.

Lam Chi Leung: Bối cảnh chính trị ở Hong Kong dường như sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thời kỳ tương đối tự do 1997 đến 2008 đã kết thúc. Chính quyền Hong Kong sẽ xử lý nghiêm khắc hơn đối với các phong trào dân chủ và xã hội.

Chính quyền Hong Kong sẽ đứng về phía giai cấp tư bản và lực lượng bảo thủ, vốn luôn phải đối các quyền của người lao động, quyền của phụ nữ, quyền của người đồng tính, và phản đối việc phân phối của cải một cách công bằng. Người dân Hong Kong phải chịu sự áp bức kép của tư bản quan liêu Trung Quốc và tư bản độc quyền Hong Kong. Bất cứ cải cách xã hội và kinh tế nào cũng đều phải đối mặt với thực tế của chủ nghĩa tư bản độc đoán này.

Chúng ta cũng cần tăng cường trao đổi với các phong trào xã hội và các nhà hoạt động cánh tả ở Trung Quốc đại lục. Chỉ bằng cách hợp tác nhiều hơn với xã hội dân sự và các phong trào xã hội Trung Quốc vốn phản đối chủ nghĩa tư bản độc tài của Trung Quốc, người dân Hong Kong mới có thể đảm bảo công bằng xã hội và một nền dân chủ thực sự.

Nguồn: www.alencontre.org – 20/06/2019

TLTKĐB – 28/06/2019

Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2019 – Phần III


Nghiêm chỉnh quán triệt sự bố trí chiến lược quản lý của Đảng nghiêm minh toàn diện của Trung ương Đảng, tăng cường xây dựng tác phong Đảng và là trong sạch bộ máy chính trị. Thúc đẩy việc bình thường hóa và cơ chế hóa việc học tập và giáo dục “Hai học, một làm”. Nghiêm khắc thực hiện 8 quy định của Trung ương cũng như tinh thần hướng dẫn thực thi, kiên định uốn nắn “”4 tác phong”. Điều tra xử lý nghiêm hành vi phạm pháp, phạm tội các loại, trừng trị các phần tử tham nhũng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành được thắng lợi mang tính áp đảo.

Trong một năm qua, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc đã đạt được những thành tựu mới. Trung Quốc đã tổ chức thành công các hoạt động ngoại giao quan trọng của nước chủ nhà như Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thanh Đảo, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi ở Bắc Kinh… Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo quốc gia đã đi thăm nhiều nước, tham dự các hoạt động quan trọng như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRICS, Hội nghị cấp cao Á – Âu, Hội nghị cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan. Quan hệ với các nước lớn chủ yếu nhìn chung ổn định, quan hệ với các nước láng giềng phát triển toàn diện, hợp tác với các nước đang phát triển ngày càng được củng cố. Thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại. Kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Ngoại giao kinh tế, giao lưu nhân dân thu được thành quả phong phú. Trung Quốc dốc sức thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới, đã có đóng góp quan trọng được thế giới ghi nhận.

Thưa các quý vị đại biểu!

Những thành tích giành được trong một năm qua là kết quả của sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, là kết quả từ sự dẫn dắt khoa học của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, là kết quả đoàn kết, phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong cả nước. Tôi xin thay mặt Quốc vụ viện, xin gửi tới nhân dân các dân tộc trong cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ các giới lời cảm ơn chân thành! Xin gửi tới đồng bào Đặc khu Hành chính Hong Kong, Macau, đồng bào Đài Loan và kiều bào ở nước ngoài lời cám ơn chân thành. Xin gửi tới chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè các nước quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc lời cảm ơn chân thành.

“Phòng xa mới có thể an cư”. Trong khi khẳng định đầy đủ những thành tích, cũng cần phải tỉnh táo nhận thấy những vấn đề và thách thức đặt ra cho sự phát triển của nước ta. Mức tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương gia tăng, giá cả của các mặt hàng chủ lực quốc tế có nhiều bấp bênh, các nhân tố không ổn định, không xác định gia tăng rõ rệt, rủi ro truyền từ bên ngoài vào ngày càng gia tăng. Sức ép kinh tế đi xuống trong nước giă tăng, mức tăng tiêu dùng chậm lại, hiệu quả tăng trưởng từ đầu tư đã yếu. Kinh tế thực gặp khá nhiều khó khăn, vấn đề huy động vốn khó và đắt của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn chưa giảm, môi trường kinh doanh vẫn còn khoảng cách so với mong đợi của các chủ thể thị trường. Năng lực sáng tạo tự chủ không mạnh, mảng yếu về công nghệ then chốt nổi cộm. Mâu thuẫn về thu chi tài chính của một số địa phương khá lớn. Vẫn còn không ít hiểm họa rủi ro trong các lĩnh vực như tài chính. Cuộc chiến thoát nghèo của các khu vực nghèo khó gặp khá nhiều khó khăn. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống ô nhiễm vẫn rất nặng nề. Quần chúng còn nhiều chỗ không hài lòng trong các mặt giáo dục, y tế, dưỡng lão, nhà ở, an toàn vệ sinh thực phẩm và dược phẩm, phân phối thu nhập… Năm ngoái, còn xảy ra nhiều vụ việc an toàn công cộng và sự cố an toàn lao động nghiêm trọng, cần rút ra nhiều bài học cực kỳ sâu sắc. Công tác của chính phủ còn khiếm khuyết, một số biện pháp cải cách, phát triển không được thực hiện đến nơi đến chốn, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu vẫn nổi cộm, công tác giám sát, đôn đốc và sát hạch quá nhiều, tần suất quá cao, coi trọng khiếm khuyết, coi nhẹ thành tích, đã tăng thêm gánh nặng cho cơ sở. Không ít cán bộ biếng nhác, lơ là công việc. Vấn đề tham nhũng trong một số lĩnh vực vẫn thường xuyên xảy ra. Chúng ta nhất định cần phải nhìn thẳng vào vấn đề và thách thức, dám gánh vác, tuân thủ nghiêm khắc, dốc hết sức mình làm tốt công tác, quyết không phụ lòng mong đợi của nhân dân.

