Đo lường và quản lý trong thời đại thông tin – Phần III


Thẻ điểm Cân bằng như một hệ thống quản lý

Nhiều công ty đã có những hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động kết hợp cả các thước đo tài chính và phi tài chính. Như vậy, có gì mới khi đòi hỏi phải có một bộ “cân bằng” các thước đo? Trong khi hầu hết các tổ chức đều có những thước đo phi tài chính của mình để tiến hành những cải thiện nội bộ, tại những hoạt động tuyến đầu (front-line) và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (customer-facing) mà thôi. Những thước đo tài chính tổng hợp được các nhà quản lý cấp cao sử dụng như thể hcúng có thể tóm lược đầy đủ kết quả của các hoạt động thực hiện bởi những nhân viên cấp thấp và trung bình. Những tổ chức này chỉ sử dụng những thước đo tài chính và phi tài chính cho những thông tin phản hồi ở cấp chiến thuật và kiểm soát các hoạt động ngắn hạn mà thôi.

Thẻ điểm Cân bằng nhấn mạnh rằng các thước đo tài chính và phi tài chính phải là một phần của hệ thống thông tin cho nhân viên ở tất cả các cấp độ trong tổ chức. Những nhân viên tuyến đầu (front-line employee) phải hiểu rõ kết quả tài chính của những quyết định và hành động của mình; những nhà lãnh đạo cấp cao phải hiểu được những động lực của thành công tài chính trong dài hạn. Những mục tiêu và thước đo cho Thẻ điểm Cân bằng không chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên của các thước đo hiệu suất tài chính và phi tài chính; chúng được nảy sinh trong một quá trình từ trên xuống (top-down), được quy định bởi nhiệm vụ và chiến lược của đơn vị kinh doanh. Thẻ điểm Cân bằng sẽ chuyển nhiệm vụ và chiến lược của một đơn vị kinh doanh thành những mục tiêu và thước đo cụ thể. Những thước đo này thể hiện một sự cân bằng giữa những thước đo ngoại vi đối với các cổ đông, khách hàng và những thước đo nội tại của các quá trình kinh doanh trọng yếu, sự đổi mới, việc học tập và tăng trưởng. Các thước đo này được cân bằng giữa những thước đo kết quả, là kết quả cụ thể từ những nỗ lực trước đây, và những thước đo dẫn dắt hiệu suất trong tương lai. Và thẻ điểm này được cân bằng giữa các thước đo kết quả khách quan, định lượng đơn giản và những yếu tố có phần chủ quan, phán xét thúc đẩy hiệu suất (performance driver) của các thước đo kết quả nói trên.

Thẻ điểm Cân bằng còn hơn cả một hệ thống đo lường chiến thuật hay hoạt động. Những công ty đổi mới hiện đang sử dụng thẻ điểm như một hệ thống quản lý chiến lược, để quản lý chiến lược của mình trong cuộc chạy đua dài hơi (Xem hình 1 – 2). Họ đang sử dụng sự tập trung vào đo lường của thẻ điểm để hoàn thành những quá trình quản lý trọng yếu sau:

1 – Làm rõ và cụ thể hóa tầm nhìn và chiến lược

2 – Truyền đạt và kết nối những mục tiêu chiến lược và các thước đo

3 – Lên kế hoạch, đặt mục tiêu và liên kết các sáng kiến chiến lược

4 – Nâng cao sự phản hồi về việc học tập chiến lược

20150930_123547

Làm rõ và cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược

Quá trình Thẻ điểm Cân bằng khởi đầu từ đội ngũ các nhà quản lý cấp cao, cùng nhau diễn giải chiến lược của các đơn vị kinh doanh thành những mục tiêu chiến lược cụ thể. Để đặt ra những mục tiêu tài chính, đội ngũ này phải xem xét liệu cần chú trọng đến tăng trưởng thu nhập và thị trường, lợi nhuận hay việc tạo ra các dòng tiền mặt (cash flow) nhiều hơn nữa. Thế nhưng, đặc biệt là đối với khía cạnh khách hàng, đội ngũ quản lý phải xác định rõ những phân khúc khách hàng và phân khúc thị trường mà họ đã quyết định tiến hành cạnh tranh. Ví dụ, một định chế tài chính cho rằng 25 vị lãnh đạo cao cấp hàng đầu của họ đã thống nhất về chiến lược mà tổ chức đưa ra là cung cấp dịch vụ cao cấp để nhắm vào khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, để trình bày những mục tiêu về khách hàng cho thẻ điểm, rõ ràng rằng mỗi nhà lãnh đạo lại có những định nghãi khác nhau, như dịch vụ cao cấp nào được đưa ra và ai là những khách hàng mục tiêu. Quá trình phát triển các thước đo hoạt động cho thẻ điểm đã mang lại sự đồng thuận ở cả 25 nhà lãnh đạo này về những phân khúc khách hàng đáng kỳ vọng nhất; và các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng sẽ chào mời những phân khúc mục tiêu đó.

Với việc lập nên những mục tiêu tài chính và khách hàng, thì một tổ chức sau đó sẽ xác định được các mục tiêu và thướ đo cho quá trình kinh doanh nội tại của mình. Việc xác định này là một trong những bước đổi mới và lợi ích quan trọng của phương thức thẻ điểm. Các hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động truyền thống, thậm chí ngay cả những hệ thống sử dụng nhiều chỉ báo phi tài chính, đều tập trung vào việc cải thiện chi phí, chất lượng và chu kỳ của các quá trình hiện tại. Thẻ điểm Cân bằng đã nêu bật những quá trình then chốt nhất đối với khách hàng và các cổ đông để đạt được hiệu quả hoạt động đột phá. Thông thường việc xác định này sẽ làm bộc lộ những quá trình nội tại hoàn toàn mới mà tổ chức cần phải thực hiện tốt, để có thể đạt thành công trong chiến lược của mình.

Mối liên kết sau chót – với những mục tiêu học tập và tăng trưởng – cho thấy lý do của những đầu tư quan trọng vào việc tái đào tạo nhân viên, vào công nghệ và hệ thống thông tin và trong các thủ tục về mặt tổ chức ngày càng được cải thiện. Những sự đầu tư này – vào con người, hệ thống quy trình – sẽ tạo ra sự đổi mới và cải thiện lớn lao cho các quá trình kinh doanh nội tại, cho khách hàng và cuối cùng là cho các cổ đông.

