Cấu trúc và chiến lược – Phần II


Các chủ đề và vai trò của tập đoàn

Chúng ta có thể lấy ví dụ minh họa về việc sử dụng các chủ đề và vai trò của tập đoàn với Kenyon Stores. Kenyon bao gồm 10 đơn vị phân phối bán lẻ, mỗi đơn vị có doanh số bán từ 500 triệu tới 2 tỷ USD, và mỗi đơn vị đều có hình ảnh riêng cũng như mục tiêu về thị trường khách hàng riêng. CEO của Kenyon đã phát triển một chương trình nghị sự gồm 10 hạng mục sẽ trở thành các yếu tố trong các chiến lược của mỗi đơn vị phân phối bán lẻ. Các hạng mục này được phân bổ trong cả bốn khía cạnh của thẻ điểm cân bằng, như được trình bày dưới đây:

Tài chính

1 – Tăng trưởng linh hoạt

2 – Duy trì tổng lợi nhuận

Khách hàng

3 – Sự trung thành của khách hàng

4 – Cung cấp nhóm sản phẩm trọn vẹn

Quy trình kinh doanh nội bộ

5 – Xây dựng thương hiệu

6 – Đi đầu về tính hợp thời trang

7 – Chất lượng sản phẩm

8 – Kinh nghiệm mua sắm vượt trội

Học tập và tăng trưởng

9 – Các kỹ năng chiến lược

10 – Phát triển đội ngũ nhân sự

Với từng hạng mục trong chương trình nghị sự chiến lược của tập đoàn, các nhà điều hành của tập đoàn định nghĩa một nguyên tắc chỉ dẫn liên hợp và một thước đo cấp độ tập đoàn. Chẳng hạn, nguyên tắc chỉ dẫn cho hạng mục tăng trưởng linh hoạt được mô tả như sau:

Mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược cần tìm cách đạt được sự tăng trưởng linh hoạt, được đo lường theo tình hình thị trường của đơn vị đó.

Và thước đo ở cấp độ tập đoàn là mức tăng trưởng doanh số bán hàng năm. Trong danh sách trên, hạng mục chiến lược số 5 – xây dựng thương hiệu – được định nghĩa như sau:

Mỗi SBU sẽ tạo ra một thương hiệu chiếm lĩnh thị trường.

Và mục tiêu này được đo lường trong thẻ điểm của tập đoàn bằng tỷ lệ phần trăm số đơn vị kinh doanh chiến lược đạt được thương hiệu chiếm lĩnh trong phân khúc thị trường của mình.

Thẻ điểm của tập đoàn sẽ là khuôn mẫu để từng đơn vị kinh doanh chiến lược xác lập chiến lược và thẻ điểm của chính mình (xem hình 8 – 1). Chẳng hạn, hãy xem xét hai mục tiêu tài chính của tập đoàn: tăng trưởng mạnh về doanh thu nhưng vẫn giữ vững mức lợi nhuận biên tế tổng thể. Vai trò của tập đoàn là phân bổ một mức mục tiêu tăng trưởng tổng thể trên toàn bộ tập hợp các doanh nghiệp bán lẻ của mình. Điều này giúp tập đoàn đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn cho các đơn vị kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, và những mục tiêu khiêm tốn hơn cho những đơn vị kinh doanh chiến lược hoạt động trong các phân khúc thị trường đã ổn định hay bão hòa.

page-0-2

Bên trong các mục tiêu rộng của tập đoàn về tăng trưởng và lợi nhuận biên, mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược có thể nhận diện các phương pháp của riêng họ nhằm đạt được các mục tiêu tập đoàn đề ra. Chẳng hạn, đơn vị kinh doanh chiến lược A, một doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao, chuyển hóa mục tiêu tăng trưởng của mình vào doanh số bán của cửa hàng mới, trong khi đơn vị kinh doanh chiến lược B đang ở giai đoạn ổn định tìm cách tăng doanh số bán trên mỗi cửa hàng. Với chủ điểm của tập đoàn tập trung vào việc tạo ra các thương hiệu chiếm lĩnh thị trường, SBU A (đang có mức tăng trưởng cao) đo lường hiệu quả hoạt động qua việc đánh giá xem đã đạt được tỷ lệ phần trăm doanh thu cao từ các mặt hàng chiến lược chủ đạo đã được chỉ định hay chưa. SBU B (đã ổn định) thì đo lường mức độ chiếm lĩnh thị trường của thương hiệu qua việc giữ vững thị phần lớn nhất trong các lĩnh vực bán lẻ của mình.

Ví dụ về Keyon Store cho thấy một công ty với các SBU độc lập về mặt tổ chức nhưng vẫn cùng hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh có thể xây dựng các mục tiêu tổng thể ở cấp độ tập đoàn như thế nào để cung cấp cấu trúc cho các thẻ điểm mà mỗi SBU cần thiết lập. Các thẻ điểm cân bằng của SBU cần được điều chỉnh cho hợp với từng trường hợp cụ thể, nhưng tất cả đều có sự thống nhất về mục đích và trọng tâm xuất phát từ thẻ điểm cấp độ tập đoàn. Nói chung, một thẻ điểm tập đoàn cần kết nối và truyền đạt các chủ đề mà tất cả các đơn vị kinh doanh bên trong tập đoàn được kỳ vọng đạt tới.

Trong ví dụ dưới đây, các nhà điều hành cao cấp của Hoechst Celanese phát triển năm nguyên tắc cốt lõi để chỉ dẫn các hoạt động của nhân viên trong toàn bộ tổ chức:

1 – Các ưu tiên về khách hàng, được đo lường bằng mức độ hài lòng của khách hàng.

2 – Liên tục cải tiến quy trình, để đạt được các quy trình có hiệu quả, hiệu lực và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mang tính đột phá.

3 – Lãnh đạo dựa trên giá trị, để tất cả mọi người hiểu họ cách thức tích hợp bản thân vào tầm nhìn, nhiệm vụ, chiến lược, các mục đích, mục tiêu cũng như kế hoạch hành động; và khi nào cả các quyết định lẫn hành động được dựa trên các giá trị và cam kết dài hạn.

4 – Các nhân sự được giao quyền làm việc cùng nhau, trong đó các quyết định được đưa ra ở cấp độ phù hợp, chấp nhận và hoan nghênh trách nhiệm giải trình, tất cả mọi người tham gia vào quá trình kinh doanh đều có nghĩa vụ đóng góp và quyền sở hữu, dẫn tới cải thiện hiệu quả hoạt động và năng suất.

5 – Hiệu quả hoạt động hoàn hảo, được đo lường thông qua mức độ hài lòng của khách hàng; là nhà sử dụng lao động được ưa thích, bảo vệ môi trường, an toàn, sức khỏe, và hiệu quả hoạt động tài chính vượt trội.