II/ Yêu cầu chung và định hướng chính sách trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

Năm nay là năm kỷ niệm 70 năm nước Trung Quốc ới thành lập, là năm bản lề hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu “100 năm” thứ nhất. Muốn làm tốt các công tác của chính phủ thì cần phải đặt dưới sự lãnh địao kiên cường của Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội XIX của Đảng, tinh thần Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 khóa XIX, tính toán tổng thể thúc đẩy bố cụng chung “5 trong 1” (xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và văn minh sinh thái), thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược “Bốn toàn diện (hoàn thành việc xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện), kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, kiên trì quan điểm phát triển mới, kiên trì thúc đẩy phát triển chất lượng cao, kiên trì lấy cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung làm tuyến chính, kiên trì thúc đẩy cải cách thị trường hóa, mở rộng mở cửa ở mức độ cao, đẩy nhanh xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, tiếp tục đẩy mạnh ba cuộc khó khăn, tập trung khơi dậy sức sống của các chủ thể vi mô, sáng tạo và hoàn hiện kiểm soát vĩ mô, tính toán tổng thể thúc đẩy các công tác ổn định tăng trưởng, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh cơ cấu, mang lại lợi ích dân sinh, phòng chống rủi ro, bảo đảm kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, tiếp tục ổn định tạo việc làm, ổn định tài chính, ổn định ngoại thương, ổn định vốn đầu tư nước ngoài, ổn định đầu tư, ổn định dự báo, vực dậy niềm tin thị trường, tăng cường cảm giác được hưởng lợi, hạnh phúc, an toàn của quần chúng nhân dân, duy trì kinh tế tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững và đại cục xã hội ổn định, đặt nền móng mang tính quyết định cho việc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, lập thành tích xuất sắc chào mừng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Phân tích tổng hợp tình hình trong và ngoài nước, sự phát triển của Trung Quốc năm nay đối diện với môi trường phức tạp và cam go hơn, rủi ro và thách thức có thể dự đoán và khó dự đoán sẽ nhiều hơn và lớn hơn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cho cuộc chiến cam go. Không được đánh giá thấp khó khăn, không được dao động lòng tin, không được hời hợt tinh thần hăng hái làm việc. Sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang ở trong thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, có đủ độ dẻo dai, có tiềm lực to lớn và có sức sống sáng tạo mãnh liệt, ước muốn có cuộc sống tốt đẹp của quần chúng nhân dân vô cùng mãnh liệt. Chúng ta có ý chí kiên định và năng lực chiến thắng mọi khó khăn và thách thức, do đó xu hướng kinh tế phát triển theo chiều hướng tốt đã và sẽ không thay đổi.

Các mục tiêu chính trong phát triển kinh tế – xã hội năm nay là: GDP tăng 6% – 6,5%; tạo thêm trên 11 triệu việc làm mới ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp khảo sát ở thành thị khoảng 5,5%, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp ở thành thị dưới 4,5%; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3%; thu chi quốc tế cơ bản cân bằng, nâng cao chất lượng xuất nhập khẩu; tỷ lệ đòn bẩy vĩ mô cơ bản ổn định, rủi ro tài chính – tiền tệ được kiểm soát hiệu quả; giảm thiểu trên 10 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn, mức tăng thu nhập của dân cư cơ bản đồng bộ với mức tăng kinh tế, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện, tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP giảm khoảng 3%, lượng phát thải các chất gây ô nhiễm chính tiếp tục giảm. Các mục tiêu dự báo chính nói trên đã thể hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển chất lượng cao, phù hợp thực tế phát triển của Trung Quốc, kết nối với mục tiêu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện là tích cực và ổn thỏa. Việc thực hiện những mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

Cần nắm bắt đúng đắn định hướng chính sách vĩ mô, tiếp tục thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc, thực thi chính sách ưu tiên tạo việc làm, tăng cường điều phối và phối hợp chính sách, đảm bảo kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển lành mạnh, bền vững.

Cần phải đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của chính sách tài chính tích cực. Năm nay dự định kiểm soát tỷ lệ bội chi ngân sách là 2,8%, cao hơn 0,2% so với năm 2018; mức bội chi ngân sách cụ thể là 2.760 tỷ NDT, trong đó bội chi ngân sách Trung ương là 1830 tỷ NDT, bội chi ngân sách địa phương là 930 tỷ NDT. Việc nâng cao vừa phải tỷ lệ bội chi như vậy dựa trên cơ sở đã xem xét tổng hợp các nhân tố như thu chi ngân sách, phát hành trái phiếu riêng, đồng thời cân nhắc dành ra không gian chính sách cho việc đối phó với rủi ro có thể xuất hiện trong tương lai. Chi ngân năm nay vượt quá 23.000 tỷ NDT, tăng 6,5%. Phân bổ ngân sách mang tính cân bằng của Trung ương đối với địa phương tăng 10,9%. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm tiềm lực tài chính cơ bản của cấp huyện, làm dịu sức ép tài chính cơ bản của các khu vực khó khăn, quyết không để xuất hiện vấn đề trong việc bảo đảm an sinh xã hội cơ bản.

(còn tiếp) 

Nguồn: Mạng Tân Hoa (TQ) – 05/03/2019

TLTKĐB – 07, 08 & 09/03/2019

Hiểu hơn về các cuộc biểu tình ở Hong Kong – Phần đầu


Ngày 9/6/2019, Chính quyền Hong Kong đã bị chao đảo bởi 1 triệu người biểu tình phản đối việc sửa đổi luật dẫn độ, theo đó các tội phạm bị tình nghi sẽ bị dẫn độ từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục, thậm chí sang các nước khác. Cho dù trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhấn mạnh rằng các nhân vật bất đồng chính trị và các nhà hoạt động xã hội ở Hong Kong sẽ không bị tác động bởi việc sửa đổi luật dẫn độ, nhưng việc đưa ra thảo luận dự luật nói trên đã gây ra một “cơn bão lửa”, thổi bùng cơn giận dữ của người dân.

Ngày 14/6, sau nhiều cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với cảnh sát, trước những lời kêu gọi đình công chính trị, bà Lâm đã trì hoãn việc sửa đổi luật dẫn độ. Ngày 15/6, vài giờ sau khi bắt đầu một cuộc biểu tình lớn khác (hơn 2 triệu trên tổng số 7 triệu người dân tham gia biểu tình yêu cầu chính quyền hủy bỏ hoàn toàn dự luật này và kêu gọi bà Lâm từ chức), Chính quyền Hong Kong đã đưa ra những lời xin lỗi.

Tại sao việc sửa đổi luật dẫn độ lại gây ra sự phẫn nộ như vậy? Những định hướng chính trị của người biểu tình là gì? Và đâu là những triển vọng của các phong trào dân chủ ở Hong Kong và Trung Quốc?