Quá trình xây dựng một Thẻ điểm Cân bằng làm rõ những mục tiêu chiến lược và xác định những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy những mục tiêu chiến lược đó. Theo kinh nghiệm củ bản thân về thiết kế các chương trình thẻ điểm, chúng tôi chưa bao giờ thấy một nhóm quản lý nào đạt sự đồng thuận hoàn toàn về tầm quan trọng tương đối của các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Nói chung, đây là những nhóm rất hòa hợp trong những tổ chức được quản lý tốt. Lý do dẫn đến thiếu sự đồng thuận thường có thể liên quan đến lịch sử chức năng và văn hóa của tổ chức đó. Những nhà lãnh đạo có khuynh hướng xây dựng sự nghiệp trong một chức năng đơn lẻ. Một số chức năng nhất định thường chiếm được sự ưu tiên. Ví dụ, các công ty dầu khí có khuynh hướng ưu tiên tập trung vào chi phí và kỹ thuật của các nhà máy lọc dầu, trong khi bỏ qua marketing. Trong khi đó các công ty hàng tiêu dùng lại có khuynh hướng tập trung vào marketing và bán hàng, xem nhẹ công nghệ và đổi mới. Những công ty công nghệ cao có văn hóa công nghệ và cơ khí mạnh, còn bộ phận sản xuất bị xem như “con ghẻ”. Khi các nhà lãnh đạo ở các khía cạnh chức năng khác nhau, đặc biệt là ở các công ty trước đây đã từng hoạt động với những nền tảng chức năng lớn mạnh, cố gắng làm việc cùng nhau theo một nhóm, thì sẽ xuất hiện những “điểm mù” (blind spot). Đó là những lĩnh vực khó có thể tạo nhóm hay hình thành sự đồng thuận, do người ta không chia sẻ được những hiểu biết chung về mục tiêu kinh doanh, cũng như sự đóng góp và kết nối của các đơn vị chức năng khác nhau.

Sự phát triển Thẻ điểm Cân bằng, tuy làm cho việc thiếu đồng thuận và thiếu tinh thần làm việc theo nhóm (team work) trở nên rõ ràng hơn, vẫn đưa ra những đóng góp vào việc giải quyết vấn đề. Bởi lẽ thẻ điểm được phát triển bởi một nhóm các nhà lãnh đạo cao cấp cho nên với tư cách là một dự án theo nhóm (team project), thẻ điểm tạo ra một mô hình chung cho toàn bộ hoạt động kinh doanh mà mọi người cùng đổ công sức cống hiến. Những mục tiêu của thẻ điểm đã trở thành trách nhiệm giải trình chung của nhóm lãnh đạo cao cấp, khiến cho thẻ điểm trở thành khung tổ chức cho hàng loạt quá trình quản lý quan trọng dựa trên các hoạt động theo nhóm. Nó tạo ra sự đồng thuận và sự chung sức giữa các lãnh đạo cấp cao, bất chấp kinh nghiệm làm việc hay chuyên môn chức năng trước đây.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Đo lường và quản lý trong thời đại thông tin – Phần II


Quy mô toàn cầu

Những đường biên giới trong nước sẽ không còn là rào cản đối với các hoạt động cạnh tranh từ các công ty nước ngoài đang hoạt động ngày càng hiệu quả và nhạnh nhạy. Các công ty trong thời đại thông tin phải cạnh tranh với những công ty mạnh nhất trên thế giới. Các khoản đầu tư lớn cho các sản phẩm – dịch vụ mới đòi hỏi phải có lượng khách hàng trên toàn thế giới để mang về lợi nhuận tương xứng. Các công ty trong kỷ nguyên này sẽ phải kết hợp giữa hiệu quả và việc cải thiện hoạt động cạnh tranh toàn cầu với độ nhạy cảm tiếp thị đối với các khách hàng địa phương.

Đổi mới

Các vòng đời của sản phẩm ngày một rút ngắn lại. Lợi thế cạnh tranh trong một đời sản phẩm không phải là sự bảo đảm cho việc sản phẩm đó tiếp tục thành công trên nền tảng công nghệ tiếp theo. Các công ty cạnh tranh ở các ngành có sự đổi mới công nghệ nhanh chóng cần phải thành thạo trong việc dự đoán nhu cầu của khách hàng trong tương lai, tạo ra những sản phẩm và các dịch vụ hoàn toàn mới, triển khai nhanh chóng các công nghệ sản phẩm mới vào các quy trình vận hành và cung cấp dịch vụ. Ngay cả đối với các công ty trong các ngành có vòng đời sản phẩm tương đối lâu dài, thì việc cải tiến liên tục các quá trình và khả năng sản xuất l2 vô cùng quan trọng đối với thành công trong dài hạn.

Người lao động tri thức

Các công ty trong thời đại công nghiệp tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm người lao động. Một là nhóm “tinh hoa” tri thức, bao gồm các nhà quản lý và kỹ sư. Nhóm người này sử dụng những kỹ năng phân tích của mình để thiết kế các sản phẩm và các quá trình, tuyển chọn và quản lý khách hàng, đồng thời giám sát các hoạt động hàng ngày. Nhóm thứ hai là tập hợp những người trực tiếp tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Lực lượng lao động trực tiếp này là một nhân tố chính của quá trình sản xuất tại các công ty trong kỷ nguyên công nghiệp, nhưng họ lại chỉ sử dụng khả năng cơ bắp chứ không phải tư duy của mình. Họ thực hiện nhiệm vụ và các quá trình dưới sự giám sát trực tiếp của đội ngũ kỹ sư và quản lý “cổ cồn trắng”. Đến cuối thế kỷ XX, tự động hóa và năng suất đã giảm tỷ lệ nhân sự trong các tổ chức thực hiện các chức năng làm việc truyền thống, trong khi đó các nhu cầu cạnh tranh đã làm gia tăng số người thực hiện các chức năng phân tích, như thiết kế, tiếp thị, quản lý và điều hành. Thậm chí ngay cả những cá nhân vẫn còn liên quan đến các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ trực tiếp cũng được đánh giá qua các đóng góp hay đề xuất của họ về việc cải thiện chất lượng, giảm chi phí thành phẩm và rút ngắn vòng đời sản phẩm như thế nào. Như giám đốc của một nhà máy cơ khí phục chế của Ford tuyên bố: “Máy móc được thiết kế chạy tự động. Nhiệm vụ của mọi người là phải tư duy, giải quyết vấn đề, đảm bảo chất lượng, chứ không chỉ đứng nhìn máy móc chạy ngang qua mà thôi. Ở đây, mỗi cá nhân chính là người giải quyết vấn đề chứ không phải là những chi phí khả biến”.

Giờ đây tất cả những người làm thuê đều có thể đóng góp phần giá trị theo những gì mà họ đã biết hoặc theo thông tin mà họ có thể cung cấp. Đầu tư, quản lý và khai thác nguồn tri thức của mọi nhân viên đã trở thành nhân tố chính trong thành công của các công ty trong kỷ nguyên thông tin.