Những chủ đề ở cấp độ tập đoàn như vậy có thể được chuyển tải vào các thước đo hoạt động cụ thể cho từng SBU. Tập đoàn sẽ phân bổ các thước đo và mục tiêu tài chính cụ thể cho mỗi SBU, nhưng để SBU tự phát triển chiến lược cho mình nhằm đạt được mục tiêu tài chính, phù hợp với các chủ đề của tập đoàn. Mỗi SBU có nhiệm vụ đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, mức độ trao quyền cho nhân viên và năng lực của nhân viên, khả năng của các quy trình, nhưng các thước đo để đo lường cần được điều chỉnh thích ứng với những hoàn cảnh cụ thể của đơn vị: điều kiện thị trường, chiến lược thị trường, các cải cách chủ yếu và các quy trình hoạt động.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Cấu trúc và chiến lược – Phần I


Thẻ điểm cân bằng cần phản ảnh được cấu trúc của tổ chức đã thiết kế ra chiến lược. Những ví dụ được đưa ra trong các bài trước đã minh họa cho thẻ điểm cân bằng tại các đơn vị kinh doanh hoạt động tự chủ. Nhưng thẻ điểm cân bằng cũng rất hữu ích cho các đơn vị tổ chức khác. Trong bài này chúng tôi sẽ minh họa quá trình thiết lập các thẻ điểm cân bằng cho:

+ Các tập đoàn được cấu thành từ một tập hợp các đơn vị kinh doanh chiến lược.

+ Các liên doanh.

+ Các bộ phận hỗ trợ của các tập đoàn và đơn vị kinh doanh.

+ Các tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính phủ.

So sánh giữa chiến lược của đơn vị kinh doanh và tập đoàn

Một cách điển hình, người ta thường định nghĩa chiến lược cho một đơn vị tổ chức cụ thể, thường được gọi là đơn vị kinh doanh chiến lược (strategic business unit – SBU). Chẳng hạn, Metro Bank chỉ là một đơn vị hoạt động dưới quyền một tập đoàn ngân hàng quy mô lớn. Bên cạnh các đơn vị kinh doanh chiến lược khác, tập đoàn này còn nắm giữ một đơn vị cung cấp thẻ tín dụng, một ngân hàng bán sỉ, một ngân hàng thương mại, và một ngân hàng đầu tư.

Một số công ty tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh hẹp duy nhất, do đó chiến lược của mỗi đơn vị kinh doanh sẽ trùng khớp với chiến lược của cả tập đoàn. Trên thực tế, một số trường hợp áp dụng thẻ điểm cân bằng ban đầu được dành cho các công ty hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể của công nghiệp bán dẫn, như Advanced Micro Devices và Analog Device. Các công ty này phát triển các thẻ điểm có thể đồng thời sử dụng làm thẻ điểm của tập đoàn (corporated scorecard – thuật ngữ được sử dụng tại Analog Devices). Tuy vậy, phần lớn các đơn vị kinh doanh chiến lược, chẳng hạn như Metro Bank, lại là thành viên của một tập đoàn có phạm vi hoạt động rộng hơn hay một tổ chức có nhiều khối/bộ phận khác nhau. Điều này dẫn tới câu hỏi hoàn toàn tự nhiên về mối quan hệ giữa một thẻ điểm ở cấp độ tập đoàn với một thẻ điểm của bộ phận thành viên hay đơn vị kinh doanh chiến lược.

Lý thuyết về thiết lập một tập đoàn cấu thành từ một số đơn vị kinh doanh chiến lược khác nhau cho rằng hoạt động phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh chiến lược cho phép toàn bộ tập đoàn, khi đánh giá như một thực thể thống nhất, có giá trị lớn hơn so với tổng giá trị của các đơn vị kinh doanh chiến lược cấu thành. Lý thuyết về chiến lược ở cấp độ tập đoàn đang là một chủ đề được nghiên cứu rất tích cực. Lý thuyết này cố gắng nhận diện cách thức qua đó cơ quan đầu não của tập đoàn và một chiến lược cấp độ tập đoàn (so với chiến lược ở cấp độ kinh doanh) tạo ra sự hiệp lực giữa các đơn vị thành viên của nó. Ở một thái cực, một công ty như tập đoàn FMC có thể bao gồm trên 24 công ty hoạt động độc lập, gồm một công ty khai thác vàng, một nhà thầu quốc phòng sản xuất xe bọc thép chở quân, một số công ty hóa chất, một nhà cung cấp thiết bị sân bay, một công ty con chuyên về khai thác lithium, và các doanh nghiệp thành viên sản xuất thiết bị nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Với những lĩnh vực hoạt động đa dạng và không hề có liên hệ như vậy, vai trò tạo ra giá trị gia tăng của tập đoàn được thực hiện qua việc nhà quản lý ở cấp độ tập đoàn sử dụng các thông tin nội bộ có được từ các đơn vị kinh doanh thành viên để phân bổ vốn cũng như nhân lực giữa các đơn vị kể trên. Trước khi thẻ điểm cân bằng được đưa ra giới thiệu tại FMC, các công ty thành viên phải chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả hoạt động tài chính ở mức cao và ổn định, thông qua kết quả đo lường trong bản tổng kết hàng năm về tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE). Chừng nào mục tiêu về ROCE được đảm bảo, thì các nhà quản lý cấp tập đoàn sẽ không tìm hiểu nhiều hơn về phương cách đã được sử dụng để tạo ra những kết quả tài chính đó.

Việc giới thiệu thẻ điểm cân bằng tại FMC đã cung cấp một vai trò mới ở cấp độ tập đoàn: vai trò theo dõi và đánh giá chiến lược của mỗi công ty thành viên. Thẻ điểm cân bằng cho phép có được cường độ trao đổi cao hơn không chỉ về kết quả tài chính ngắn hạn mà cả về vấn đề liệu một nền tảng cho tăng trưởng và hiệu quả hoạt động tài chính trong tương lai đã được thiết lập hay chưa. Tuy nhiên, có lẽ cách đo lường tốt nhất vai trò của tập đoàn trong một doanh nghiệp đa ngành nghề như FMC vẫn là thông qua hiệu quả hoạt động tài chính tổng thể của toàn bộ công ty. Các chiến lược, mục tiêu, thước đo của các công ty thành viên quá đa dạng, không thể dễ dàng tập hợp vào một thẻ điểm cấp độ tập đoàn trong các khía cạnh phi tài chính.

Ở một thái cực khác, các đơn vị kinh doanh chiến lược của một tập đoàn có thể có những mối liên hệ mạnh mẽ với nhau. Họ có thể chia sẻ cùng đối tượng khách hàng. Chẳng hạn, Johnson & Johnson có hơn 150 công ty thành viên trên khắp thế giới, nhưng tất cả các công ty của họ đều hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cùng chia sẻ lực lượng khách hàng, bao gồm mọi đối tượng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe: bệnh viện, các tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bác sỹ, nhà thuốc, siêu thị, và các nhà phân phối bán lẻ tổng hợp. Ở một số công ty khác, các đơn vị kinh doanh chiến lược có thể chia sẻ công nghệ chung; chẳng hạn, các tác giả Hamel và Prahalad đã minh họa cách tập đoàn Honda sử dụng năng lực thiết kế và chế tạo động cơ của mình để đưa ra những sản phẩm chất lượng cao cho các phân khúc thị trường khác nhau: mô tô, xe hơi, máy cắt cỏ, và máy phát điện. NEC sử dụng năng lực của mình về vi điện tử và khả năng thu nhỏ kích thước linh kiện để trở thành doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất máy thu hình, máy vi tính và thiết bị viễn thông. Một số tập đoàn khác có thể tập trung một số chức năng then chốt nhất định, như mua bán, tài chính, hay công nghệ thông tin, để thu được hiệu quả kinh tế nhờ vào quy mô, từ đó cho phép các bộ phận được tập trung hóa cung cấp dịch vụ ở mức độ tốt hơn so với kết quả có thể thu được từ các bộ phận độc lập hoạt động bên trong từng đơn vị kinh doanh chiến lược.