Để làm sáng tỏ những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác, nhà nghiên cứu về Trung Quốc Kevin Lin đã có cuộc phỏng vấn các nhà hoạt động xã hội – chính trị tại Hong Kong, gồm nhà xã hội học Chris Chan, nhà hoạt động xã hội Lam Chi Leung, nhà hoạt động xã hội Chun-Wing Lee, nhà hoạt động chính trị Au Loong Yu, và nhà hoạt động chính trị Alexa. Nội dung cuộc phỏng vấn như sau:

Kevin Lin: Việc sửa đổi luật dẫn độ có tầm quan trọng như thế nào? Tại sao nó lại gây ra nhiều sự phản đối ở Hong Kong như vậy?

Au Loong Yu: Hong Kong đã ký kết thỏa thuận dẫn độ với 20 nước, trong đó có Anh và Mỹ, nhưng không phải với Trung Quốc đại lục. Phe thân Bắc Kinh, ở Hong Kong và nước ngoài, lập luận rằng Hong Kong đã ký các thỏa thuận dẫn độ với phương Tây, tại sao lại không thể ký một thỏa thuận với Trung Quốc đại lục?

Theo mô hình “Một quốc gia, hai chế độ”, Điều 8 của Luật cơ bản Hong Kong quy định rằng “những đạo luật trước đây có hiệu lực ở Hong Kong phải được duy trì”, có nghĩa là Hong Kong được  bảo vệ để không bị ảnh hưởng bởi hệ thống luật pháp Trung Quốc. Hong Kong, một đặc khu của Trung Quốc, không có quyền lực và sức mạnh cần thiết để chống lại sự đàn áp pháp lý của chính quyền trung ương Trung Quốc. Một thỏa thuận dẫn độ giữa Trung Quốc và Hong Kong chắc chắn sẽ làm suy yếu những nền tảng của “Một quốc gia, hai chế độ”.

Lam Chi Leung: Việc sửa đổi luật về dẫn độ tác động tới hầu hết các công dân Hong Kong. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các vụ án không được xét xử theo trình tự tố tụng hợp pháp, dẫn đến nhiều trường hợp bị kết án oan sai.

Những người chỉ trích ĐCSTQ, những người tổ chức buổi lễ tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn hàng năm ở Hong Kong, những người trợ giúp những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc, hay thậm chí những nhà hoạt động xã hội ở Hong Kong ủng hộ các tổ chức nghiệp đoàn và các tổ chức bảo vệ các quyền công dân ở Trung Quốc có thể bị xem như là những nhân vật “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” và bị dẫn độ về Trung Quốc đại lục. Người dân Hong Kong lo sợ Hong Kong cũng giống như bất cứ thành phố nào của Trung Quốc đại lục, nơi quyền tự do công dân bị đe dọa. Nếu hệ thống pháp lý của Trung Quốc được cải thiện rõ rệt, thì có thể thảo luận về một thỏa thuận dẫn độ với Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, tình hình chỉ càng tồi tệ hơn.

Chun-Wing Lee: Tỷ lệ người tham gia biểu tình rất cao, bởi ngay cả những người được coi là đồng minh của Chính quyền Hong Kong cũng không ủng hộ dự luật sửa đổi luật dẫn độ. Kể từ năm 1997, khi Hong Kong được trao trả cho Bắc Kinh, Chính phủ Trung Quốc đã cai trị Hong Kong bằng cách củng cố mối liên minh với các nhà tư bản lớn và tầng lớp trung lưu ở Hong Kong.

Nhưng trong suốt 22 năm qua, tầng lớp trung lưu trẻ, đặc biệt là những người làm các ngành nghề tự do, ngày càng thể hiện sự bất mãn đối với Chính phủ Trung Quốc. Họ lo ngại lối sống tương đối tự do của người Hong Kong bị đe dọa, chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí về nhà ở, ngày càng tăng.

Từ năm 2003, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng ổn định liên minh này bằng cách tăng giá trị tài sản ở Hong Kong. Nguồn vốn từ Trung Quốc đại lục đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán ở Hong Kong. Nhưng chiến lược này của Chính phủ Trung Quốc đã trở thành “gậy ông đập lưng ông” bởi nó khiến cho những người trẻ tuổi Hong Kong ngày càng gặp khó khăn khi mua nhà riêng, và do vậy, tầng lớp trung lưu trẻ và sinh viên đã trở thành lực lượng chống đối chủ đạo ở Hong Kong.

Kevin Lin: Ông đã có mặt tại các cuộc biểu tình lớn. Ông có thể miêu tả lại những gì đã chứng kiến? Những người tham gia biểu tình là ai, và các cuộc biểu tình được tổ chứ như thế nào?

Alexa: Những người tham gia biểu tình không chỉ là những sinh viên trẻ, mà là những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng. Dù không có người lãnh đạo chính thức trong các cuộc biểu tình, những người tham gia đã tự tổ chức, chủ yếu thông qua các mạng xã hội như Facebook, Telegram… Họ tổ chức các sự kiện trên Facebook, kêu gọi mọi người tụ tập tại Công viên Tamar. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này đã được họ học từ “Phong trào Ô dù” năm 2014. Tỷ lệ người tham gia biểu tình, những lo lắng về sự phát triển của Hong Kong, về vấn đề nhân quyền và sự thượng tôn pháp luật đang ở mức cao nhất kể từ năm 1997.

Kevin Lin: Trong khi cuộc biểu tình ngày 9/6 do Mặt trận nhân quyền dân sự Hong Kong (một liên minh của các tổ chức xã hội dân sự) tổ chức, thì phong trào biểu tình hiện tại dường như không có người lãnh đạo. Ông nghĩ gì về điều này?

Au Loong Yu: Mặt trận nhân quyền dân sự Hong Kong đóng vai trò quyết định trong việc tổ chức các hoạt động biểu tình ngày 9/6, nhưng lại không có khả năng tổ chức một cuộc biểu tình dân sự lớn. Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể là một nhà lãnh đạo tạm thời và kêu gọi những hành động cực đoan mà không cân nhắc tới ưu và nhược điểm. Chẳng hạn, vào ngày 11/6, một số người đã kêu gọi cần có “hành động bạo lực chống chính quyền”. Ngày 12/6, hàng trăm thanh niên đã đột nhập vào tòa nhà nghị viện Hong Kong, cho dù hôm đó không có cuộc họp nào diễn ra. Và tại thời điểm này, cảnh sát đã bắt đầu bắn đạn cao su, gây thương tích cho những người biểu tình. Những cuộc đấu tranh không có người lãnh đạo, thì dù lớn đến đâu, thường ít có khả năng đưa ra những cân nhắc sâu sắc trước khi thực hiện những hành động quyết liệt.