Vì các tổ chức ra sức thay đổi mình để cạnh tranh thành công trong tương lai nên họ tìm đến hàng loạt những sáng kiến cải tiến như sau:

+ Quản lý chất lượng tổng thể (total quality management – TQM)

+ Hệ thống sản xuất và phân phối kịp thời (just-in-time)

+ Cạnh tranh trên cơ sở thời gian

+ Sản xuất tinh gọn/doanh nghiệp tinh gọn

+ Xây dựng những tổ chức tập trung vào khách hàng

+ Quản lý chi phí dựa trên hoạt động

+ Trao quyền cho nhân viên

+ Tái cơ cấu

Mỗi chương trình cải tiến trên đây đều đã cho thấy những câu chuyện thành công, những nhà vô địch, chuyên viên giỏi và các nhà cố vấn hàng đầu. Mỗi chương trình đều nỗ lực đua tranh để giành được thời gian, sức lực và các nguồn lực khác của các nhà quản lý cấp cao. Chương trình nào cũng hứa hẹn hiệu quả hoạt động mangt tính đột phá và sự sáng tạo giá trị nâng cao cho đa số, nếu không phải tất cả, các thành phần của một công ty, gồm có các cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Mục tiêu của những chương trình này không phải là sự cải thiện về lợi nhuận hay sống sót qua cạnh tranh, mà là hiệu quả hoạt động qua từng thời kỳ, giúp cho tổ chức thành công trong quá trình cạnh tranh vào thời đại thông tin này.

Tuy nhiên, nhiều chương trình cải tiến trong số này đã mang lại những kết quả đáng thất vọng. Những chương trình thường xuyên bị phân đoạn. Chúng không được kết nối với chiến lược của tổ chức và cũng không thu được những kết quả tài chính và kinh tế cụ thể. Những đột phá trong hoạt động đòi hỏi sự thay đổi lớn lao, bao gồm những thay đổi về hệ thống đo lường và quản lý được sử dụng bởi một tổ chức. Việc điều hành tổ chức tới một tương lai cạnh tranh hơn, công nghệ hiện đại hơn và đòi hỏi nhiều khả năng hơn không thể chỉ được thực hiện đơn thuần bằng việc giám sát và kiểm soát các thước đo tài chính của kết quả hoạt động trước đó.

Mô hình kế toán tài chính truyền thống

Tất cả các chương trình, sáng kiến và các quá trình quản lý thay đổi mới của các công ty trong thời đại thông tin đang được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát bằng các báo cáo tài chính hàng quý và năm. Quá trình báo cáo tài chính vẫn liên quan chặt chẽ đến một mô hình kế toán được phát triển từ nhiều thế kỷ trưởc đây, mô hình này được sử dụng trong một môi trường gaio dịch trực tiếp giữa các thực thể độc lập. Mô hình kế toán tài chính truyền thống này hiện vẫn được sử dụng bởi các công ty trong thời đại thông tin khi họ cố gắng xây dựng những tài sản cùng khả năng nội tại, và để xây dựng các kết nối và liên minh chiến lược với các bên không thuộc công ty.

Một cách lý tưởng, mô hình tính toán tài chính này lẽ ra phải được mở rộng để tích hợp việc định giá các tài sản vô hình và tri thức của một công ty, ví dụ như các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, những nhân viên có động lực và tay nghề cao, các quá trình đáp ứng và có thể dự báo trong nội bộ, và các khách hàng được thỏa mãn và trung thành. Sự định giá tài sản vô hình này cùng với khả năng của công ty đặc biệt có ích vì, đối với các công ty trong kỷ nguyên thông tin, những tài sản này có ý nghĩa quan trọng đối với thành công hơn những tài sản hữu hình, vật chất truyền thống. Nếu những tài sản vô hình và khả năng của công ty có thể được định giá (đánh giá) theo khuôn mẫu kế toàn tài chính cũ, thì các tổ chức gia tăng những tài sản và khả năng này có thể truyền đạt sự cải tiến đó tới các nhân viên, các cổ đông, chủ nợ và các cộng đồng. Ngược lại, khi các công ty làm kiệt quệ kho tài sản và khả năng vô hình này, thì những ảnh hưởng tiêu cực sẽ được phản ánh ngay lập tức trong các bản báo cáo và kết quả kinh doanh của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, những khó khăn trong việc định ra giá trị tài chính tin cậy cho những tài sản như kênh cung cấp sản phẩm mới, khả năng xử lý, kỹ năng của nhân viên, động lực và tính linh hoạt, lòng trung thành của khách hàng, các cơ sở dữ liệu và hệ thống… sẽ không cho những tài sản này được thừa nhận trong các bảng cân đối kế toán của tổ chức. Tuy nhiên, đây chính là những tài sản và khả năng có vai trò vô cùng quan trọng đối với thành công trong môi trường cạnh tranh hôm nay và mai sau.

Thẻ điểm cân bằng

Xung đột giữa nhu cầu tất yếu về việc xây dựng khả năng cạnh tranh dài hạn và mục tiêu bất biến của mô hình kế toán tài chính theo chi phí gốc (historical-cost) đã tạo ra một sự tổng hợp mới, đó chính là Thẻ điểm Cân bằng. Thẻ điểm Cân bằng vẫn giữ lại những thước đo tài chính truyền thống. Nhưng các thước đo tài chính chỉ đề cập các sự kiện đã qua, chỉ đủ đối với các công ty trong thời đại công nghiệp, khi việc đầu tư vào những khả năng và các mối quan hệ khách hàng lâu dài không đóng vai trò quan trọng trong thành công của họ. Tuy nhiên, chúng sẽ không đủ trong việc dẫn dắt và đánh giá hành trình mà các công ty trong thời đại thông tin cần phải thực hiện để tạo ra giá trị cho tương lai thông qua việc đầu tư vào khách hàng, nhà cung cấp, nhân công, các quá trình, công nghệ và đổi mới.

Thẻ điểm Cân bằng bổ sung những thước đo tài chính về hiệu quả hoạt động trong quá khứ với những thước đo của những nhân tố dẫn dắt hiệu suất trong tương lai. Những mục tiêu và thước đo của thẻ điểm được nảy sinh từ tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức. Những thước đo và mục tiêu này quan sát hiệu quả hoạt động của tổ chức từ bốn góc nhìn: tài chính, khách hàng, quá trình kinh doanh nội tại, học tập và tăng trưởng. Bốn góc nhìn hay khía cạnh này tạo thành khung mẫu cho Thẻ điểm Cân bàng (Xem hình 1 – 1).

the diem can bang 1 - 1

 

Thẻ điểm Cân bằng mở rộng tập hợp các mục tiêu của đơn vị kinh doanh (business unit) ra bên ngoài các thước đo tài chính tổng quát. Nhưng người lãnh đạo công ty giờ đây có thể đo lường việc các đơn vị kinh doanh của họ tạo ra giá trị cho khách hàng hiện tại và tương tai ra sao; họ phải nâng cao khả năng nội tại và đầu tư vào con người, hệ thống và các thủ tục cần thiết để cải thiện hiệu quả hoạt động trong tương lai như thế nào. Thẻ điểm Cân bằng nắm bắt những hoạt động tạo ra giá trị quan trọng hàng đầu, được tạo ra bởi những người tham gia lành nghề và có động lực trong tổ chức. Trong khi duy trì sự quan tâm đến hiệu quả hoạt động ngắn hạn thông qua khía cạnh tài chính, Thẻ điểm Cân bằng cũng cho thấy rõ những yếu tố thúc đẩy giá trị (value driever) để đạt được kết quả cạnh tranh và tài chính tốt hơn trong dài hạn.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Đo lường và quản lý trong thời đại thông tin – Phần I


Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào buồng lái của một chiếc phi cơ phản lực hiện đại và chỉ thấy duy nhất một cái đồng hồ đo ở đó. Bạn sẽ cảm thấy thế nào sau cuộc nói chuyện với phi công như sau?