Trong từng trường hợp, thẻ điểm của một tập đoàn cần thể hiện được chiến lược của tập đoàn đó. Nó cần kết nối được lý thuyết của tập đoàn – lý do để duy trì một số lượng ít hay nhiều đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) hoạt động bên trong cấu trúc của tập đoàn thay vì để từng đơn vị kinh doanh chiến lược hoạt động như một thực thể độc lập với cấu trúc điều hành riêng cũng như nguồn tài chính độc lập. Tương tự như với chiến lược của đơn vị kinh doanh, thẻ điểm cân bằng không định nghĩa hay hình thành nên chiến lược cấp độ tập đoàn. Thay vào đó một thẻ điểm cân bằng ở cấp độ tập đoàn cần kết nối, đưa vào hoạt động thực tế chiến lược của tập đoàn, đồng thời giúp làm rõ và tạo ra việc đồng thuận về ý nghĩa chiến lược đó.

Việc xây dựng các thẻ điểm ở cấp độ tập đoàn hiện nay vẫn còn ở giai đoạn hình thành. Cho tới nay, chúng tôi đã được chứng kiến việc một thẻ điểm ở cấp độ tập đoàn có thể làm rõ hai yếu tố trong chiến lược của một tập đoàn:

+ Các chủ đề của tập đoàn (corporate themes): giá trị, niềm tin, cùng các chủ điểm phản ánh cá tính cảu tập đoàn và nhất thiết phải được tất cả các đơn vị kinh doanh chiến lược chia sẻ (ví dụ như an toàn tại DuPont hay cách tân tại 3M).

+ Vai trò của tập đoàn (corporate role): các hành động được ủy nhiệm ở cấp độ tập đoàn cho phép tạo ra sự hiệp lực ở cấp độ các đơn vị kinh doanh chiến lược (ví dụ: khách hàng bán chéo qua các đơn vị kinh doanh chiến lược khác nhau, chia sẻ công nghệ chung, hay tập trung hóa một dịch vụ chung).

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Luật sinh tồn của kẻ thích nghi


“Kẻ mạnh thì thằng, kẻ yếu thì bị đào thải; kẻ thích nghi mới tồn tại” là thành quả nghiên cứu to lớn sau nhiều năm lao tâm khổ tứ mới phát hiện ra của nhà sinh vật học Darwin. Ý của học thuyết này vốn dĩ nghĩa là: vật không có khả năng thích ứng cạnh tranh để tiến hóa sẽ bị đào thải một cách vô tình, nhưng gần như khi ra đời, từ lý thuyết, học thuyết đó liền được con người dùng để giải thích rất nhiều loại hiện tượng trong xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Thương trường như chiến trường, trong sự sát hại nhau không ngừng nghỉ ấy, bạn phải tồn tại, bạn sẽ học được sự thích ứng với môi trường xung quanh, tìm ra cách sinh tồn phù hợp nhất với mình.

Năm 1997, sau hơn 20 năm ẩn mình tại nước Anh, Công đảng cuối cùng cũng đánh bại đối thủ trong cuộc bầu cử, tổ chức thành công một nội các mới. Mọi người khi đến chúc mừng Công đảng đã không ngừng nêu ra câu hỏi như sau với tân thủ tướng Blair: Công đảng tại sao ở ngoài một thời gian dài như vậy? Blair trả lời dứt khoát: “Rất đơn giản, thế giới thay đổi rồi, nhưng Công đảng vẫn không thay đổi”. Một chính đảng là như vậy, một doanh nghiệp cũng như vậy.

Mỗi doanh nghiệp đều hy vọng có thể tồn tại, nhưng doanh nghiệp ấy cần phải tồn tại trong sự trưởng thành, sự trưởng thành đó bao hàm các nhân tố như sự mở rộng quy mô của doanh nghiệp, sự tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp… Khi chú ý đến vấn đề sinh tồn, sự “lớn” và “mạnh” của doanh nghiệp chỉ là tương đối, “thích ứng” mới là tuyệt đối. Do vậy muốn tồn tại, trước hết phải thích ứng.

Ông Trương Thụy Mẫn của tập đoàn Haier đã từng nói: “Đối với chúng tôi, những phương pháp quản lý tiên tiến của Nhật, Mỹ… nên học tập. Nhưng trong thực tiễn, chúng tôi không thể làm theo. Trung Quốc có tình hình trong nước riêng của Trung Quốc, điều đó yêu cầu chúng tôi trên cơ sở học tập nước ngoài phải không ngừng thăm dò, từ đó hình thành ra thứ phù hợp với mình nhất”. Chính là có được sự nhận thức như vậy, dưới sự dẫn dắt của ông Trương Thụy Mẫn, Haier mới bước vào con đường thành công trong lĩnh vực đồ điện gia dụng tại Trung Quốc.

Cũng như thế, Glaugh từ một nhà máy chế tạo vật phẩm từ lông vũ phát triển thành một “người khổng lồ”, đó cũng là kết quả của sự thích nghi với nhu cầu phát triển của thị trường trong và ngoài nước.

Tháng 6 năm 1992, Lương Khánh Đức đã cải tổ và thành lập doanh nghiệp (tập đoàn) Glaugh Quảng Đông. Năm 1991, khi con đường chế phẩm từ lông vũ mở ra tại thị trường trong nước, ông ta nhìn ra quang cảnh tương lai của con đường đó trong một thị trường Trung Quốc là rất hữu hạn, nên đã quyết định kiếm tìm một bước đột phá khác, vì thế trong hơn một năm ông đã tiến hành nghiên cứu thị trường.

Trải qua điều tra, ông phát hiện, trong vô vàn sản phẩm điện gia dụng lúc đó, chỉ có lò vi sóng là ít gặp, mà nhãn hiệu lại đa phần là của nước ngoài, số lượng trên thị trường rất có hạn (khoảng 500.000 chiếc). Hơn nữa lò vi sóng được đặt trong nhà như một thứ trưng bày và bị coi như một vật phẩm xa xỉ, hiệu suất sử dụng rất thấp. Tuyệt đại đa số người sử dụng vẫn chưa tiếp nhận sản phẩm này, chỉ coi là thứ đồ bày biện, có cũng được mà không có cũng được, có nhiều người còn chưa từng nghe nói đến, them vào giá tiền cũng tương đối cao, do vậy, rất nhiều nhà chuyên môn lúc đó xem thường sản phẩm này. Nhưng trải qua sự phân tích kỹ lưỡng, ông Lương quyết định bán đi dây chuyển sản xuất sản phẩm sản xuất từ lông vũ, chuyển sang dây chuyền sản xuất lò vi sóng.

Lương Khánh Đức trước tiên biết nắm bắt lấy thời cơ khi lúc đó ngành công nghiệp nhẹ may mặc bắt đầu phân luồng từ Hàn Quốc, Malaysia và Singapore sang Trung Quốc, lập nên nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm từ len và lông vũ. Sau đó lại nắm lấy cơ hội sử dụng mạng Internet để làm thương mại điện tử trong lĩnh vực đồ diện gia dụng thế giới bắt đầu có mặt tại Trung Quốc, rồi ông tiến hành sản xuất lò vi sóng. Thực tế chứng minh, chiến lược quan sát thị trường và hành động của ông Lương đã thành công. Đến nay, sản phẩm của Glaugh chiếm 35% thị trường toàn thế giới, đồng thời 3 năm liên tiếp là vị trí số 1 trong toàn quốc (70% thị trường), 6 năm ở vị trí số 1 toàn cầu.