(còn tiếp) 

Nguồn: www.alencontre.org – 20/06/2019

TLTKĐB – 28/06/2019

Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2019 – Phần II


Hai là làm tốt 3 “cuộc chiến” lớn và đạt được tiến triển tích cực trong các nhiệm vụ trọng điểm. Xây dựng và thực thi có trật tự phương án hành động ba năm của 3 cuộc chiến khó khăn. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giảm tỉ lệ đòn bẩy mang tính kết cấu, xử lý ổn thỏa các rủi ro trong lĩnh vực tài chính, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro nợ công của các chính quyền địa phương, cải cách và hoàn thiện cơ chế điều tiết thị trường bất động sản. Đi sâu thúc đẩy thoát nghèo chính xác, tăng cường lực lượng trong xóa đói giảm nghèo, tăng đầu tư vốn, đẩy mạnh sự hỗ trợ xóa đói giảm nghèo trong xã hội, nâng cao năng lực tự phát triển ở các khu vực nghèo khó. Triển khai toàn diện cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh, nước trong xanh, đất đai sạch. Tối ưu hóa kết cấu năng lượng và vận tải. Thúc đẩy ổn thỏa việc “thay than bằng gas, thay than bằng điện” ở khu vực miền Bắc. Thiết lập toàn diện cơ chế Trưởng sông, Trưởng hồ. Lượng sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu đều giảm. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc bảo vệ môi trường sinh thái. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ba là đi sâu cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung, không ngừng giải phóng sức sống của kinh tế thực. Gia tăng cường độ “cắt nguồn cung không hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng mới, giảm chi phí” trong nền kinh tế thực. Thúc đẩy loại bỏ năng lực sản xuất trong ngành gang thép và than đá trên thị trường. Thực thi các biện pháp ổn định đầu tư, mức tăng đầu tư vào ngành sản xuất và đầu tư tư nhân tăng lên rõ rệt. Ban hành chính sách thúc đẩy tiêu dùng trong dân. Thúc đẩy toàn diện “Internet +”, cải tạo ngành công nghiệp truyền thống bằng công nghệ mới, mô hình mới. Đi sâu thúc đẩy cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thuế và lệ phí. Hủy bỏ một loạt hạng mục cấp phép hành chính, cải cách theo mô hình “chia tách chứng nhận và cấp phép” được triển khai trong cả nước, rút ngắn nhiều thời gian trong việc xin thành lập doanh nghiệp, giảm trên 1/3 các loại cấp phép trong sản xuất công nghiệp. Thực thi toàn diện giám sát và quản lý theo mô hình “hai ngẫu nhiên, một công khai”. Giải quyết dứt điểm và quy phạm hóa các loại phí liên quan đến doanh nghiệp, thúc đẩy giảm chi phí điện, sử dụng mạng Internet và logistics. Đẩy mạnh sáng kiến “Internet + phục vụ hành chính”,  các địa phương tìm tòi và nhân rộng một số biện pháp cải cách có đặc sắc, sự thuận lợi khi làm thủ tục của các doanh nghiệp và quần chúng không ngừng được nâng cao.

Bốn là đi sâu thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, năng lực sáng tạo và hiệu quả tiếp tục được nâng cao. Tối ưu hóa mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới, huy động tính tích cực của chủ thể sáng tạo các loại hình. Đi sâu cải cách cơ chế quản lý khoa học – công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu tạo đột phá các công nghệ cốt lõi, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học – công nghệ quan trọng, trung tâm sáng tạo khoa học – công nghệ… Tăng cường vị thế chủ thể sáng tạo công nghệ của doanh nghiệp, sẽ mở rộng chính sách nâng cao tỷ lệ khấu trừ chi phí cho nghiên cứu phát triển tới tất cả các doanh nghiệp. Xây dựng các biện pháp chính sách ủng hộ “muôn người khởi nghiệp, người người sáng tạo” đi vào chiều sâu. Doanh thu từ hợp đồng công nghệ tăng trên 30%.

Năm là đẩy mạnh mức độ cải cách mở cửa, đà phát triển tiếp tục được tăng cường. Đi sâu cải cách các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, đạt được tiến triển mới trong việc tối ưu hóa, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Trước những khó khăn và vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển doanh nghiệp tư nhân, chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn. Thúc đẩy cải cách thể chế tài chính và thuế, khởi động toàn diện việc cải cách quản lý hiệu quả ngân sách. Cải cách cơ chế giám sát và quản lý tài chính – ngân hàng, hoàn thiện cơ chế hình thành lãi suất và tỷ giá hối đoái theo thị trường. Không ngừng đưa cải cách trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sự nghiệp xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái… đi vào chiều sâu. Đưa ra một loạt biện pháp quan trọng về mở cửa với các nước bên ngoài. Hiệu ứng dẫn dắt trong việc chung sức nỗ lực xây dựng sáng kiến “Vành đai và Con đường” không ngừng được giải phóng, không ngừng kiện toàn cơ chế hợp tác của các nước dọc tuyến, đẩy nhanh hợp tác kinh tế – thương mại và giao lưu nhân dân. Ban hành chính sách ổn định ngoại thương, rút ngắn trên một nửa thời gian thông quan hàng hóa. Thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng đã hạ từ 9,8% xuống còn 7,5%. Thành lập mới một số khu thương mại điện tử xuyên biên giới thí điểm. Học theo và nhân rộng kinh nghiệm cải cách của các khu vực thương mại tự do thí điểm. Cắt giảm mạnh danh sách hạn chế và không khuyến khích tiếp cận thị trường của vốn nước ngoài, mở rộng cửa các ngành tài chính, ô tô…, thực thi một số dự án đầu tư nước ngoài quan trọng, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mới thành lập đã tăng gần 70%.