Hỏi: Tôi rất ngạc nghiên khi thấy anh điều khiển máy bay mà chỉ có một chiếc đồng hồ đo duy nhất đấy. Nó dùng để đo gì vậy?

Đáp: Tốc độ bay. Thực sự là tôi đang phụ trách việc đo tốc độ bay trên chuyến bay này.

Hỏi: Hay đấy. Tốc độ bay chắc hẳn là quan trọng rồi. Nhưng còn độ cao thì sao? Dùng đồng hồ đo độ cao chẳng tốt hay sao?

Đáp: Tôi đã làm việc với độ cao trong vài chuyến bay trước và tôi đã làm rất tốt với nó rồi. Bây giờ tôi phải tập trung vào tốc độ bay chính xác.

Hỏi: Nhưng tôi để ý thấy là anh thậm chí còn không có đồng hồ do nhiên liệu nữa. Có đồng hồ đo nhiên liệu lại chẳng tốt hơn sao?

Đáp: Anh nói đúng; nhiên liệu rất quan trọng, nhưng tôi không thể tập trung vào làm quá nhiều thứ cùng một lúc mà tốt được. Do vậy trên chuyến bay này tôi chỉ tập trung vào tốc độ bay thôi. Một khi tôi đã nắm rõ về tốc độ bay cũng như cao độ bay thì tôi sẽ tập trung vào sự tiêu hao nhiên liệu trong các lượt bay tiếp theo.

Chúng tôi đồ rằng bạn sẽ không đi chuyến bay đó sau cuộc trò chuyện này. Thậm chí là nếu viên phi công có làm được một việc hết sức tuyệt vời về tốc độ bay thì bạn hẳn vẫn sẽ lo lắng về khả năng một vụ va chạm với những ngọn núi cao, hay máy bay có thể cạn nhiên liệu. Rõ ràng một cuộc trò chuyện như vậy chỉ là tưởng tượng, bởi chẳng có phi công nào lại mơ mộng điều khiển một cỗ máy cực kỳ phức tạp như máy bay phản lực bay qua những không phận đông đúc mà chỉ có một thiết bị đo đạc duy nhất. Các phi công dày dạn kinh nghiệm có khả năng xử lý thông tin từ một dãy các đồng hồ chỉ thị để điều khiển máy bay. Thế nhưng, việc chèo lái những tổ chức ngày nay xuyên suốt các môi trường cạnh tranh phức tạp ít nhất cũng phức tạp như việc lái một chiếc máy bay phản lực. Tại sao chúng ta nên tin rằng các nhà điều hành lại cần trên hết là một bộ đầy đủ các thiết bị đo đạc để chèo lái công ty của mình hoạt động trơn tru? Như các phi công, các nhà quản lý cũng cần các thiết bị đo đạc ở nhiều khía cạnh liên quan đến môi trường làm việc và hoạt động của họ, để kiểm soát hành trình hướng đến những kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Thẻ điểm Cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) cung cấp cho các nhà quản lý các thiết bị đo đạc mà họ cần để chèo lái tổ chức của mình tới những thành công đầy tính cạnh tranh trong tương lai. Ngày nay, các tổ chức kinh doanh đang phải cạnh tranh với nhau trong những môi trường phức tạp. Do đó việc thấu hiểu các mục tiêu và phương pháp đạt được những mục tiêu đó là vấn đề sống còn. BSC diễn giải nhiệm vụ và chiến lược của một tổ chức thành một tập hợp hoàn chỉnh các thước đo hiệu quả hoạt động, các thước đo này cung cấp một khung làm việc cho hệ thống quản lý và đo lường chiến lược. BSC nhấn mạnh việc đạt được các mục tiêu tài chính song cũng bao gồm cả các động lực hoạt động của các mục tiêu tài chính này. Thẻ điểm tính toán hiệu suất hoạt động của một tổ chức kinh doanh dựa theo bốn khía cạnh được cân bằng, bao gồm: tài chính, khách hàng, các quá trình kinh doanh nội tại, và học tập – tăng trưởng. BSC giúp các công ty có khả năng theo dõi kết quả hoạt động tài chính trong khi vẫn giám sát được diễn biến trong việc tạo dựng các khả năng và thu về các tài sản vô hình mà họ cần cho sự phát triển trong tương lai.

Cạnh tranh trong thời đại thông tin

Các công ty đang ở giữa giai đoạn chuyển hóa mang tính cách mạng. Cạnh tranh trong thời đại công nghiệp đang chuyển thành cạnh tranh trong thời đại thông tin. Trong suốt thời đại công nghiệp, từ năm 1850 đến khoảng năm 1975, các công ty đã thành công bằng cách có thể nắm tốt những lợi ích từ các lợi thế kinh tế theo quy mô và theo phạm vi (economies of scale and scope) như thế nào. Công nghệ đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nhưng rốt cuộc thì thành công chỉ đến với những công ty nào biết cách gắn kết công nghệ mới vào các tài sản hữu hình, cho phép họ có thể sản xuất hiệu quả hàng loạt các sản phẩm đủ tiêu chuẩn.

Trong suốt thời đại công nghiệp, các hệ thống kiểm soát tài chính đã được phát triển ở các công ty như General Motors, Dupont, Matshushita và General Electric để tạo điều kiện thuận lợi và giám sát các khoản phân bổ vốn tài chính và vốn hữu hình có hiệu quả. Một công cụ giám sát tài chính tổng quát như lợi nhuận trên mỗi đồng vốn đầu tư (R.O.C.E – return-on-capital-employed) có thể vừa định hướng hiệu quả của quá trình hoạt động mà theo đó các bộ phận tác nghiệp đã sử dụng vốn tài chính và vốn hữu hình để tạo ra giá trị cho các cổ đông.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của thời đại thông tin trong những thập kỷ cuối của thế kỷ XX đã làm cho nhiều nhận định cơ bản về cạnh tranh trong thời đại công nghiệp trở nên lạc hậu. Các công ty không còn có được lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách chỉ áp dụng công nghệ mới vào các tài sản hữu hình một cách nhanh chóng, và bằng khả năng quản lý xuất sắc các tài sản tài chính và tài sản nợ nữa.