Bản chất về thực tiễn của Glaugh nói lên sự tìm tòi con đường tiếp nối giữa nền kinh tế Trung Quốc và thế giới, cho dù sự khẳng định đó không phải là con đường kiểu mẫu duy nhất. Sự ra đời “mô hình sản xuất tinh gọn đem lại lợi nhuận” của Toyota cung cấp cho chúng ta thêm một ví dụ thực tế khác về lập luận của kẻ thích nghi sinh tồn.

Đầu những năm 50 của thế kỷ XX, lấy ví dụ về hãng xe Ford của Mỹ làm đại biểu cho “hình mẫu sản xuất quy mô lớn” càn quét toàn cầu. Để lĩnh hội được “kinh tế quy mô”, các nhà doanh nghiệp toàn thế giới đều hội tụ tại Detroit ở Mỹ, rồi mang hình mẫu sản xuất tiên tiến nhất này về nước mình. Chính trong tình hình như thế, người sáng lập công ty ôtô Toyota, ông Toyoda cũng đến Detroit. Nhưng khác với các nhà doanh nghiệp kia, ông nêu ra kết luận là: “Hình mẫu sản xuất quy mô lớn” không thích hợp với Nhật Bản. Về sau Toyoda cùng người có tài năng trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, “Đại Dã…” sáng tạo ra “mô hình sản xuất tinh gọn đem lại lợi nhuận”. Chúng ta ngày nay có thể nghe thấy những “tăng cường quản lý cung ứng dây chuyền”, “hoàn thành không để còn hàng tồn”… một cách quen thuộc; chính ý tưởng sớm nhất phát từ “hình mẫu sản xuất tinh gọn đem lại lợi nhuận” của Toyoda. Trên thực tế, Toyota phân biệt với những doanh nghiệp sản xuất ôtô khác, không phải ở loại ôtô gì, mà ở phương thức sản xuất ôtô. Chính sự thay đổi “hình mẫu Ford” đã làm cho ôtô của Toyota được bán trên toàn thế giới.

Cái gì tốt nhất thì tất nhiên rất tuyệt vời, nhưng phải phù hợp với bản thân mới thực sự được gọi là rất tốt. Chỉ có sự phân tích thị trường một cách lý trí mới nhìn ra chính xác nhu cầu của thị trường, biến kinh nghiệm tiên tiến thành tri thức của mình, từ đó tìm ra con đường sinh tồn của chính mình. Nếu như làm theo một cách mù quáng, lấy kinh nghiệm của người khác làm sách giáo khoa, dùng “chiêu” của họ để cai trị cái “gốc” của doanh nghiệp mình, thì kết quả như thế nào, chẳng cần nói cũng biết.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Nguyễn Đức Lân (bs) – 99 nguyên tắc giản đơn quyết định trong cuộc sống – NXB TN 2008.

Kết nối các thước đo của Thẻ điểm cân bằng với chiến lược – Phần cuối


Tương tự như vậy, các tập đoàn có thể có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thước đo cho phép họ theo dõi và đảm bảo chắc chắn rằng tổ chức của họ đang hoạt động như mong đợi, đồng thời đưa ra cảnh báo khi cần có hành động điều chỉnh khắc phục. Nhưng những thước đo này không phải là những nhân tố thúc đẩy tạo ra thành công trong cạnh tranh. Những thước đo như thế theo dõi các “yếu tố vệ sinh” cần thiết cho phép công ty hoạt động bình thường. Những thước đo này cần được theo dõi hướng chẩn đoán, những sai lệch ra ngoài dự kiến cần được báo cáo nhanh chóng; trên thực tế, đây là quá trình quản lý bằng ngoại lệ (management by exception).

Ngược lại, các thước đo kết quả và nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong thẻ điểm cân bằng cần phải trở thành chủ đề trong các mối tương tác sâu rộng giữa các nhà quản lý cấp cao và cấp trugn bình trong khi họ đánh giá các chiến lược dựa trên thông tin mới về các đối thủ cạnh tranh, khách hàng, thị trường, công nghệ và các nhà cung cấp. Sau khi đã triển khai thực hiện thẻ điểm cân bằng đầu tiên của mình, một nhà lãnh đạo điều hành đã ghi nhận: “Bộ phận của chúng tôi đã luôn đo lường hàng trăm chỉ số hoạt động khác nhau. Khi xây dựng một thẻ điểm cân bằng, chúng tôi lựa chọn 12 thước đo làm chìa khóa cho việc thực hiện chiến lược chúng tôi đề ra. Trong 12 thước đo này, có 7 thước đo hoàn toàn mới với bộ phận của chúng tôi”.

Thẻ điểm cân bằng không phải là sự thay thế cho hệ thống đo lường hàng ngày của tổ chức. Các thước đo trong thẻ điểm được lựa chọn để hướng sự chú ý của các nhà quản lý cũng như nhân viên tới các yếu tố được kỳ vọng dẫn đến những đột phá mang tính cạnh tranh của một tổ chức.

Những điều tồi tệ xảy đến với các thước đo tốt như thế nào: sử dụng các thước đo chẩn đoán để cân bằng các thước đo chiến lược

Ngay cả những mục tiêu và thước đo tốt nhất cũng có thể được đạt tới bằng những cách thức tồi tệ. Thẻ điểm cân bằng cho phép đề phòng những tối ưu hóa cục bộ thiển cận xảy ra khi chỉ có một thước đo duy nhất, đặc biệt là một thước đo tài chính, được sử dụng để thúc đẩy và đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị kinh doanh. Chẳng hạn, trong khía cạnh khách hàng, nhiều công ty đã sử dụng thước đo về khả năng giao hàng đúng hẹn cho các đối tượng khách hàng mục tiêu. Giao hàng đúng hẹn trở thành một đóng góp được coi trọng đặc biệt ở nhiều công ty, nhất là các nhà sản xuất hoạt động trong sức ép rất chặt chẽ về thời gian, nơi không có nhiều hàng lưu kho để bù đắp cho việc giao hàng không đúng hạn. Thế nhưng nếu đặt áp lực quá nặng vào một thước đo khách hàng duy nhất như giao hàng đúng hẹn, các nhà quản lý sẽ nhanh chóng phát triển những phương pháp thiếu cân đối nhằm đạt được kết quả giao hàng đúng hẹn hoàn hảo. Chẳng hạn, các nhà sản xuất có thể chuẩn bị một lượng lưu kho lớn cho những mặt hàng hay đượcyêu cầu, như vậy hầu như mọi đơn hàng có thể được đáp ứng bằng cách gửi đi các thành phẩm đã lưu trước trong kho. Với những công ty dạng này, thước đo giao hàng đúng hẹn có thể tuyệt hảo nhưng một lượng vốn lớn sẽ bị ứ đọng vào hàng lưu kho, kho bãi và quản lý cơ sở vật chất, và công ty sẽ có nguy cơ bị lạc hậu và lãng phí nguồn lực. Đây rõ ràng là một cái giá quá đặt đỏ để đạt được mức giao hàng đúng hẹn cao!