Sáu là tính toán tổng thể sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, đẩy nhanh hình thành mô hình tương tác lành mạnh. Thực thi mạnh mẽ chiến lược chấn hưng nông thôn, tổng sản lượng lương thực vẫn ở mức trên 650 triệu tấn. Đẩy mạnh vững chắc quá trình đô thị hóa kiểu mới, gần 14 triệu dân số nông nghiệp chuyển vào thành phố sinh sống. Thúc đẩy sự phát triển ở khu vực miền Tây, chấn hưng khu vực Đông Bắc, sự vươn lên ở khu vực miền Trung, sự tiên phong của khu vực miền Đông, đưa ra một loạt biện pháp cải cách và sáng tạo. Sự phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc đã đạt được những tiến bộ rõ rệt, không ngừng củng cố bố cục ưu hóa sinh thái và mô hình phát triển xanh của Vành đai kinh tế sông Trường Giang. Việc quy hoạch và xây dựng Vùng vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong – Macau có bước đi thực chất, khánh thành thông xe cây cầu vượt biển Hong Kong – Chu Hải – Macau. Tăng mức độ hỗ trợ cải cách và phát triển các khu căn cứ cách mạng cũ, khu vực dân tộc, vùng biên cương và khu vực nghèo khó. Có thểm 4100 km đường sắt cao tốc, hơn 6000 km đường cao tốt và hơn 30.000 km đường nông thôn được đưa vào hoạt động. Tiếp tục thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền.

Bảy là kiên trì bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội trong phát triển quần chúng nhân dân được hưởng lợi từ thành quả cải cách phát triển nhiều hơn và công bằng hơn. Trước tác động do sự biến đổi của môi trường bên ngoài gây ra đối với việc làm, chúng ta đã kịp thời ban hành biện pháp ổn định tạo việc làm. Thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện chính sách tiền lương cho các giáo viên trong giai đoạn giáo dục bắt buộc, và tăng cường xây dựng các trường học quy mô nhỏ ở nông thôn và các trường nội trú ở các thị trấn nhỏ. Thiết lập cơ chế điều tiết ở trung ương cho Quỹ lương hưu và dưỡng lão cơ bản của công nhân viên chức doanh nghiệp, tăng lương hưu cơ bản cho những người về hưu, nâng cao tiêu chuẩn tối thiểu về tiền dưỡng lão cơ bản của dân cư thành thị và nông thôn từ 70 NDT lên 88 NDT/tháng. Tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn tiền tuất, tiền bảo đảm mức sống tối thiểu, “hai hạng mục trợ cấp” cho người khuyết tật mang lại lợi ích cho tất cả những người khuyết tật phù hợp điều kiện. Tăng cường công tác phục vụ và quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân xuất ngũ. Đi sâu cải cách điều phối về y tế, bảo hiểm y tế và y dược. Đẩy mạnh việc phân tuyến khám chữa bệnh. Nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp bảo hiểm y tế cơ bản và tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với các ca bệnh nặng hiểm nghèo cho người dân. Đẩy nhanh cải cách thẩm định về phê duyệt các loại thuốc mới, giảm giá mạnh và đưa vào danh mục bảo hiểm y tế Nhà nước 17 loại thuốc phòng chống ung thư. Đẩy mạnh việc quảng bá các dự án văn hóa mang lại lợi ích cho nhân dân, tăng cường bền vững dịch vụ văn hóa công ở cơ sở. Triển khai trên quy mô lớn cho toàn dân rèn luyện sức khỏe, các vận động viên Trung Quốc tiếp tục lập thành tích tốt trong các giải thi đấu quốc tế.

Tám là thúc đẩy xây dựng chính phủ pháp trị và đổi mới quản trị, gìn giữ xã hội hài hòa, ổn định. 18 dự thảo luật, xây dựng và sửa đổi 37 quy định hành chính đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Cải cách và điều chỉnh bộ máy cơ cấu và chức năng chính phủ. Đi sâu triển khai giám sát, đôn đốc Quốc vụ viện, thúc đẩy bố trí và thực hiện các chính sách cải cách và phát triển. Phát huy vai trò giám sát của kiểm toán. Cải cách và hoàn thiện quản trị ở thành thị và nông thôn. Đổi mới phương thức tiếp dân. Cải cách và tăng cường quản lý ứng phó khẩn cấp, ứng phó các thiên tai nghiêm trọng một cách kịp thời và hiệu quả, tổng số tai nạn lao động và sự cố đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục giảm. Tăng cường giám sát và quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm, điều tra xử lý nghiêm khắc các vụ bê bối vaccine như của Công ty dược phẩm Trường Sinh Trường Xuân. Kiện toàn hệ thống an ninh quốc gia. Tăng cường quản lý toàn diện công tác trị an xã hội, thực hiện các chiến dịch truy quét các thế lực xã hội đen theo pháp luật, việc xây dựng Trung Quốc bình an đạt được tiến triển mới.

(còn tiếp) 

Nguồn: Mạng Tân Hoa (TQ) – 05/03/2019

TLTKĐB – 07, 08 & 09/03/2019

Căng thẳng Trung – Mỹ bước vào giai đoạn mới: Đình chiến hay leo thang? – Phần cuối


Cuộc dẫn độ khác thường

Khi tác giả ngồi cùng với phát thanh viên Elaine Reyes của kênh CGTN để thảo luận về vụ bắt giam bà Mạnh Vãn Châu, cô đã hỏi liệu Trump có biết việc CFO của Huawei bị bắt khi ông đang dùng bữa tối cùng chủ tịch Trung Quốc hay không. Tác giả muốn tin lời của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng tổng thống không được thông báo; tuy nhiên, thực tế cho thấy rõ hơn là Bolton phải thừa nhận là biết trước việc đó. Sẽ là một sai lầm khi tin rằng các quan chức hàng đầu trong Chính phủ Mỹ không biết gì về một yêu cầu dẫn độ đối với một công dân Trung Quốc nổi tiếng – nhân vật thế lực trong ban điều hành của một trong những công ty viễn thông lớn nhất thế giới – đặc biệt xét tới những phí tổn tiềm tàng đối với quan hệ ngoại giao Mỹ – Trung hiện nay.

Như tác giả đã lưu ý trên tạp chí Yale Journal of Regulation, ngay từ ngày đầu cầm quyền, Trump đã thi hành các biện pháp mới lạ và quyết liệt nhằm thu hẹp cả dấu ấn lẫn ảnh hưởng của các cơ quan hành pháp liên bang. Tuy vậy ngay cả khi ông tuyên bố cuộc chiến với cái gọi là Nhà nước ngầm, vị tổng thống này đã dựa vào nhóm tinh hoa nội bộ của Washington và những nhân vật kỳ cựu từ chính phủ liên bang như Bolton và Lighthizer, những người hiểu được cái cần có để thúc đẩy các đòn bẩy của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu của họ.