So với các công ty sản xuất thì ảnh hưởng của thời đại thông tin thậm chí còn mang tính cách mạng lớn hơn đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ. Rất nhiều tổ chức kinh doanh dịch vụ, nhất là trong các ngành công nghiệp vận tải, phục vụ công cộng, thông tin liên lạc, tài chính và chăm sóc sức khỏe đã tồn tại hàng nhiều thập kỷ trong những môi trường thuận lợi và không cạnh tranh. Họ có ít sự tự do trong việc thâm nhập vào các lĩnh vực kinh doanh mới hay định giá đầu ra sản phẩm của mình. Đổi lại, các nhà điều tiết trong chính phủ bảo vệ các công ty này trước các đối thủ cạnh tranh khác có khả năng hoạt động hiệu quả hơn hay đổi mới hơn, và họ định ra giá cả ở một mức mang lại doanh lợi tương xứng với số tiền đầu tư và sàn chi phí mà họ bỏ ra. Rõ ràng là hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự ra đời của những sáng kiến cơ bản về tư nhân hóa và bãi bỏ các quy định đối với các công ty kinh doanh dịch vụ trên toàn thế giới; khi công nghệ thông tin đã tạo ra “những mầm mống của sự phá hoại” của các công ty dịch vụ được điều tiết bởi kỷ nguyên công nghiệp.

Môi trường trong thời đại thông tin đối với cả các tổ chức sản xuất cũng như dịch vụ đều yêu cầu các tổ chức này phải có những khả năng mới để đạt được thành công trong môi trường cạnh tranh. Khả năng của mỗi công ty trong việc huy động và khai thác các tài sản vô hình ngày càng trở thành một yếu tố có tính quyết định hơn so với việc đầu tư và quản lý các tài sản hữu hình. Các tài sản vô hình cho phép một tổ chức kinh doanh:

+ Phát triển các mối quan hệ khách hàng nhằm duy trì sự trung thành của các khách hàng hiện có và làm cho các phân khúc khách hàng và các mảng thị trường mới có khả năng được phục vụ một cách chu đáo và có hiệu quả;

+ Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ có tính sáng tạo theo nhu cầu của các phân khúc khách hàng mục tiêu;

+ Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp, đồng thời rút ngắn các giai đoạn thời gian trong ngày sản xuất;

+ Huy động được những kỹ năng và động lực của nhân viên cho sự cải tiến liên tục khả năng xử lý, chất lượng và thời gian đáp ứng;

+ Triển khai được công nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu và các hệ thống.

Môi trường hoạt động mới

Các tổ chức trong kỷ nguyên thông tin được xây dựng trên một tập hợp các giả định hoạt động mới.

Xuyên chức năng (Cross-functions)

Các tổ chức trong thời đại công nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc chuyên môn hóa các kỹ năng mang tính “chức năng” (functional skills) trong các lĩnh vực sản xuất, mua bán, phân phối, tiếp thị và công nghệ. Việc chuyên môn hóa này đã mang lại những lợi ích đáng kể, nhưng cùng với thời gian, sự lớn mạnh cự độ của việc chuyên môn hóa chức năng đã dẫn đến sự kém hiệu quả vô cùng lớn, sự “đẩy việc” giữa các phòng ban cũng như quá trình đáp ứng chậm chạp. Tổ chức trong thời đại thông tin hoạt động với các quá trình kinh doanh tích hợp, các quá trình này “cắt ngang” hay “xuyên qua” các chức năng kinh doanh truyền thống. Nó kết hợp những lợi ích chuyên môn hóa từ sự thông thạo theo chức năng với tốc độ, hiệu suất và chất lượng của các quá trình kinh doanh tích hợp.

Những mối liên hệ với khách hàng và nhà cung cấp

Các công ty trong thời đại công nghiệp làm việc với khách hàng và nhà cung cấp thông qua quá trình giao dịch trực tiếp. Công nghệ thông tin đã cho phép các tổ chức ngày nay tích hợp các quá trình phân phối, sản xuất và cung cấp sao cho các hoạt động của những tổ chức này được khởi sự bởi các đơn đặt hàng của khách hàng, chứ không phải là bởi các kế hoạch sản xuất thúc đẩy việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ thông qua chuỗi giá trị. Một hệ thống tích hợp, từ các đơn hàng của khách hàng, ngược trở lên cho tới các nhà cung cấp nguyên liệu thô, cho phép tất cả các bộ phận của tổ chức dọc theo chuỗi giá trị thực hiện những cải thiện lớn lao về chi phí, chất lượng và thời gian hồi đáp.

Phân khúc khách hàng

Các công ty trong thời đại công nghiệp đã thành công nhờ đưa ra các sản phẩm và dịch vụ với chi phí thấp nhưng hợp quy chuẩn, điều này gợi lại cho chúng ta nhớ lại câu châm ngôn của Henry Ford: “Họ có thể có bất cứ màu gì họ cần, miễn là nó màu đen”. Một khi khách hàng đã thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình về ăn, mặc, chỗ ở và đi lại thì họ sẽ cần nhiều giải pháp mang tính “cá nhân hóa” hơn cho các nhu cầu của mình. Các công ty trong thời đại thông tin cần phải học cách đưa ra những sản phẩm và các dịch vụ theo ý khách hàng (customized products) cho các phân khúc khách hàng đa dạng của mình mà không phải chịu bất lợi về chi phí cho các hoạt động đa dạng hóa sản phẩm với doanh số thấp.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Robert S. Kaplan & David P. Norton – Thẻ điểm cân bằng – NXB Trẻ 2011.

Mô hình 10.5 S của Thiêm – Tom


1/ Mô hình 10.5 S của Thiêm – Tom là gì?

photo 115

2/ Ứng dụng mô hình 10.5 S của Thiêm – Tom như thế nào?

Đây là mô hình do TS Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Koenraad Tommissen cùng với sự giúp đỡ của Nguyễn Đức Thông (học trò của Tommissen).

Tất cả bắt đầu từ Mô hình 7S rất nổi tiếng và đã được chỉnh sửa nhiều lần của McKinsey. Như tên gọi, mô hình “đầu tiên” này gồm 7 chữ S: Structure (Cấu trúc), Systems (Hệ thống), Style (Phong cách), Staff (Nhân sự), Skills (Kỹ năng), Strategy (Chiến lược) và Shared Value (Giá trị chia sẻ).

Ba chữ S đầu là “S cứng”

 • Strategy (Chiến lược): Những mục tiêu công ty phải duy trì từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Đây là định hướng tổng thể mà công ty mong muốn vươn tới.
 • Structure (Cấu trúc): Bộ máy hoạt động của công ty – cách thức mọi nhân viên làm việc cùng nhau và cách thức phân bổ công việc.
 • Systems (Hệ thống): Sự kết nối các quá trình và thông tin toàn bộ tới mỗi bộ phận trong công ty.

Bốn chữ S còn lại hiển hiện và mang tính văn hóa hơn nên là “S mềm”:

 • Stlye (Phong cách): Phong cách quản lý của công ty là cách thức công ty cư xử với nhân viên. Cần hiểu rõ phong cách quản lý của công ty vì đây là dấu hiệu chỉ cho thấy phương thức thực hiện công việc sau này.
 • Staff (Nhân sự): Cách thức công ty tìm kiếm những nhà quản lý tương lai và cách thức công ty tuyển chọn và đào tạo nhân sự. Công ty chỉ đơn giản là muốn lấp đầy chỗ trống trong hồ sơ của nhân viên hoặc công ty mong muốn tìm kiếm người tốt nhất vào vị trí thích hợp để cho anh ta cơ hội phát triển?
 • Skills (Kỹ năng): Những khả năng và năng lực quan trọng và cần thiết trong công ty. Công ty đang muốn phát triển kỹ năng nào trong hiện tại và sau này?
 • Shared Value (Giá trị chia sẻ): Công ty có định ra các giá trị cụ thể cho mỗi nhân viên noi theo không? Nhà quản lý áp đặt các giá trị này hay chia sẻ với tất cả đội ngũ nhân viên? Nếu không định ra những giá trị đúng đắn, có thể xây dựng một công ty vững mạnh không?