Hoặc các công ty có thể đạt được kết quả giao hàng đúng hẹn tốt chỉ đơn giản bằng cách báo giá và đề xuất thời gian chờ giao hàng dài hơn. Chẳng hạn, một khách hàng có thể yêu cầu giao hàng trong vòng 18 ngày. Công ty, vì các đơn hàng còn tồn đọng, các trì hoãn, và các xáo trộn tổng thể trong các hoạt động của mình, có thể nhận ra không thể giao hàng trong vòng 18 ngày, và đề nghị giao hàng cho khách sau 30 ngày. Khách hàng có thể không hài lòng về sự kéo dài này, nhưng trong ngắn hạn có thể họ không có nhà cung cấp hàng hóa hay dịch vụ nào khác để thay thế, và vì thế họ chấp nhận thời hạn giao hàng sau 30 ngày. Nếu công ty thực sự giao hàng vào ngày thứ 30, họ đã đáp ứng được mục tiêu giao hàng đúng hẹn của mình, nhưng lại không thảo mãn được khách hàng muốn nhận được hàng sau 18 ngày.

Bây giờ hãy cùng xem xét một thước đo hiệu quả hoạt động hoàn hảo khác cho chu kỳ đổi mới khía cạnh quy trình kinh doanh nội bộ: thước đo thời hạn đưa ra thị trường của sản phẩm và dịch vụ mới. Các đơn vị kinh doanh hy vọng cải thiện thời hạn đưa ra thị trường của họ bằng cách cải thiện việc quản lý quy trình giới thiệu sản phẩm mới, hay qua việc học hỏi cách đưa ra thành phẩm với ít công đoạn thiết kế hơn chẳng hạn. Nhưng do thiếu sự cải thiện về mặt nền tảng trong các quy trình giới thiệu sản phẩm mới, đồng thời phải chịu sự bó buộc của một thước đo hiệu quả ngặt nghèo về thời hạn đưa ra thị trường, các nhà quản lý chỉ có thể tung ra những sản phẩm mới chỉ khác biệt về giá trị gia tăng so với các sản phẩm sẵn có. Họ đã đạt được mục tiêu về hiệu quả hoạt động, nhưng phải hy sinh tính cách tân ở mức độ nền tảng, một điều có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới năng lực cạnh tranh.

Hệ thống đo lường tổng thể của một công ty không được phép cổ vũ những hiện tượng tối ưu hóa cục bộ (suboptimization) ở bất cứ thước đo hay khía cạnh nào. Những người thiết lập thẻ điểm cân bằng cần phải cố gắng lường trước những hiện tượng tối ưu hóa cục bộ có khả năng xảy ra với một thước đo cụ thể, và cung cấp những thước đo bổ sung nhằm ngăn chặn việc cố gắng đạt được mục tiêu cơ bản của thẻ điểm bằng các phương thức không phù hợp. Thay vì phức tạp hóa thẻ điểm với những thước đo bổ sung không mang tính chiến lược, các công ty có thể sử dụng các thước đo chẩn đoán để cân bằng các thước đo chiến lược trong thẻ điểm. Có thể dẫn ra đây ví dụ cụ thể của Analog Device, một công ty thử nghiệm cho thẻ điểm cân bằng, tổ chức này muốn hạn chế những toan tính nhằm đạt kết quả cao về giao hàng đúng hẹn thông qua việc kéo dài thời gian chờ hồi đáp. Do đó, bên cạnh việc giao hàng đúng hẹn, Analog còn đo lường khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm cam kết giao hàng và thời điểm giao hàng khách hàng đề nghị. Họ cũng đo lường tỷ lệ phần trăm số trường hợp không thể đáp ứng được thời hạn giao hàng do khách hàng đề nghị. Công ty này còn có thể sử dụng một thước đo chẩn đoán như tỷ lệ quay vòng hàng lưu kho để ngăn ngừ các toan tính nhằm đạt kết quả giao hàng đúng hẹn hoàn hảo thông qua việc tăng lượng hàng lưu kho. Các thước đo chẩn đoán nằm ngoài thẻ điểm như quay vòng hàng lưu kho và khoảng thời gian chênh lệch giữa thời điểm giao hàng do khách hàng đề nghị và thời điểm giao hàng hồi đáp lại khách hàng sẽ cho phép các nhà quản lý phát hiện ra những trường hợp giao hàng đúng hẹn được cải thiện thông qua những hành động không phù hợp.

Tóm tắt

Thẻ điểm cân bằng không chỉ đơn thuần là một tập hợp của từ 15 đến 25 thước đo tài chính và phi tài chính được nhóm lại thành bốn khía cạnh. Thẻ điểm cần chuyền tải được chiến lược của đơn vị kinh doanh (cần kể được câu chuyện về chiến lược kinh doanh). Quá trình chuyền tải được thực hiện qua việc kết nối các thước đo về kết quả (outcome measures) và về nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động (performance driver measures) với nhau thông qua một chuỗi các mối quan hệ nhân quả. Các thước đo kết quả thường là những chỉ số theo sau (lagging indicator), thể hiện các mục đích cuối cùng của chiến lược và cho biết liệu những nỗ lực trong ngắn hạn có dẫn tới kết quả mong đợi hay không. Các thước đo nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động là các chỉ số dẫn đầu hay đi trước (leading indicator), cho phép toàn bộ tổ chức biết những gì họ cần làm hàng ngày để tạo nên giá trị trong tương lai. Các thước đo kết quả nếu không gắn liền với các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động thì sẽ tạo nên sự mơ hồ về cách thức nhằm đạt tới kết quả mong muốn, đồng thời có thể dẫn tới các hành động tói ưu hóa cục bộ ngắn hạn. Các thước đo nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động không được liên kết với kết quả sẽ cổ vũ cho sự xuất hiện của các chương trình cải tiến cục bộ có khả năng không tạo ra bất cứ giá trị nào, dù ngắn hạn hay dài hạn, cho đơn vị kinh doanh. Thẻ điểm cân bằng tốt nhất sẽ chuyền tải chiến lược một cách hoàn hảo đến mức có thể suy ra được chiến lược từ tập hợp các mục tiêu, thước đo của thẻ điểm cùng những mối liên kết giữa chúng.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Kết nối các thước đo của Thẻ điểm cân bằng với chiến lược – Phần V


Một lần nữa, trường hợp của National Insurance lại minh họa quy trình xây dựng một thẻ điểm cân bằng tạo ra sự thay đổi và kết quả như thế nào. Việc phát triển những thước đo cho các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động (performance driver) buộc đội ngũ điều hành phải suy nghĩ về cách thức hoạt động cần có trong tương lai, và đưa ra những quy trình kinh doanh hoàn toàn mới – thẩm tra chất lượng bảo hiểm, thẩm tra chất lượng chi trả, và các chương trình chuyên biệt nhằm tăng cường kỹ năng cho nhân viên và phổ cập công nghệ thông tin tới nhân viên. Bên cạnh việc cung cấp các thước đo cho thẻ điểm cân bằng, các tiêu chí do đội ngũ điều hành thiết lập cho các quá trình thẩm tra chất lượng bảo hiểm và chi trả giúp phát triển các quy trình bảo hiểm và chi trả được cải thiện, đồng thời có thể truyền đạt được tới đội ngũ nhân viên. Điểm số thẩm tra chất lượng bảo hiểm và chi trả không phải là những thước đo được thiết lập sẵn. Các nhà điều hành phát triển các thước đo đặc thù nhằm phản ánh các quy trình bảo hiểm và chi trả mới, những gì họ muốn triển khai tại National Insurance.