Trong bối cảnh đó, cái lẽ ra là một yêu cầu hành pháp thông thường từ phía Mỹ đối với đối tác dẫn độ chính của họ là Canada lại có ý nghĩa lớn hơn. Dẫn độ là một hành động mà theo đó cơ quan hành pháp của một quốc gia, nước nhận được yêu cầu, sẽ giao nộp một nhân vật trong lãnh thổ của họ cho một quốc gia khác, nước đưa ra yêu cầu, để đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự tại nước đưa ra yêu cầu. Canada đã xử lý xấp xỉ 100 yêu cầu dẫn độ mỗi năm, phần lớn trong số đó đến từ phía bên kia biên giới của họ là Mỹ. Hiệp ước dẫn độ song phương Mỹ – Canada năm 1971 và Đạo luật dẫn độ năm 1999 của Canada là những nguyên tắc chỉ đạo chính cho quy trình này.

Dẫn độ ở Canada trên thực tế được tiến hành theo hai giai đoạn: Đầu tiên là một phiên điều trần của ủy ban tư pháp, và thứ hai là các thủ tụ giao nộp do bộ trưởng tư pháp giám sát. Cả 2 giai đoạn đều có thời hạn và khung thời gian để xem xét. Chẳng hạn, trong vòng 60 ngày kể từ khi bà Mạnh bị bắt giữ, Mỹ phải cung cấp một gói dẫn độ bao gồm lệnh bắt giữ cơ bản, bằng chứng biện minh cho việc bắt giữ, nhận dạng người bị tạm giữ, và giấy chứng nhận được cấp bởi một cơ quan tư pháp hoặc công tố viên chứng thực rằng bằng chứng đó sẵn sàng để đưa ra trước tòa và đủ để chứng minh cho việc truy tốt. Cải cách năm 1999 đối với luật dẫn độ của Canada – được ban hành lần đầu vào năm 1877 và phỏng theo luật của Anh – đã làm giảm bớt gánh nặng về bằng chứng để hỗ trợ các yêu cầu dẫn độ. Hơn nữa, quyền xem xét tư pháp đối với bản án hình sự chống lại bị cáo bị hạn chế, vì luật pháp tôn trọng các thủ tục tố tụng hình sự và quy trình xét xử của nước đưa ra yêu cầu. Thay mặt cho nhánh hành pháp, bộ trưởng tư pháp nắm quyền tùy biến lớn hơn.

Tiến sĩ Gary Botting, một luật sư hình sự chuyên về các vấn đề dẫn độ, đã chỉ trích quy trình dẫn độ của Canada là không xem xét các cáo buộc của nước ngoài một cách có ý nghĩa: “Trong những trường hợp hiếm hoi, các tòa phúc thẩm sẽ gửi vấn đề này trở lại cho thẩm phán xử lý dẫn độ hoặc bộ trưởng tư pháp để xem xét lại theo quy định của pháp luật”. Quy trình đánh giá này không phải là không có thiếu sót. Ví dụ như trường hợp gây tranh cãi của Hassan Diab, một công dân Canada và cũng là giáo sư Đại học Ottawa, người bị bắt giữ và sau đó dẫn độ sang Pháp dựa trên những bằng chứng yếu đến mức cuối cùng giới chức Pháp đã xóa bỏ mọi cáo buộc – nhưng chỉ sau gần một thập kỷ tố tụng và nhiều năm Diab bị giam giữ tại Pháp. Theo Botting, trong giai đoạn 15 năm sau cải cách luật 1999, Canada chỉ từ chối 5 yêu cầu dẫn độ. Sự lỏng lẻo trong cơ chế dẫn độ của Canada có thể không thoát khỏi sự chú ý của các công tố viên Mỹ thuộc Bộ Tư pháp của Trump.

Cho dù việc dẫn độ từ Canada sang Mỹ là một quy trình chóng vánh điển hình, vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu đã làm dấy lên khả năng phải có những cân nhắc khác thường. Phiên tòa tại ngoại gần đây tại Vancouver tiết lộ rằng bà Mạnh bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Huawei được cho là đã sử dụng công ty Skycom Tech của Hong Kong để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp tại Iran và làm ăn với các công ty viễn thông tại đó. Bà Mạnh bị cáo buộc trực tiếp lừa đảo các “nạn nhân” là các ngân hàng Mỹ, vốn đã xóa sạch giao dịch tài chính với Huawei và do đó vô tình giao dịch với Skycom.

Thông qua hiệp ước và bộ luật về dẫn độ, để thực hiện cuộc dẫn độ, Chính quyền Canada phải xác định liệu những cáo buộc của Mỹ đối với bà Mạnh có đáp ứng quy tắc “phạm tội kép” hay không, cụ thể là liệu bà Mạnh có phạm tội hình sự xét theo cả hệ thống luật pháp của Mỹ và Canada hay không. Quy tắc “phạm tội kép” được lập ra để bảo vệ quyền tự do của bị cáo khi những hành vi phạm tội không bị nước nhận được yêu cầu coi là “phạm tội”.

Liệu đây có phải một yêu cầu tìm kiếm theo luật Canada trong vụ việc của bà Mạnh hay không thì vẫn cần phải xem xét, nhưng luật trừng phạt kinh tế của Mỹ cực kỳ chuyên biệt và có thể cho là độc nhất. Trong vụ McVey (1992), Tòa án tối cao Canada đã cân nhắc một vấn đề tương tự liên quan đến những cáo buộc về âm mưu xuất khẩu công nghệ cao (máy tính và thiết bị vệ tinh nhạy cảm) sang Liên Xô và việc đưa ra những tuyên bố sai lầm có liên quan đối với Chính phủ Mỹ. Tòa án tối cao cho rằng hiệp ước này phần lớn là để xác định rằng một “hành vi phạm tội có thể dẫn độ” tồn tại vì theo luật pháp Canada, hành vi cáo buộc có thể thuộc tôi lên ý đồ và giả mạo.

Yêu cầu của Mỹ về việc dẫn độ Mạnh Vãn Châu phức tạp vì nhiều yếu tố khác. Theo hiệp ước về luật dẫn độ, Canada có thể từ chối dẫn độ khi đối tượng dẫn độ là một “nhân vật chính trị” hoặc nếu không cũng là “bị trừng phạt” vì một hành vi phạm tội về chính trị. Nói cách khác, những hành vi hoặc động cơ phạm tội về chính trị không phải là cơ sở để dẫn độ. Theo Đạo luật dẫn độ năm 1999, bộ trưởng tư pháp có quyền và toàn quyền từ chối giao nộp một người dựa trên cơ sở này. Việc Trung Quốc bắt giữ một số nhân vật ưu tú của Canada cho thấy Bắc Kinh hiểu sự kiện này chính là trả đũa chính trị. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã phản ứng gay gắt khi Trump đe dọa can thiệp vào quy trình dẫn độ vì các mục tiêu an ninh quốc gia hoặc là một phần của một thỏa thuận thương mại lớn hơn với Trung Quốc. Quả thực, bằng cách ám chỉ rằng vụ dẫn độ Mạnh Vãn Châu bị tác động bởi sự can thiệp chính trị và tính biến động của cuộc chiến thương mại của mình, Trump hẳn đã vô tình trang bị những căn cứ pháp lý ới để thách thức bản chất của yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Đó cũng là một lời nhắc nhở khác rằng một khi đã bắt đầu lăn bánh, các bánh xe của chính phủ sẽ không dễ dàng chậm lại.