3/ Quá trình đổi mới

Sự kết hợp 7 chữ S nói trên mang lại một mô hình mới hiệu quả để phân tích tình hình một công ty và các hoạt động của nó. Đây cũng giống như một bảng liệt kê để nhà quản lý tận dụng hết mọi thế mạnh của mình.

Trong cuốn sách Strategic Management (Quản trị chiến lược), GS. TS Tôn Thất Nguyễn Thiêm phát triển mô hình 8S bằng cách thêm Superodinate Goals (Mục tiêu thiết yếu nhất).

Khi làm việc cùng nhau, chúng tôi phát triển mô hình mới này và giải thích ý nghĩa như sau: ý nghĩa của 7 chữ S vẫn không thay đổi khi thêm chữ S thứ 8 nói trên. Tuy nhiên, những thay đổi của thời gian và thế giới bên ngoài tiếp tục đặt ra nhiều áp lực mới trong lĩnh vực kinh doanh, các công ty, và tổ chức, do đó, một vài yếu tố mới trở nên quan trọng.

Đầu tiên, xuất phát từ xu hướng mới về cách hành xử đúng đắn về mặt môi trường và trách nhiệm xã hội, chúng tôi thêm trên đỉnh của vòng tròn bên ngoài chữ S thứ 9 Social Responsibility and positioning (Địa vị và trách nhiệm xã hội), chữ S này thuộc “S cứng”.

Ngay trung tâm của mô hình là một yếu tố quan trọng, chữ S thứ 10 Stability (Sự ổn định) đó là sự tồn tại qua những thời điểm kinh tế khó khăn. Nhiệm vụ của công ty là cố gắng giữ vững những chữ S còn lại để vượt qua những thời điểm khó khăn đó. Sự ổn định cũng là yếu tố quan trọn giúp công ty đảm bảo tình hình tài chính của mình.

Kết hợp Mô hình 10.5 S của Thiêm – Tom với năm lực lượng cạnh tranh là một khởi đầu tốt cho quá trình phân tích hoàn chỉnh tình hình bên trong và bên ngoài một tổ chức.

4/ Mục tiêu thiết yếu nhất

Mục tiêu thiết yếu nhất là những mục tiêu làm cho những người đối đầu nhau có thể ngồi lại bàn bạc và cùng nhau thực hiện để đạt đến kết quả cuối cùng. Ví dụ, nếu bạn có hai nhóm làm việc không ưa nhau, bạn hãy đưa ra một tình huống mà theo đó cả hai nhóm phải cùng làm việc thì mới đạt được kết quả. Điều này sẽ giúp phá bỏ các rào cản, khuyến khích mỗi cá nhân nhìn cá nhân khác đơn giản chỉ là những người bình thường chứ không phải là một thành viên của “nhóm mình không ưa kia”, hơn nữa, điều này có thể làm cho hai nhóm phá bỏ hàng rào ngăn cách vô hình lâu nay.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý, một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008.

Phân tích SWOT


1/ Phân tích SWOT là gì?

SWOT là tập hợp những chữ cái đầu tiên của hai nhân tố bên trong Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu) và hai nhân tố bên ngoài Opportunities (Cơ hội) và Threats (Đe dọa).

Phân tích SWOT là một công cụ phân tích phân tích rất hữu ích cho một tổ chức và môi trường kinh doanh của nó. Đặc biệt, phân tích SWOT rất hiệu quả để phân tích các tình huống chiến lược.

2/ Tại sao sử dụng phân tích SWOT?

Phân tích SWOT là một công cụ lên kế hoạch mang tính chiến lược để đánh giá Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Nguy cơ trong một kế hoạch hoặc một công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, Phân tích SWOT giúp tổ chức đánh giá các yếu tố về môi trường và những tình huống nội tại khi bắt đầu thực hiện một kế hoạch kinh doanh, hay nói dễ hiểu hơn, phân tích SWOT giúp tổ chức nhận biết điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để có thể tận dụng mọi cơ hội và tránh các rủi ro có thể trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh.

3/ Vận dụng Phân tích SWOT như thế nào?

Để sử dụng phân tích SWOT, bạn cần trả lời những câu hỏi sau:

Điểm mạnh

Điểm mạnh của công ty là những nguồn lực và khả năng của nó để phát huy lợi thế cạnh tranh.

 • Công ty bạn có những vốn quý gì?
 • Công ty bạn có kinh nghiệm gì?
 • Công ty bạn có những lợi thế gì?
 • Công ty bạn có thể làm tốt những gì?
 • Công ty bạn có những nguồn lực quan trọng nào?
 • Công ty bạn có những năng lực lõi nào?
 • Người ta nhận thấy công ty bạn có những thế mạnh gì trên thị trường?
 • Công ty bạn thu lợi nhuận từ những lĩnh vực nào?

Hãy nghĩ đến các thế mạnh của công ty bạn trong mối tương quan với các đối thủ cạnh tranh – ví dụ, nếu tất cả các đối thủ của bạn cung cấp dịch vụ chất lượng cao, thì quá trình tạo ra dịch vụ chất lượng cao không phải là thế mạnh trên thị trường, mà nó chỉ là điều kiện cần.

Điểm yếu

 • Công ty bạn không thể làm tốt những gì?
 • Công ty bạn cần những gì?
 • Công ty bạn cần cải thiện những gì?
 • Công ty bạn nên tránh những gì?
 • Công ty bạn thiếu những nguồn lực nào?
 • Công ty bạn thất thoát lợi nhuận từ đâu?

Ví dụ, các đối thủ của bạn có làm những gì tốt hơn bạn không? Người ta có thể nhận thấy các điểm yếu của bạn mà bạn không nhận thấy không?

Điểm mạnh và điểm yếu có thể là: kinh nghiệm, các nguồn lực, sự độc đáo, dịch vụ khách hàng, sự hiệu quả, lợi thế cạnh tranh…

Cơ hội

Quá trình phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài có thể tạo cho công ty bạn những cơ hội để thu lợi nhuận và phát triển:

 • Công ty bạn có thể đáp ứng những nhu cầu nào của các khách hàng mới?
 • Những đột phá công nghệ là gì?
 • Đâu là những cơ hội tốt nhất?
 • Các xu hướng kinh tế mang lại cho công ty bạn lợi ích gì?
 • Những cơ hội chính trị và xã hội nổi bật là gì?
 • Bạn nhận thấy và quan tâm đến những xu hướng nào?
 • Các đối thủ đã bỏ lỡ những lợi thế cạnh tranh nào?