Các nội dung chi tiết của những thước đo đã thể hiện chiến lược của National nhằm đạt tới thành công. Chuỗi quan hệ nhân quả trình bày trong sơ đồ của hình 7 – 5 thể hiện giả thiết các nhà điều hành đưa ra cho mối quan hệ giữa các quy trình và quyết định được thực hiện hôm nay được kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực tới nhiều kết quả chủ chốt khác nhau trong tương lai. Các thước đo thẩm tra chất lượng bảo hiểm và chi trả được sử dụng không nhằm mục đích trừng phạt. Hành động được thực hiện sau khi phát hiện ra hiệu quả hoạt động kém trong quy trình bảo hiểm hay chi trả sẽ là huấn luyện bổ sung chứ không phải sa thải. Do đó, các thước đo được đưa ra nhằm truyền đạt tính chuyên biệt của các quy trình làm việc mới tới toàn tổ chức. Quy trình logic của việc nhận diện các ưu tiên chiến lược, các kết quả chiến lược, và các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động đã dẫn tới việc thiết lập các quy trình kinh doanh. Quá trình đo lường quả thực là “cái đuôi chỉ đạo cái đầu” (trong các hoạt động).

Thành công tối hậu của chương trình cải cách này tại National Insurance sẽ cần một thời gian nhất định để biểu hiện, và tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố nằm ngoài hệ thống đo lường. Nhưng các nhà điều hành đã sẵn sàng coi thẻ điểm cân bằng như một phần quan trọng trong chiến lược cải cách cũng như thành công ngắn hạn. Thẻ điểm cân bằng, thông qua việc cung cấp các chỉ số ngắn hạn về các kết quả dài hạn, đã trở thành hệ thống chỉ dẫn cho National Insurance hướng tới tương lai.

Các trường hợp của Metro Bank và National Insurance đã minh họa cho quá trình chuyển hóa của một chiến lược kinh doanh của đơn vị kinh doanh thành một khung đo lường (measurement framework). Trong quy trình thiết lập ý tưởng ở cấp độ vĩ mô này, chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác lập cụ thể những mối quan hệ giữa các thước đo, coi đó chính là nền tảng cho việc mô tả chiến lược chứ không phải việc xây dựng các thước đo cụ thể. Tuy vậy, sau khi đã thiết lập được bộ khung chiến lược tổng thể này, việc thiết kế và chọn lựa các thước đo cụ thể hay những nhóm nhỏ thước đo chính là điểm khởi đầu cho việc thực hiện chiến lược. Thẻ điểm cân bằng không thực sự là một công cụ thiết lập chiến lược. Chúng tôi đã triển khai thẻ điểm cân bằng trong các tổ chức chiến lược kinh doanh đã được truyền đạt và tiếp nhận thấu đáo trong toàn tổ chức. Nhưng chúng tôi thường xuyên nhận thấy ngay cả khi đội ngũ điều hành cao cấp cho rằng đã đạt được đồng thuận từ trước về chiến lược của đơn vị kinh doanh, việc chuyển hóa chiến lược đó thành các thước đo hoạt động buộc họ phải làm rõ và định nghĩa lại chiến lược. Trên thực tế, bộ khung đo lường được tổ chức chặt chẽ nhờ thẻ điểm cân bằng đã khuấy động lên một vòng đối thoại mới về ý nghĩa cụ thể cũng như việc thực hiện chiến lược. Chính cuộc tranh luận này thường dẫn tới việc nâng các quá trình quản lý đặc trưng lên thành những vấn đề cấp thiết mang tính chiến lược.

Có được một tập hợp các thước đo hiệu quả hoạt động được kết nối với nhau cũng tạo điều kiện cho quá trình học hỏi có tổ chức ở cấp độ điều hành. Bằng cách làm rõ các giả thiết nguyên nhân – kết quả của chiến lược, các nhà quản lý có thể đánh giá chiến lược của họ và điều chỉnh cho phù hợp khi họ học được nhiều hơn về quá trình triển khai cũng như hiệu quả của chiến lược họ đang thực hiện. Nếu không có những mối liên hệ nhân quả rõ ràng, không thể có được bất cứ sự học hỏi nào ở cấp độ chiến lược.

Thước đo chiến lược so với thước đo chuẩn đoán: Cần bao nhiêu thước đo cho một thẻ điểm cân bằng?

Vì mỗi khía cạnh trong thẻ điểm cân bằng có thể cần khoảng  4 – 7 thước đo riêng biệt, các tổ chức thường có các thẻ điểm có đến 25 thước đo. Con số này có quá nhiều không? Liệu có tổ chức nào có thể cùng lúc tập trung vào 25 thứ khác nhau không? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên là KHÔNG! Nếu trong một thẻ điểm có 25 (thậm chí chỉ là 10) thước đo độc lập, nó sẽ trở nên quá phức tạp, tổ chức không thể hấp thụ được.

Thẻ điểm cân bằng cần được nhìn nhận như công cụ cho một chiến lược duy nhất. Khi được nhìn nhận như sự thể hiện một chiến lược, số lượng thước đo trên thẻ điểm trở nên không qua trọng, vì những thước đo của thẻ điểm được liên kết với nhau trong một mạng lưới các mối quan hệ nhân quả mô tả chiến lược của đơn vị kinh doanh. Mặc dù nói luôn dễ hơn làm, nhưng những ví dụ vừa nêu của Metro Bank và National Insurance, cũng như những gì chúng tôi đã trải nghiệm cùng nhiều công ty khác, chỉ ra rằng các công ty thực sự có thể thiết lập và truyền đạt chiến lược của họ với một hệ thống liên hợp gồm khoảng xấp xỉ hai tá thước đo.

Nhưng ngày nay phần lớn các tổ chức vốn đã có nhiều thước đo hơn nhiều so với con số 16 – 25 thước đo để giúp bản thân họ vận hành. Họ không tin một thẻ điểm cân bằng với không quá 24 thước đo có thể đủ cho việc đo lường các hoạt động của họ. Tất nhiên, họ có lý theo nghĩa hẹp, nhưng họ đã không phân biệt được các thước đo chẩn đoán – những thước đo theo dõi xem tổ chức có nằm trong tầm kiểm soát hay không và có thể đưa ra cảnh báo khi xuất hiện các sự kiện bất thường cần được quan tâm xem xét lập tức – và các thước đo chiến lược – những thước đo định nghĩa một chiến lược được thiết lập để hoàn thiện năng lực cạnh tranh.