Tính khí thất thường và khí chất

Chính sách đối ngoại của Chính quyền Trump là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự bốc đồng và tính toán. Điều này có thể dự đoán trước được một cách hợp lý trên tính cách của tổng thống và bản chất của một vài người trong êkip của ông. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán, đặc biệt là liên quan đến chính sách của ông đối với Trung Quốc. Với sự từ chức theo nguyên tắc nhưng gây nhiều tranh cãi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, chúng ta có thể thấy nhiều biến động hơn nữa.

Theo nhà khoa học chính trị Richard Neustadt, trong nghiên cứu kinh điển “Quyền lực tổng thống” của ông, khí chất là yếu tố phân biệt trong sự lãnh đạo của tổng thống. Neustadt trích lời vị thẩm phán vĩ đại của Tòa án tối cao Oliver Wendell Holmes, người nổi tiếng với nhận định rằng Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt sở hữu “trí tuệ hạng hai, nhưng khí chất hạng nhất”. Ngày nào đó Trump có thể được đánh giá là có khí chất hạng ba nhưng tính khí thất thường vào hạng nhất, ức hiếp các nhà trí thức ngay khi ông làm việc cùng với họ.

Vấn đề đối với Mỹ, Trung Quốc và phần còn lại của cộng đồng quốc tế là tính khó dự đoán hiện nay trong giới lãnh đạo Mỹ có thể dẫn đến tính toán sai lầm và sơ suất. Sự ra đi của Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã khích lệ người dân trân trọng trở lại giá trị của một bàn tay tiết chế nhưng vững vàng trong Nhà Trắng. Các cuộc chuyển giao địa chính trị đầy rẫy những căng thẳng, phản ánh sự bất an của loài người chúng ta trong những tình thế khó khăn. Và sự không chắc chắn có thể có logic riêng của mình. Chậm lại và tạm dừng để đánh giá các mục tiêu và phương tiện của chính sách, trân trọng cách thức cơ chế xung đột diễn ra, duy trì các tuyến liên lạc mở – đây đều là những bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Từ bờ Tây của Dnieper, Bulgakov giải thích: “Tất nhiên con người là không thể sống mãi, nhưng điều đó chỉ là một nửa của vấn đề. Rắc rối ở chỗ cái chế đến với con người quá đột ngột!”, Và thường thì, vấn đề lại nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt.

Nguồn: https://thediplomat.com/2018/12/u-s-china-tensions-enter-a-new-phase/

TLTKĐB – 19/01/2019

Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2019 – Phần I


Ngày 5/3/2019, tại phiên khai mạc kỳ học thứ 2 khóa XIII Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trình bày bản Báo cáo công tác Chính phủ. Dưới đây là toàn văn bản Báo cáo công tác nói trên.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thay mặt Quốc vụ viện, tôi xin trình bày bản Báo cáo công tác Chính phủ, đề nghị các đại biểu xem xét và các ủy viên Chính hiệp toàn quốc cho ý kiến.

I/ Nhìn lại công tác năm 2018

Năm vừa qua là năm mở đầu quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là năm đầu tiên chính phủ khóa này thực hiện chức trách theo các quy định mới của pháp luật. Sự phát triển của nước ta đã phải đối mặt với tình hình trong và ngoài nước phức tạp và cam go hiếm thấy trong nhiều năm qua, nền kinh tế đối mặt với áp lực mới đi xuống. Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân các dân tộc trên cả nước lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, ngoan cường tiến lên, quyết tâm khắc phục khó khăn, đã hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu chính trong phát triển kinh tế – xã hội của cả năm, đạt được những tiến triển quan trọng trong việc quyết tâm hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

+ Duy trì vận hành kinh tế trong phạm vi hợp lý. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,6% vượt 90.000 tỷ NDT. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng bộ với các chỉ tiêu như lượng điện sử dụng, vận tải hàng hóa… Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,1%. Thu chi quốc tế cơ bản cân bằng. Tạo thêm 13,61 triệu việc làm mới ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp theo các cuộc khảo sát đều ổn định ở mức khoảng 5%. Việc một nước lớn đang phát triển với gần 1,4 tỷ dân tạo được việc làm tương đối đầy đủ cho người dân là điều cực kỳ quan trọng.

+ Cơ cấu kinh  tế không ngừng được cải thiện. Vai trò của tiêu dùng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã được nâng cao hơn nữa. Tỷ lệ đóng góp của ngành dịch vụ cho tăng trưởng kinh tế là gần 60%, mức tăng của ngành công nghệ cao, sản xuất trang thiết bị nhanh hơn rõ rệt so với ngành công nghiệp nói chung, nông nghiệp lại có những mùa vụ bội thu. Lượng tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 3,1%. Chất lượng và hiệu quả tiếp tục được nâng cao.

+ Động lực mới phục vụ cho phát triển trưởng thành nhanh chóng. Một loạt hành quả sáng tạo của khoa học – công nghệ như tàu Hằng Nga 4 lần lượt được ra mắt. Các ngành mới nổi đua nhau phát triển, các ngành sản xuất truyền thống đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình và nâng cấp. Muôn người khởi nghiệp, người người sáng tạo được thúc đẩy đi vào chiều sâu, bình quân mỗi ngày có hơn 18000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng lượng chủ thể thị trường vượt quá 100 triệu. Động lực mới đang làm thay đổi một cách sâu sắc phương thức sản xuất, cuộc sống và hình thành ưu thế mới phục vụ cho sự phát triển của Trung Quốc.