Khi phân tích Điểm mạnh, bạn hãy tự hỏi liệu chúng có mở ra cơ hội nào không? Tương tự, khi phân tích Điểm yếu, bạn hãy tự hỏi liệu có thể mở ra cơ hội nào để loại bỏ chúng không?

Nguy cơ

Những thay đổi trong môi trường kinh doanh bên ngoài có thể mang đến Nguy cơ cho công ty bạn.

 • Những điểm yếu nào đe dọa nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của bạn?
 • Công ty bạn phải đối mặt với những trở ngại nào?
 • Những hạng mục cụ thể nào đang thay đổi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ?
 • Công ty bạn đang phải đối mặt với những vấn đề về nợ nần/dòng lưu chuyển tiền mặt/tài chính nào?
 • Những xu hướng kinh tế tiêu cực là gì?
 • Những xu hướng chính trị và xã hội tiêu cực là gì?
 • Các đối thủ của bạn đang làm những gì?

Việc phân tích Nguy cơ nói trên chỉ rõ những nhu cầu cần làm và đặt các vấn đề trong viễn cảnh tương lai.

Cơ hội và Nguy cơ có thể là: những đổi mới về công nghệ, thị trường, chính sách của chính phủ liên quan đến ngành kinh doanh của bạn, các sự kiến, lối sống, liên doanh, thị trường bão hòa…

4/ Ai sử dụng Phân tích SWOT?

Phân tích SWOT phát huy hiệu quả cao nhất đối với các công ty muốn hiểu rõ những vấn đ62 thiết yếu liên quan đến công việc kinh doanh, chẳng hạn:

 • Khởi nghiệp
 • Lên kế hoạch phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới
 • Kiếm nguồn tài trợ
 • Cải tiến các hoạt động kinh doanh

Các phòng ban và ngay cả mỗi cá nhân có thể sử dụng Phân tích SWOT để đưa ra quyết định trong công việc kinh doanh.

Phân tích SWOT là một công cụ chiến lược có thể ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đây là kỹ thuật hữu ích giúp đưa ra quyết định khi lên kế hoạch những chương trình mới. Công cụ này phát huy hiệu quả trong mọi phân khúc thị trường và mọi hình thức doanh nghiệp (từ nhỏ đến lớn) và các nhà quản lý.

Để sử dụng công cụ Phân tích SWOT thành công, nhà quản lý cần:

 • Cụ thể, tránh những “vùng xám”
 • Thực hiện SWOT ngắn gọn và đơn giản
 • Nhận rõ Điểm mạnh và Điểm yếu
 • Phân biệt rõ giữa vị thế của bạn trong hiện tại và vị thế bạn mong muốn trong tương lai
 • Phân tích trong sự so sánh với các đối thủ (tốt hơn hoặc tệ hơn)
 • Cảnh giác vì Phân tích SWOT mang tính chủ quan.

5/ Tóm lại

Phân tích SWOT là một công cụ nhanh và cực kỳ hiệu quả giúp nhận biết những khả năng và bắt đầu những ý tưởng mới. Đó là những khả năng trong tương lai, vừa tích cực vừa tiêu cực, sử dụng phương pháp phân tích có hệ thống. Đây cũng là một cách truyền đạt tương đối dễ dàng các ý tưởng, chính sách và các mối quan tâm đến những người khác. Có lẽ, thông điệp nổi bật nhất của Phân tích SWOT là quá trình đưa ra quyết định cần xuất phát từ một trong những nhân tố sau:

 • Xây dựng Điểm mạnh
 • Hạn chế tối đa Điểm yếu
 • Nắm bắt Cơ hội
 • Đối mặt với Nguy cơ

Khi sử dụng công cụ Phân tích SWOT, bạn cần linh hoạt để tạo hiệu quả cao hơn. Môi trường kinh doanh luôn biến động, cho nên cần thường xuyên tiến hành những phân tích phù hợp với những hoạt động đó.

SWOT hiệu quả vì nó đơn giản, dễ thực hiện và nhất là không gây trở ngại hoặc làm mất thời gian. Nếu sử dụng đúng, Phân tích SWOT có thể giúp bạn xây dựng một nền tảng mà trên đó bạn có thể hoạch định vô số những kế hoạch chiến lược khả thi.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý, một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008.

Hoạch định chiến lược của Mintzberg


1/ Hoạch định chiến lược của Mintzberg là gì?

Lên kế hoạch chiến lược thực chất là lên chương trình chiến lược, là hòa hợp và triển khai mở rộng các chiến lược (hoặc các tầm nhìn) sẵn có. Khi viết phần tóm lược cho cuốn sách tựa đề “Lý luận về chính sách quản lý” ra đời khoảng năm 1973 (hình 1), Henry Mintzberg nhấn mạnh tới các sinh viên trong trường học quản lý của ông rằng điều quan trọng mà một nhà quản lý cần nhớ là phải xác định sự liên quan và các điểm yếu của mỗi công cụ trong khoa học quản lý, nhất là việc hoạch định chiến lược. Suốt quá trình phân tích để hoạch định chiến lược, ông chỉ rõ ba bước: đó là định ra các điều lệ, triển khai mở rộng và chuyển đổi các chiến lược.

Định ra các điều lệ nghĩa là làm rõ và diễn giải các chiến lược khi chính thức thực hiện chúng và để có thể gặt hái những kết quả cụ thể. Cách tiếp cận này có thể ngăn chặn những lời đồn đại rất dễ được thêu dệt nhằm gây hoang mang cho các nhân viên và làm giảm niềm tin của họ vào công ty, nhất là đối với những công ty có những sự kiện đáng chú ý được dư luận quan tâm như cải tổ hoặc giảm biên chế. Trong trường hợp này, người đại diện phải có khả năng đưa ra lời giải thích và phải thể hiện sự tinh tế, khôn khéo và khả năng chuyên môn của mình.

Triển khai mở rộng nghĩa là diễn ra chiến lược theo hướng dễ hiểu và đưa ra chi tiết cô đọng. Cụ thể, nhà quản lý phải làm rõ, xác định cụ thể các chương trình và các kế hoạch hành động tổng thể.

2/ Khi nào vận dụng phương pháp hoạch định chiến lược của Mintzberg?

Các công ty đều phải đương đầu với vô số thay đổi lớn gây ảnh hưởng sâu rộng, do đó sự chuyển đổi nghĩa là cân nhắc các hậu quả của những thay đổi trên đến các hoạt động của công ty. Hay nói cách khác, nhà hoạch định chiến lược phải có tầm nhìn xa – đó là sự nhận thức ý nghĩa và bản chất của các sự việc trước khi diễn ra sự thay đổi – ví dụ, khi thay đổi xảy ra thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến những ai và những gì có liên quan đến ngân sách, sự quản lý, cắt giảm biên chế…

Việc lên kế hoạch phải được áp dụng cho tất cả các loại hình hoạt động, như tìm kiếm một nơi thân mật để thảo luận về chiến lược, ví dụ, chuyến dã ngoại leo núi, đi tản bộ hay buổi tiệc không chính thức.