Một thí dụ đơn giản có thể làm rõ sự khác biệt này. Rất nhiều chức năng trong cơ thể của chúng ta phải hoạt động trong một giới hạn các thông số chức năng tương đối hẹp để cơ thể có thể duy trì sự sống. Nếu thân nhiệt của chúng ta rơi khỏi mức dao động bình thường 1 – 2 oC (khỏi giá trị 37 oC), hay nếu huyết áp của chúng tụt xuống quá thấp hay vọt lên quá cao, chúng ta đều có những rắc rối nghiêm trọng về sức khỏe. Trong tình trạng như vậy, mọi năng lực của chúng ta (cũng như của các chuyên gia y tế) đều được huy động để đưa các thông số chức năng kể trên về mức bình thường. Nhưng chúng ta sẽ không bỏ công sức ra để tối ưu hóa thân nhiệt và huyết áp của mình. Có thể kiểm soát thân nhiệt xung quanh giới hạn 0,01oC so với nhiệt độ tối ưu không phải là một trong những yếu tố thành công chiến lược sẽ quyết định liệu chúng ta có trở thành giám đốc điều hành của một công ty, một đối tác cao cấp trong một công ty tư vấn quốc tế, hay một giáo sư chính thức tại một trường đại học danh tiếng hay không. Có những yếu tố khác mang tính quyết định hơn nhiều trong việc chúng ta có thể đạt tới những mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp độc nhất của chúng ta hay không. Vậy thân nhiệt và huyết áp của chúng ta có quan trọng không? Đương nhiên rồi. Nếu những thông số này rơi ra ngoài một giới hạn kiểm soát nào đó, chúng ta có một dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần được kiểm tra và điều trị lập tức. Nhưng tuy những thước đo kiểu này là cần thiết, chúng vẫn chưa đủ để chúng ta đạt được những mục tiêu lâu dài đã đề ra.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Kết nối các thước đo của Thẻ điểm cân bằng với chiến lược – Phần IV


Tương tự nhiều thước đo kết quả khác, những thước đo trình bày trong cột giữa là những thước đo hiển nhiên mà bất cứ công ty nào hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và tài sản cũng sẽ sử dụng. Thẻ điểm sẽ không có ý nghĩa nếu những thước đo đặc trưng của ngày như vậy không xuất hiện, nhưng bản thân những thước đo này vẫn chưa đủ để chỉ ra các yếu tố cho phép đạt được hiệu quả hoạt động vượt trội trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh của tổ chức. Đến đây, việc chỉ có các thước đo đặc thù ngành trong quy trình phát triển thẻ điểm lại nêu bật thêm một vấn đề mới. Tất cả các thước đo kết quả đều là chỉ số theo sau, các kết quả của chúng chỉ phản ánh những quyết định, hành động đã được thực hiện trước đó một thời gian dài. Chẳng hạn, nếu một tiêu chí bảo hiểm mới được xác lập, các kết quả thu được sẽ không được thể hiện trên tần số yêu cầu chi trả trong ít nhất một năm; ảnh hưởng tới tỷ lệ thua lỗ thậm chí còn xuất hiện muộn hơn.

Các thước đo kết quả chiến lược thể hiện một cái nhìn “cân bằng” về chiến lược, phản ánh trên các thước đo về khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và tăng trưởng, bên cạnh các thước đo tài chính truyền thông. Nhưng một thẻ điểm chỉ gồm toàn chỉ số theo sau sẽ không thể đáp ứng mục tiêu của ban giám đốc, những người luôn muốn có được các chỉ báo sớm về thành công. Đồng thời một thẻ điểm như vậy cũng không thể giúp tập trung toàn bộ tổ chức vào các nhân tố thúc đẩy thành công trong tương lai: mỗi người cần làm gì mỗi ngày để tạo ra kết quả thành công trong tương lai: mỗi người cần làm gì mỗi ngày để tạo ra kết quả thành công trong tương lai. Trong khi vấn đề cân đối các thước đo theo sau về kết quả với các thước đo dẫn đầu về các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động diễn ra ở mọi tổ chức, độ trễ rất dài giữa hành động thực hiện hôm nay và kết quả trong tương lai xảy ra trong 1 công ty bảo hiểm nhân thọ và tài sản thường xuyên hơn bất cứ loại hình kinh doanh nào chúng tôi từng tiếp xúc.

Các nhà điều hành của National Insurance chuyển qua một phương án thứ hai nhằm xác định những hành động mà các nhân viên cần thực hiện trong ngắn hạn để đạt được các mục tiêu dài hạn mong muốn. Với mỗi thước đo kết quả chiến lược, họ xác định bổ sung một nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động – xem cột bên phải của hình 7 – 4. Trong phần lớn trường hợp, các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động mô tả cách thay đổi dự kiến cho một quy trình kinh doanh. Chẳng hạn, các thước đo kết quả chiến lược cho quy trình bảo hiểm gồm:

+ Tỷ lệ thua lỗ

+ Tần số yêu cầu chi trả

+ Mức độ nghiêm trọng của yêu cầu chi trả

Cải thiện hiệu quả hoạt động của các thước đo nói trên đòi hỏi một sự cải thiện rõ rệt về chất lượng của bản thân quy trình bảo hiểm. Các nhà điều hành phát triển các tiêu chí cho một hoạt động bảo hiểm mà họ coi là tốt. Các tiêu chí này định nghĩa những hành động được mong muốn khi bảo hiểm một yêu cầu mới. Các nhà điều hành giới thiệu một quy trình kinh doanh mới, để thẩm tra định kỳ (periodically audit) các hợp đồng tiêu biểu của mỗi đại diện bảo hiểm để đánh giá xem các hợp đồng do họ ký kết có phù hợp với các tiêu chí đã được đưa ra hay không. Quá trình thẩm tra sẽ đưa ra một thước đo, điểm số thẩm tra chất lượng bảo hiểm, thể hiện tỷ lệ phần trăm số hợp đồng bảo hiểm mới đáp ứng được tiêu chuẩn của quy trình bảo hiểm đã thiết kế lại. Đằng sau cách tiếp cận này là lập luận cho rằng điểm số thẩm tra chất lượng bảo hiểm sẽ là một chỉ số dẫn đầu, là nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động, của các kết quả – tỷ lệ thua lỗ, tần số yêu cầu chi trả, mức độ nghiêm trọng của yêu cầu chi trả – vốn chỉ bộc lộ sau đó một thời gian dài. Bên cạnh việc thẩm tra chất lượng bảo hiểm (underwriting quality audit), các chương trình tương tự cũng được phát triển cho các mục tiêu về kết quả liên quan tới việc quản lý các đại lý bảo hiểm, phát triển các loại hình kinh doanh mới, và quản lý chi trả. Các thước đo mới, thể hiện nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động đối với các kết quả này được xây dựng để truyền đạt và theo dõi hiệu quả hoạt động ngắn hạn. Chúng bao gồm:

Thước đo kết quả Thước đo nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động
Tuyển mộ/giữ chân đại lý chủ chốt Hiệu quả hoạt động của đại lý so với kế hoạch
Thu hút/giữ chân khách hàng Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng bảo hiểm
Tập hợp hoạt động kinh doanh (theo phân khúc) Phát triển kinh doanh so với kế hoạch
Tần số và mức độ nghiêm trọng của yêu cầu chi trả Thẩm tra chất lượng chi trả
Tỷ lệ chi phí Điều chỉnh số lượng nhân viên; chi phí gián tiếp
Năng suất của đội ngũ nhân viên Phát triển đội ngũ nhân viên (so với kế hoạch); mức độ sẵn có thông tin.

Cột bên phải của hình 7 – 4 cho thấy một tập hợp mới của các chỉ số dẫn đầu, các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động, đã được National Insurance lựa chọn.

HÌnh 7 – 5 trình bày thẻ điểm cân bằng dưới dạng sơ đồ, minh họa hai chuỗi nguyên nhân – kết quả có định hướng: từ các mục tiêu học tập/tăng trưởng cũng như quy trình kinh doanh nội bộ tới các mục tiêu về khách hàng và tài chính; và với mỗi thước đo kết quả trong các khía cạnh khách hàng, nội bộ và học tập được kết nối với một thước đo nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động.