+ Cải cách mở cửa đạt được bước đột phá mới. Cuộc cải cách các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương được thực hiện một cách thuận lợi. Cải cách trong lĩnh vực trọng điểm có bước tiến mới, thực hiện toàn diện chế độ danh sách hạn chế và không khuyến khích trong thâm nhập thị trường, tăng trưởng mức độ cải cách cắt giảm thủ tục hành chính và trao quyền, kết hợp giữa trao quyền với quản lý, cải tiến công tác phục vụ, môi trường kinh doanh trong bảng xếp hạng quốc tế được tăng bậc. Mở rộng toàn diện việc mở cửa với bên ngoài, việc chung sức xây dựng sáng kiến “Vành đai và Con đường” đạt được tiến bộ quan trọng. Tổ chức thành công Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung ốc lần thứ nhất, khởi động xây dựng Khu thương mại tự do thí điểm Nam Hải. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa vượt trên 30000 tỷ NDT, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 138,3 tỷ USD, tiếp tục đứng đầu các nước đang phát triển.

+ Việc thực hiện 3 “cuộc chiến” lớn có sự mở đầu tốt đẹp. Đã ngăn ngừa và giải quyết được các rủi ro nghiêm trọng, tỷ lệ đòn bẩy vĩ mô có chiều hướng ổn định, vận hành tài chính nhìn chung ổn định. Công tác xóa đói giảm nghèo đúng đắn và chính xác đượoc thúc đẩy mạnh mẽ, số người nghèo ở nông thôn đã giảm 13,86 triệu, di dời tái định cư xóa đói giảm nghèo cho 2,8 triệu người. Công tác phòng chống ô nhiễm được tăng cường, nồng độ hạt bụi PM2,5 tiếp tục giảm, công tác xây dựng văn minh sinh thái đạt được những kết quả đáng chú ý.

+ Cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của người dân tăng 6,5%. Tăng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, xác định 6 trường hợp được giảm trừ gia cảnh. Tăng cường đảm bảo chăm sóc dưỡng lão cơ bản, y tế cơ bản…, hỗ trợ tài chính cho gần 100 triệu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khan. Cải tạo xây mới hơn 6,2 triệu căn hộ ở các khu ổ chuột, cải tạo 1,9 triệu căn hộ cấp 4 ở nông thôn. Mức sống của người dân thành thị cũng được cải thiện.

Chúng ta đã long trọng kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa, tổng kết sâu sắc những thành tựu vĩ đại và kinh nghiệm quý báu mà cải cách mở cửa đem lại, trịnh trọng tuyên bố quyết tâm kiên định cải cách mở cửa đến cùng trong thời đại mới, khích lệ nhân dân các dân tộc trên cả nước tiếp tục phấn đấu vươn lên, làm nên sự nghiệp lịch sử vĩ đại mới.

Nhìn lại một năm qua, các thành tích đạt được là không dễ dàng. Chúng ta đang phải đối diện với một môi trường bên ngoài có những thay đổi sâu sắc. Quá trình toàn cầu hóa kinh tế gặp trắc trở, chủ nghĩa đa phương bị công kích, thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là va chạm thương mại Trung – Mỹ đã gây những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và công tác dự báo thị trường. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức cam go của cơn đau chuyển đổi mô hình kinh tế. Mâu thuẫn mới và cũ đan xen, tính chu kỳ, tính kết cấu chồng lên nhau, sự vận hành kinh tế có biến đổi trong ổn định, có lo lắng trong biến đổi. Chúng ta đang phải đối mặt với cục diện phức tạp của những vấn đề lưỡng nan đang gia tăng. Thực hiện được nhiều mục tiêu như tăng trưởng ổn định, phòng ngừa rủi ro… hoàn thành nhiều nhiệm vụ như phát triển kinh tế – xã hội, xử lý ổn thỏa nhiều mối quan hệ khác nhau giữa trước mắt và lâu dài, khó khăn trong lựa chọn chính sách và thúc đẩy công việc đã tăng lên rõ rệt. Thông qua những nỗ lực từ Trung ương đến địa phương trong cả nước, sự phát triển kinh tế của nước ta nhìn chung ổn định ở mức cao, tiến lên trong ổn định, tình hình chung của xã hội duy trì ổn định. Điều này một lần nữa cho thấy rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân Trung Quốc có dũng khí, trí tuệ và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và trở ngại, không gì có thể ngăn được sự phát triển của Trung Quốc.

Một năm qua, chúng tôi đã đi sâu quán triệt việc triển khai các quyết sách của Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, kiên trì định hướng chung trong công tác là tiến lên trong ổn định, tính toán tổng thể ổn định tăng trưởng, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh cơ cấu, mang lại lợi ích cho người dân, ngăn chặn rủi ro, ứng phó ổn thỏa với va chạm thương mại Trung – Mỹ, tập trung vào việc ổn định việc làm, ổn định tài chính, ổn định ngoại thương, ổn định thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ổn định đầu tư và ổn định dự báo, chúng tôi chủ yếu đã làm những công việc sau:

Một là đổi mới và hoàn thiện kiểm soát vĩ mô, duy trì nền kinh tế vận hành ổn định. Trước tình hình mới và những thay đổi mới, chúng ta kiên trì không áp dụng các chính sách kích thich kiểu ồ ạt, duy trì tính liên tục và ổn định của chính sách vĩ mô, tăng cường định hướng, tùy cơ ứng biến, chủ động điều chỉnh trên cơ sở kiểm soát phạm vi. Kiên trì thực thi chính sách tài chính tích cực, nỗ lực giảm thuế và lệ phí, bù lấp mảng yếu và điều chỉnh kết cấu. Hạ thấp mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng, mở rộng phạm vi các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được hưởng ưu đãi và thuế, ban hành chính sách thuế và khuyến khích nghiên cứu phát triển sáng tạo. Trong cả năm qua đã giảm thuế và lệ phí khoảng 1300 tỷ NDT cho các doanh nghiệp và cá nhân. Tối ưu hóa kết cấu chi ngân sách, hồi sinh các nguồn tài chính tồn đọng, công tác giải ngân cho các lĩnh vực trọng điểm được bảo đảm. Kiên trì thực thi chính sách tiền tệ vững chắc, hướng dẫn tài chính hỗ trợ cho kinh tế thực. Trước vấn đề huy động vốn khó và huy động vốn đắt, tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các cơ quan tài chính – ngân hàng đã được hạ xuống 4 lần và nhiều biện pháp đã được áp dụng để làm dịu tình hình căng thẳng về vốn của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đà gia tăng giá thành trong huy động vốn đã được kiềm chế bước đầu. Kịp thời ứng phó trước những biến động bất thường trên thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, tỷ giá hối đoái của đồng NDT cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối vẫn ở mức trên 3000 tỷ USD.

(còn tiếp) 

Nguồn: Mạng Tân Hoa (TQ) – 05/03/2019

TLTKĐB – 07, 08 & 09/03/2019