Nhưng nếu bạn cho rằng các hoạt động là “lên kế hoạch” thì hãy yêu cầu các nhà hoạch định kế hoạch tổ chức nó. Bằng cách này, bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy kết quả chính thức (báo cáo nhiệm vụ trong buổi sáng, đánh giá ưu điểm và nhược điểm vào buổi trưa, đưa ra những chiến lược hoàn chỉnh trước 5h chiều, theo kinh nghiệm của Mintzberg). Cách làm này mang tính nhân văn và dễ được chấp nhận hơn. Dù có sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền khác nhau thì cách làm này vẫn phát huy hiệu quả.

Một số nhà quản lý có sự nhầm lẫn giữa hoạch định chiến lược và tư duy chiến lược (hay còn gọi là sáng tạo chiến lược), và việc nhập nhằng giữa hai điều này tiểm ẩn một rủi ro lớn. Do đó, Mintzberg đã đưa ra một định nghĩa rất rõ ràng về hai khái niệm này. Hoạch định chiến lược là sự phân tích, ngược lại, tư duy chiến lược là sự tổng hợp, bao gồm trực giác và sáng tạo. Kết quả của tư duy chiến lược là đưa ra một triển vọng, chứ không phải là một phương hướng hoàn toàn chính xác có thể tự do hiện diện mọi nơi mọi lúc trong công ty. Tuy nhiên, thông thường, chúng ta không thể phát triển các chiến lược theo kế hoạch làm việc hoặc không thể “manh nha tuyệt đối”. Các chiến lược phải được tự do xuất hiện mọi nơi mọi lúc trong công ty, điển hình như tư duy chiến lược ở trên, thông qua các thủ tục tiếp nhận thông tin bắt buộc và phiền toái do nhiều người tại các cấp bậc khác nhau có liên quan sâu rộng đến những vấn đề cụ thể thực hiện.

Thêm vào đó, các công ty nên chuyển việc hoạch định chiến lược thành công việc lên kế hoạch cụ thể. Các nhà hoạch định chiến lược cần cung cấp những phân tích chính thức mà tư duy chiến lược đòi hỏi. Hơn nữa, họ cần hỗ trợ các nhà quản lý suy nghĩ có chiến lược. Và họ cũng có thể trở thành những người lên chương trình chiến lược, những người hỗ trợ xác định cụ thể các bước cần thiết để thực hiện tầm nhìn.

Trước đây, chúng ta hy vọng các phương thức lên kế hoạch sẽ mang lại những chiến lược tốt nhất cũng như mang lại những chỉ dẫn thực hiện từng bước để các nhà quản lý không lầm đường lạc lối. Thực tế cho thấy, đôi khi việc hoạch định chiến lược không tiến triển theo quy trình như thế. Qua phân tích sự giảm sút và rủi ro của hoạch định chiến lược, Mintzberg nhấn mạnh rằng việc lên chương trình chiến lược không phải là “cách tốt nhất” hoặc thậm chí không phải là một phương pháp hiệu quả. Các nhà quản lý không phải lúc nào cũng cần có một chương trình chính thức cho các chiến lược của họ. Đôi khi, họ cần tạo sự linh hoạt cho các chiến lược đó, như cái nhìn bao quát hơn, để thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh. Chỉ khi công ty chắc chắn được là môi trường hoạt động kinh doanh của mình tương đối ổn định và cần thiết có một sự phối hợp chặt chẽ của vô số những hoạt động phức tạp của mình, thì việc lên chương trình chiến lược mới thực sự có ý nghĩa.

Vì thế, hoạch định chiến lược không chỉ là một kỹ thuật mà còn thể hiện phương cách hoạt động của các công ty và phương pháp thực hiện hay không thực hiện theo cách thức hoạt động đó của các nhà quản lý. Hơn hết, việc hoạch định chiến lược cho thấy cách chúng ta tư duy liên quan đến việc lên chương trình chiến lược.

Hình 1: Bảng phác họa “Lý luận chính sách quản lý” của Henry Mintzberg khoảng năm 1973.

photo (54)

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008.

Sơ đồ SIPOC


Sơ đồ SIPOC là công cụ do một nhóm sử dụng để nhận dạng các yếu tố của kế hoạch cải tiến tiến trình trước khi bắt đầu công việc.

Tên sơ đồ lấy từ những chữ cái đầu tiên đại diện cho:

 • Nguồn cung cấp của tiến trình (Suppliers of the process – S)
 • Đầu vào của tiến trình (Inputs to the process – I)
 • Tiến trình bạn muốn cải tiến (Process you want to improve – P)
 • Đầu ra của tiến trình (Outputs of the process – O)
 • Khách hàng nhận sản lượng của tiến trình đó (Customers who receive the process outputs – C).

Sơ đồ SIPOC rất hữu dụng để trả lời cho những câu hỏi sau:

 • Nhà cung cấp đầu vào của tiến trình là những ai?
 • Những tiêu chuẩn cụ thể cho những đầu vào khác nhau là gì?
 • Thường xuyên cần những loại đầu ra nào?
 • Khách hàng thật sự của tiến trình là những ai? (bên trong và bên ngoài)
 • Nắm bắt được những nhu cầu nào của khách hàng?

Sơ đồ SIPOC hoàn thiện nhờ những bước sau:

 1. Tạo cơ hội cho nhóm có thể quảng bá về SIPOC qua máy chiếu hay biểu đồ với những chữ đầu S-I-P-O-C viết trên đó hay những ghi chú dán trên tường (làm cho nó đơn giản, rõ ràng và dễ đánh giá).
 2. Bắt đầu với một tiến trình, vẽ nó ra thành 4 hay 5 cấp bậc (làm cho chúng dễ so sánh).
 3. Nhận dạng đầu vào theo yêu cầu của tiến trình và theo chức năng hợp lý.
 4. Nhận dạng nguồn cung cấp đầu vào theo yêu cầu của tiến trình.
 5. Nhận dạng đầu ra của tiến trình (bên trong và bên ngoài).
 6. Nhận dạng khách hàng, những người sẽ nhận đầu ra của tiến trình (và cả những khách hàng bên trong).
 7. Xác định nhà tài trợ cho kế hoạch và những cổ đông có liên quan.

Bên dưới là ví dụ về sơ đồ SIPOC được sử dụng trong tiến trình ứng dụng điện tử của một cửa hàng, Trong trò chơi tiến trình này, sự cẩn thận luôn được chú trọng để mỗi bước đều nằm dưới sự kiểm soát vì ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.

Kết lại, ghi nhớ và làm theo những điểm đầu tiên trong mỗi bước là điều rất hữu ích vì trong mỗi bước luôn xuất hiện thêm nhiều điều mới mẻ.

Dưới đây là một ví dụ về sơ đồ SIPOC:

Ví dụ sơ đồ SIPOC (1)

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý, một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008.