Page 4

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Kết nối các thước đo của Thẻ điểm cân bằng với chiến lược – Phần III


Những thước đo này, đến lượt chúng, cung cấp nền tảng cơ sở để đưa ra những quy trình quản lý hoàn toàn mới. Mọi chiến lược cho sự thay đổi bao gồm cả chiến lược Metro Bank đã đưa ra, cuối cùng đều yêu cầu đào tạo lại kỹ năng và trang bị lại cho một bộ phận nhân sự được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu mới. Mức độ sẵn có của các năng lực chiến lược này có thể là một tài sản (nếu bạn đã có sẵn) hay một gánh nặng (nếu bạn chưa có). Phát triển những tài sản trí thức như vậy thường là bước ngoặt mang tính tiên lượng xa nhất trong việc xác định xem cuối cùng chiến lược của đơn vị kinh doanh có thành công hay không. Thước đo hiệu quả nhất mà chúng tôi tìm ra để dành cho các năng lực chiến lược, đơn giản đến mức có thể khiến người ta lầm lẫn, được bắt nguồn từ những câu trả lời cho ba câu hỏi sau: (1) Những năng lực cần phải có là gì? (2) Những gì hiện đã có sẵn? và (3) Có những khoảng trống nào, những khoảng trống này lớn tới đâu? Thước đo tỷ lệ hoàn thành công việc chiến lược chỉ ra những thiếu hụt chiến lược. Mặc dù thước đo này mang tính nền tảng và đơn giản, song trên thực tế rất ít tổ chức có khả năng xây dựng nó vì nguồn nhân lực và hệ thống lập kế hoạch của họ không thể đưa ra câu trả lời cho ba câu hỏi được đặt ra ở trên. Định nghĩa của thước đo này đã khiến một số công ty phải thiết kế lại cấu trúc cơ sở của quy trình phát triển đội ngũ nhân viên của họ.

Page 1

Hình 7 – 2 minh họa mối quan hệ giữa các thước đo của thẻ điểm cân bằng với các sáng kiến chiến lược được xúc tiến để xóa bỏ khoảng trống về khả năng hoàn thành công việc chiến lược. Logic trong việc định nghĩa các ưu tiên chiến lược và các thước đo mô tả chúng tốt nhất dẫn tới việc định nghĩa lại một chương trình quản lý cơ bản cần thiết để thực hiện chiến lược. Nếu không nhờ quá trình xây dựng thẻ điểm cân bằng và các hệ thống hợp lý do nó tạo ra, thì những tổ chức này chắc hẳn đã không giải quyết vấn đề yếu kém của đội ngũ nhân viên một cách tập trung và với ý thức khẩn cấp cao như vậy.

Page 2

Hình 7 – 3 tóm tắt các mục tiêu và thước đo dành cho thẻ điểm cân bằng của Metro Bank, cho thấy có sự kết hợp giữa các chỉ số theo sau và chỉ số dẫn đầu. Không có gì lạ khi các thước đo về tài chính và khách hàng chứa đựng rất ít chỉ số dẫn đầu; phần lớn chỉ số dẫn đầu hay chỉ số về nhân tố thúc đẩy đều xuất hiện trong các thước đo dành cho quy trình kinh doanh nội bộ và khía cạnh học tập/tăng trưởng. Hình 7 – 1 và 7 – 3 cho thấy thẻ điểm cân bằng của Metro mô tả một hệ thống các mối quan hệ nhân quả ra sao, tích hợp một tập hợp các chỉ số theo sau và chỉ số dẫn đầu. Tất cả cuối cùng đều hướng tới việc cải thiện hiệu quả hoạt động tài chính trong tương lai.

Công ty National Insurance (có độ trễ dài)

Có lẽ tầm quan trọng của việc liên kết các thước đo kết quả với các nhân tố thúc đẩy hiệu quả hoạt động được minh chứng rõ rệt hơn cả trong ngành bảo hiểm. Bảo hiểm là một ngành kinh doanh có mật độ thông tin và thước đo rất cao, đặc trưng bởi quãng thời trì hoãn rất dài giữa thời điểm các quyết định thường lệ được đưa ra và thời điểm kết quả của quyết định đó xuất hiện. Chẳng hạn, mức độ hiệu quả của sự kiện trọng tâm về hoạt động bảo hiểm – đánh giá một rủi ro và định giá rủi ro đó – mức giá bảo hiểm chỉ có thể được biết khi yêu cầu chi trả bảo hiểm sau đó được đưa ra và giải quyết. Khoảng cách từ khi xảy ra biến cố được bảo hiểm cho tới khi giải quyết thông qua quá trình chi trả có thể kéo dài từ hai đến năm năm, mặc dù trong những trường hợp hãn hữu, như trong vụ kiện liên quan tới ami-ăng, có thể kéo dài hàng thập kỷ. Trong bối cảnh như vậy, có một tập hợp cả thước đo dẫn đầu và thước đo theo sau (leading and lagging measure) là vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy và đo lường hiệu quả hoạt động của đơn vị kinh doanh.

National Insurance là một công ty bảo hiểm nhân thọ và tài sản đã phải gánh chịu những kết quả tiêu cực trong thập niên vừa qua. Một đội ngũ quản lý mới được thiết lập nhằm thay đổi tình hình. Nhóm này đề ra chiến lược thay đổi cách tiếp cận chung chung trước đây của công ty – cung cấp một tập hợp đầy đủ các loại hình dịch vụ cho toàn bộ thị trường – sang cách tiếp cận chuyên môn hóa, một công ty có thể tập trung vào các thị trường “ngách” được định nghĩa hẹp hơn. Đội ngũ điều hành cao cấp mới của công ty nhận diện ra một số yếu tố mấu chốt đảm bảo thành công cho chiến lược hcuyên môn hóa mới của họ:

+ Trở nên nhạy bén hơn trong việc tìm hiểu và nhắm tới phân khúc thị trường mong muốn;

+ Làm tốt hơn công tác lựa chọn, đào tạo và thúc đẩy các đại diện của công ty tập trung khai thác các phân khúc này;

+ Cải thiện quy trình bảo hiểm, coi đây là tiêu điểm để thực hiện chiến lược mới; và

+ Tích hợp tốt hơn thông tin về các yêu cầu chi trả vào quy trình bảo hiệm để cải thiện mức độ chọn lọc thị trường.

Các nhà điều hành của National lựa chọn thẻ điểm cân bằng như công cụ cơ bản cho đội ngũ quản lý mới sử dụng để dẫn dắt quá trình vực dậy công ty. Họ lựa chọn thẻ điểm bởi họ tin nó sẽ giúp làm rõ ý nghĩa của chiến lược mới tới toàn tổ chức, đồng thời cung cấp những phản hồi sớm cho thấy tổ chức đã chuyển hướng như mong muốn.

Trong bước đầu tiên, các nhà điều hành định nghĩa các mục tiêu chiến lược cho chiến lượ chuyên môn hóa mới, được trình bày trong cột bên trái hình 7 – 4. Họ lựa chọn các thước đo để hiện thực hóa từng mục tiêu bằng cách đạt được đồng thuận khi trả lời câu hỏi đơn giản: “Làm sao chúng ta biết được liệu National Insurance đã đạt được mục tiêu này chưa?”. Những câu trả lời cho câu hỏi này dẫn tới các thước đo được trình bày trong cột giữa, “Các kết quả cốt lõi”, của hình 7 – 4. Các thước đo kết quả cốt lõi cũng được nhắc tới như là các “thước đo kết quả chiến lược” vì chúng mô tả những kết quả mà các nhà điều hành mong muốn đạt được trong từng phần chiến lược của họ.

Page 3

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.